Český kuchařský lexikon

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Český kuchařský lexikon - Bittermann Josef. Kniha - slovník, obsahující tisíce pojmů a termínů z oblasti vaření a pokrmů. U každého je stručná charakteristika, případně stručný recept. Neocenitelný pomocník a zdroj inspirace pro pracovníky v pohostinství a všechny, kdo rádi vaří. Jazyk český. Adobe PDF - 337 stran - 8,3 MB.

Slovník umění kuchařského - díl II. (M-Ž). Druhý díl pravděpodobně nejrozsáhlejší kuchařské encyklopedie v českém jazyku. Tisíce hesel a receptů na veškeré druhy potravin. 13 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 847 stran - 19 MB.

Nauka o hotelnictví - František Krejbich, Jaroslav Houška. Kniha se zabývá provozem v hotelu. Organizace malého a velkého hotelu, hotelové služby, restaurační provoz, ubytovací provoz, evidence hostů, vnitrohotelová byrokracie, kontrola rentability, účetnictví a kalkulace. Povinnosti zaměstnanců od vrátného po generálního ředitele. Racionalizace hotelového provozu, reklama, psychologie odbytu, marketing. Vzory vnitrohotelových tiskopisů. Jazyk český. Adobe PDF - 262 stran - 4,2 MB.

Více informací

710_016

248 Kč

Český kuchařský lexikon, Slovník umění kuchařského, Nauka o hotelnictví

Kategorie - Historické kuchařky

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Český kuchařský lexikon - Bittermann Josef
Kniha - slovník, obsahující tisíce pojmů a termínů z oblasti vaření a pokrmů. U každého je stručná charakteristika, případně stručný recept. Neocenitelný pomocník a zdroj inspirace pro pracovníky v pohostinství a všechny, kdo rádi vaří. Jazyk český. Adobe PDF - 337 stran - 8,3 MB.

Slovník umění kuchařského - díl II. (M-Ž)

Druhý díl pravděpodobně nejrozsáhlejší kuchařské encyklopedie v českém jazyku. Tisíce hesel a receptů na veškeré druhy potravin. 13 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 847 stran - 19 MB.

Nauka o hotelnictví - František Krejbich, Jaroslav Houška

Kniha se zabývá provozem v hotelu. Organizace malého a velkého hotelu, hotelové služby, restaurační provoz, ubytovací provoz, evidence hostů, vnitrohotelová byrokracie, kontrola rentability, účetnictví a kalkulace. Povinnosti zaměstnanců od vrátného po generálního ředitele. Racionalizace hotelového provozu, reklama, psychologie odbytu, marketing. Vzory vnitrohotelových tiskopisů. Jazyk český. Adobe PDF - 262 stran - 4,2 MB.


This set contains e-books:

Czech Cookery Lexikon - Bittermann Josef
Cesky kucharsky lexikon. Lexikon, contains thousands terms from sphere cooking. Each contains short characterization, eventually short recipe. Language Czech. Adobe PDF - 337 pages - 8,3 MB.

Lexicon of Cooking Art - part II.
Slovnik umeni kucharskeho. Probably largest cooking encyklopedia in Czech language. Thousands items and recipes to all kind of diets. Czech language. Adobe PDF - 847 pages - 19 MB.

The Hotel Industry - Frantisek Krejbich, Jaroslav Houska
The book deals with the traffic in the hotel. Organization of small and big hotel, hotel services, restaurant business, accommodation operations, registration of guests hotel bureaucracy, control of profitability, accounting and costing. Obligations of staff. Rationalisation of the hotel operations, advertising, psychology, marketing, marketing. Czech language. Adobe PDF - 262 pages - 4,2 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně