Evropský secesní šperk a vějíře

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Evropský secesní šperk a vějíře - Charles Holme. Modern Design in Jewellery and Fans. Zpracována tvorba ve Francii, Británii, Rakousku, Německu, Belgii a Dánsku. Zobrazena tvorba desítek nejvýznačnějších dobových tvůrců (včetně A. Muchy). Spony, jehlice, hřebeny, prsteny, náhrdelníky, přívěšky, hodinky, vějíře ... Stovky položek na 120 vynikajících černobílých a barevných tabulích. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 159 stran - 13,8 MB.

Šperky - H. Cliford Smith. Jewellery. Vývoj šperků od féničanů, přes Egypt, Řecko, Egypt, počátky evropského šperku až do 19. století. Všechny druhy světských i církevních šperků. Technologický vývoj. Hlavní tvůrci, kteří poznamenali vývoj. Stovky položek na 56 tabulích. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 366 stran - 19 MB.

Rozhovory o špercích a ozdůbkách - MacIver Percival. Chats on Jewellery and Trinkets. Kniha je určena sběratelům s nižším rozpočtem. Historický vývoj od starověku přes středověk až do 19. století. Všechny druhy šperků, materiály, kameny, zpracování. Téměř 300 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 326 stran - 6,5 MB.

Více informací

730_018

148 Kč

Evropský secesní šperk, vějíře, Modern Design in Jewellery and Fans,

 

Evropský secesní šperk a vějíře - Charles Holme

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Evropský secesní šperk a vějíře - Charles Holme
Modern Design in Jewellery and Fans. Zpracována tvorba ve Francii, Británii, Rakousku, Německu, Belgii a Dánsku. Zobrazena tvorba desítek nejvýznačnějších dobových tvůrců (včetně A. Muchy). Spony, jehlice, hřebeny, prsteny, náhrdelníky, přívěšky, hodinky, vějíře ... Stovky položek na 120 vynikajících černobílých a barevných tabulích. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 159 stran - 13,8 MB.

Šperky - H. Cliford Smith
Jewellery. Vývoj šperků od féničanů, přes Egypt, Řecko, Egypt, počátky evropského šperku až do 19. století. Všechny druhy světských i církevních šperků. Technologický vývoj. Hlavní tvůrci, kteří poznamenali vývoj. Stovky položek na 56 tabulích. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 366 stran - 19 MB.


Rozhovory o špercích a ozdůbkách - MacIver Percival
Chats on Jewellery and Trinkets. Kniha je určena sběratelům s nižším rozpočtem. Historický vývoj od starověku přes středověk až do 19. století. Všechny druhy šperků, materiály, kameny, zpracování. Téměř 300 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 326 stran - 6,5 MB.


Modern Design in Jewellery and Fans - Charles Holme

This set contains e-books:
Modern Design in Jewellery and Fans - Charles Holme
Described creation in Art deco style in France, Britain, Austria, Germany, Belgium, Danmark. Dozens creators, clips, pins, combs, rings, bracelets, fans ... Hundrets items on 120 tables. Adobe PDF - 159 sites - 13,8 MB.

Jewellery - H. Cliford Smith
development of Jewellery from old Egypt, Grece, Rome, beginnings of European jewellery to 19. century. All kinds of secular and church jewellery. Technological development. Most important creators who has influence on development. Hundrets items on 56 tables. English language. Adobe PDF - 366 pages - 19 MB.

Chats on Jewellery and Trinkets - MacIver Percival
Book is for collectors wit smaller budget. Historicel development from ancient time to 19 century. All kinds of jewellery, materials, precious stones, craft processing. Almost 300 pictures in text. English language. Adobe PDF - 326 pages - 6,5 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně