Svéráz v zemích Česko-Slovenských

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Svéráz v zemích Česko-Slovenských - Renáta Tyršová, Amalie Kožmínová. Vývoj kroje a jeho odrazy v dobové módě. Spolková činnost obrozenecká, umělecké osobnosti, které kroj zobrazovaly, či dotvářely. Popsány kroje a zvyky v regionech: Plzeňsko, Kralovice a Plassko, Sulisav, Klatovy, Prácheňsko, Chodsko, Blata. Řada obrazů v textu.
Jazyk český. Adobe PDF - 274 stran - 34,6 MB.

Nauka o kroji - Renára Tyršová, R. Machová. Historie a vývoj oblečení od starého Egypta, Řecka, Říma, přes evropská historická období po secesi. Důraz na lidový kroj český a slovenský. Doplněno kapitolou o hygieně oděvů. 26 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 12,5 MB.

Lidový kroj - Renáta Tyršová. Lidový kroj v Čechách na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Popisy řady krojů s mnoha dnes již zapomenutými krajovými názvy části krojů a jejich konstrukci a úpravě. 16 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 7,9 MB.i národopisu, estetiky a výtvarných umění jak doma, tak i v krajanských spolcích.

Národní kroje Slovanské - Adolf Liebscher. Kniha obsahuje 24 nádherných barevných litografií (litograf A Haase) lidových krojů z Českých, Moravských, Jihoslovanských a Ruských regionů. Mužské i ženské kroje. Jazyk český. PDF - 25 stran - 3,5 MB.

Více informací

480_009

248 Kč

Svéráz v zemích Česko-Slovenských, Renáta Tyršová


Renáta Tyršová - Lidový kroj


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Svéráz v zemích Česko-Slovenských - Renáta Tyršová, Amalie Kožmínová
Vývoj kroje a jeho odrazy v dobové módě. Spolková činnost obrozenecká, umělecké osobnosti, které kroj zobrazovaly, či dotvářely. Popsány kroje a zvyky v regionech: Plzeňsko, Kralovice a Plassko, Sulisav, Klatovy, Prácheňsko, Chodsko, Blata. Řada obrazů v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 274 stran - 34,6 MB.

Nauka o kroji - Renára Tyršová, R. Machová

Historie a vývoj oblečení od starého Egypta, Řecka, Říma, přes evropská historická období po secesi. Důraz na lidový kroj český a slovenský. Doplněno kapitolou o hygieně oděvů. 26 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 12,5 MB.

Lidový kroj - Renáta Tyršová

Lidový kroj v Čechách na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Popisy řady krojů s mnoha dnes již zapomenutými krajovými názvy části krojů a jejich konstrukci a úpravě. 16 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 7,9 MB.

Národní kroje Slovanské - Adolf Liebscher
Kniha obsahuje 24 nádherných barevných litografií (litograf A Haase) lidových krojů z Českých, Moravských, Jihoslovanských a Ruských regionů. Mužské i ženské kroje. Jazyk český. PDF - 25 stran - 3,5 MB.

--------------------------------

PhDr.h.c. Renata Tyršová, rozená Fügnerová (1854-1937). Manželka dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Uznávaná odbornice v oblasti národopisu, estetiky a výtvarných umění jak doma, tak i v krajanských spolcích.


This set contains e-books:

Czech and Slovak Folk Ornemant - Renata Tyrsova
Sveraz v zemich Cesko-Slovenskych. Evolution of folk costume and his influence on contemporary fashion. Czech national rebirth, garbs and rituals from many regions. Many pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 274 pages - 34,6 MB.

Garb Teachings - Renata Tyrsova
Nauka o kroji. History of garbs from Egypt, Greece, Rome, European historical styles to secession. Accent to fokl garbs Czech and Slovak. 26 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 136 pages - 12,5 MB.

Folk Garb - Renata Tyrsova
Lidovy kroj v Cechach na Morave, ve Slezsku a na Slovensku. Description of many folk garbs with today forgotten regional names of parts of garbs. 16 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 71 pages - 7,9 MB.

National Folk Costumes Slavonic - Adolf Liebscher
The book contains 24 beautiful colored lithographs (lithograph A Haase) of folk costumes from the Czech, Moravian, South Slavic and Russian regions. Male and female folk costumes. Czech language. PDF - 25 pages - 3.5 MB.

------------------------

PhDr.h.c. Renata Tyrsova nee Fügnerova (1854-1937). Wife of dr. Miroslav Tyrs, founder of Sokol (patriotic gym association). Reputable authority in ethnography and fine art.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně