Řecké a římské umění

Tento soubor obsahuje e-knihy:
L'Art Grec et L'Art Roman - Martin Henry. Publikace z roku 1924, seznamující s typickými prvky architektury řecké a římské. Typy sloupů, sochařská výzdoba, ornamentika. Desítky nákresů a fotografií. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 65 stran - 12 MB.

La stylistique ornamentale dans la sculpture romane - Jurgis Balrtušaitis. Ornamentální stylistika v Románském sochařství. Rozsáhlý přehled motivů, zobrazovaných v románských stavbách. Vlysy, reliefy, sochařská výzdoba zhlaví sloupů, portály... 78 fotografií a 850 přehledných schematických nákresů motivů a ornamentů sebraných zejména v západní Evropě. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 389 stran - 58,7 MB.

O slohu různých národů 1-3 - Josef Ratolístka. Podtitul: O slohu různých národů se zvláštním zřetelem k ornamentice pro přátele umění, učitele kreslení a kandidáty připravující se ke zkouškám z kreslení. Třídílný průvodce architekturou a uměním starověku a novověku. Egypt, Asyrie a Babylon, Indie, Řecko, Řím, křesťanství, Byzanc, gotika, evropská renesance a baroko, rokoko, klasicismus ( Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Nizozemí, Anglie, Čechy). 200 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 302 strany - 37 MB.

Více informací

115_001

148 Kč

L'Art Grec et L'Art Roman, Henry

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

L'Art Grec et L'Art Roman - Martin Henry
Publikace z roku 1924, seznamující s typickými prvky architektury řecké a římské. Typy sloupů, sochařská výzdoba, ornamentika. Desítky nákresů a fotografií. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 65 stran - 12 MB.

La stylistique ornamentale dans la sculpture romane - Jurgis Balrtušaitis

Ornamentální stylistika v Románském sochařství. Rozsáhlý přehled motivů, zobrazovaných v románských stavbách. Vlysy, reliefy, sochařská výzdoba zhlaví sloupů, portály... 78 fotografií a 850 přehledných schematických nákresů motivů a ornamentů sebraných zejména v západní Evropě. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 389 stran - 58,7 MB.

O slohu různých národů 1-3 - Josef Ratolístka

Podtitul: O slohu různých národů se zvláštním zřetelem k ornamentice pro přátele umění, učitele kreslení a kandidáty připravující se ke zkouškám z kreslení. Třídílný průvodce architekturou a uměním starověku a novověku. Egypt, Asyrie a Babylon, Indie, Řecko, Řím, křesťanství, Byzanc, gotika, evropská renesance a baroko, rokoko, klasicismus ( Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Nizozemí, Anglie, Čechy). 200 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 302 strany - 37 MB.


This set contains e-books:

L'Art Grec et L'Art Roman - Martin Henry
Book from 1924 showing typical elements of Greek and Roman architecture. Types of columns, sculptural decoration, border ornaments. Dozens of pictures and photographs. French language. Adobe PDF - 65 pages - 12 MB.

La stylistique ornamentale dans la sculpture romane - Jurgis Balrtusaitis
Ornamental Stylistic in Romance Sculptures. Surwey of Romance motifs using on sculptural decoration of friezes, collums gridirons, portals ... 78 photographs and 850 drawings in text, mostla from Western Europe. French language. Adobe PDF - 389 pages - 58,7 MB.

Styles of Different Natoons - Josef Ratolistka
O slohu ruznych narodu. Gide over architecture and art different nations with special view on ornaments. From ancient world ( Egypt, Assyria, Babylon, India, Greece, Rome ) to modern period European renaissance, barok, rococo, classicism ( Italy, England, France, Germany, Austria, Netherlands, Bohemia ). 200 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 302 pages - 37 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně