Rámové konstrukce domů

Tento soubor obsahuje e-kmihy:
Rámové konstrukce domů - Owen Maginnis. How to Frame a House. Dřevěné konstrukce obytných domů, včetně střech. Od nejjednodužších domů po složitější, včetně kombinace prvků dřevěných a zděných staveb. Tesařské práce, výklady, zábradlí, sloupy, schodiště, spojovací prvky. Roubené sruby, rustikální venkovní zábradlí. Stěhování celých domů. Chyby při stavbě. 159 názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 158 stran - 7,3 MB.

Navrhování úsporných dřevěných konstrukcí - Antonín Brebera, Ing. Výhodou je, že návrhy jsou doloženy řadou tabulek, číselných příkladů a konstrukčními detaily, takže konstruktér, nebo statik zde najde bezpečné vodítko i při navrhování složitějších konstrukcí. Plnostěnné, příhradové nosníky, výpočty stropů, krovů, mostů. 25 obrázků v textu, 14 tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran -  1 MB.

Dřevěné konstrukce stodol, stájí a skladů - John Shawver. Plank Frame Barn Construction. Kniha popisuje řadu rámových konstrukcí hospodářských budov a jejich krovů. Pevnostní poměry, nejrůznější konstrukce pro větší rozpětí zastřešení. Tabulky pevností dřevěných nosníků a to i složených z více prken. Asi 30 velmi názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 33 stran - 1 MB.

Rámové konstrukce. Frame Construction Details. Soubor architektonických výkresů popisujících stavbu dřevěného domu od základů po střechu. Nejrůznější systémy pro různé typy obytných staveb, spojovací prvky, konstrukce střech, komínů, schodišť. Desítky názorných detailů na 28 tabulích. Jazyk anglický. Adobe PDF - 31 stran - 6,8 MB.

Tesařství - Ira Samuel Griffith, George B. Cox. Carpentry. Kniha popisuje stavbu dřevěných domů na kamenných, nebo cihlových základech. Konstrukce dřevěných rámů stěn, výplní, konstrukce různých druhů střech, vikýře, krytiny, včetně šindelů, konstrukce vnějších pohledových zdí, zádveří. Práce na dokončení interiérů, okna, dveře, podlahy, schody, ... 151 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 190 stran - 7 MB.

Více informací

490_026

248 Kč

Rámové konstrukce domů, How to Frame a House

Kategorie - Řemesla


Tento soubor obsahuje e-kmihy:

Rámové konstrukce domů - Owen Maginnis
How to Frame a House. Dřevěné konstrukce obytných domů, včetně střech. Od nejjednodužších domů po složitější, včetně kombinace prvků dřevěných a zděných staveb. Tesařské práce, výklady, zábradlí, sloupy, schodiště, spojovací prvky. Roubené sruby, rustikální venkovní zábradlí. Stěhování celých domů. Chyby při stavbě. 159 názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 158 stran - 7,3 MB.

Navrhování úsporných dřevěných konstrukcí - Antonín Brebera, Ing.
Výhodou je, že návrhy jsou doloženy řadou tabulek, číselných příkladů a konstrukčními detaily, takže konstruktér, nebo statik zde najde bezpečné vodítko i při navrhování složitějších konstrukcí. Plnostěnné, příhradové nosníky, výpočty stropů, krovů, mostů. 25 obrázků v textu, 14 tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran - 1 MB.

Dřevěné konstrukce stodol, stájí a skladů - John Shawver
Plank Frame Barn Construction. Kniha popisuje řadu rámových konstrukcí hospodářských budov a jejich krovů. Pevnostní poměry, nejrůznější konstrukce pro větší rozpětí zastřešení. Tabulky pevností dřevěných nosníků a to i složených z více prken. Asi 30 velmi názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 33 stran - 1 MB.

Rámové konstrukce
Frame Construction Details. Soubor architektonických výkresů popisujících stavbu dřevěného domu od základů po střechu. Nejrůznější systémy pro různé typy obytných staveb, spojovací prvky, konstrukce střech, komínů, schodišť. Desítky názorných detailů na 28 tabulích. Jazyk anglický. Adobe PDF - 31 stran - 6,8 MB.

Tesařství - Ira Samuel Griffith, George B. Cox
Carpentry. Kniha popisuje stavbu dřevěných domů na kamenných, nebo cihlových základech. Konstrukce dřevěných rámů stěn, výplní, konstrukce různých druhů střech, vikýře, krytiny, včetně šindelů, konstrukce vnějších pohledových zdí, zádveří. Práce na dokončení interiérů, okna, dveře, podlahy, schody, ... 151 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 190 stran - 7 MB.


This set contains e-books:

How to Frame a House - Owen Maginnis

Wooden construction of residential houses including roofs. From simple to sophisticated. Combination of wooden and masonry elements. Carpentry, shops windows, handrails, columns, stairs, join elements. Board cribs, rustic outdoor details. Possible mistakes by building. 159 pictures in text. English language. Adobe PDF - 158 sites - 7,3 MB.

Plank Frame Barn Construction

Many wooden frame constructions of farm buildings, and its roof timbers. Different constructions for larger span of buildings. Tabs and more tham 30 pictures in text. English language. Adobe PDF - 33 pages - 1 MB.

Frame Construction Details
Set of architectual drawings describing building of house from basis to roof. Many systhems for different types of buildings. Construction of roofs, chimneys, stairs. Many vivid details on 28 tabs. English language. Adobe PDF - 31 pages - 6,8 MB.

Carpentry - Ira Samuel Griffith, George B. Cox

The book describes the construction of wooden houses on stone or brick foundations. Design of wooden wall frames, panels, construction of various types of roofs, dormers, roofings, including shingles, visible exterior wall construction, vestibule. Work to complete interiors, windows, doors, floors, stairs, ... 151 pictures in text. English language. Adobe PDF - 190 pages - 7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně