Koláže - nové cesty

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Koláže - nové cesty - M. J. Mayer, M. Webb. New Ways in Collage. Tvorba koláží za použití různých materiálů. Látky, přírodniny, reliefní koláže. Koláže na papíru, plátně, skle, používání sádry, akrylových barev ... 92 černobílých a 36 barevných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 109 stran - 32 MB.

Vystřihování a vytrhávání - Antonín Krátký. Kniha je určena především pro práci s dětmi ve výtvarných kroužcích, ale jistě poslouží jako zdroj inspirace i dospělým. Vystřihování a tvorba koláží, od jednoduchých obrázků a ornamentů ke složitějším. Vzhledem k době vydání (1914)  secesní styl. Metodické pokyny pro učitele, rozvržení učiva.  6 černobílých a 9 barevných tabulí s množstvím námětů. Jazyk český. Adobe PDF - 48 stran - 4 MB.

Škola modelování - Karel Vavroušek. Kniha je určena pro práci s dětmi od nejútlejšího věku. Potřeby a materiály nutné k modelování. Práce od nejjednodužších tvarů ke složitějším, modelování dle modelů, kombinace modelovaných a ostatních předmětů. Řada rad pedagogům. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 3,8 MB.

Modelování v plechu - Vladimír Mangl. Drobný spisek popisuje základy vytlačování a modelování v slabém plechu a foliích. Vytváření ornamentů a jednoduchých motivú, jako příprava na řemeslo kovotlačitelské a pasířské. Vhodné pro práci s dětmi. 21 názorných obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 12 stran - 1 MB.

Více informací

210_021

98 Kč

Koláže, Vystřihování a vytrhávání, Modelování


Vystřihování a vytrhávání

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Koláže - nové cesty - M. J. Mayer, M. Webb
New Ways in Collage. Tvorba koláží za použití různých materiálů. Látky, přírodniny, reliefní koláže. Koláže na papíru, plátně, skle, používání sádry, akrylových barev ... 92 černobílých a 36 barevných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 109 stran - 32 MB.

Vystřihování a vytrhávání - Antonín Krátký

Kniha je určena především pro práci s dětmi ve výtvarných kroužcích, ale jistě poslouží jako zdroj inspirace i dospělým. Vystřihování a tvorba koláží, od jednoduchých obrázků a ornamentů ke složitějším. Vzhledem k době vydání (1914) secesní styl. Metodické pokyny pro učitele, rozvržení učiva. 6 černobílých a 9 barevných tabulí s množstvím námětů. Jazyk český. Adobe PDF - 48 stran - 4 MB.

Škola modelování - Karel Vavroušek

Kniha je určena pro práci s dětmi od nejútlejšího věku. Potřeby a materiály nutné k modelování. Práce od nejjednodužších tvarů ke složitějším, modelování dle modelů, kombinace modelovaných a ostatních předmětů. Řada rad pedagogům. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 3,8 MB.

Modelování v plechu - Vladimír Mangl

Drobný spisek popisuje základy vytlačování a modelování v slabém plechu a foliích. Vytváření ornamentů a jednoduchých motivú, jako příprava na řemeslo kovotlačitelské a pasířské. Vhodné pro práci s dětmi. 21 názorných obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 12 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

New Ways in Collage - M. J. Mayer, M. Webb
Creation of collage by using various materials. Fabrics, natural materials, relief collage. Collage on paper, glass, by plaster using and acrylic paint. 128 pictures in text. English language. Adobe PDF - 109 pages - 32 MB.

Cutting out and Pullin Out - Antonin Kratky
Book for work with childrens. Creation of pictires with this method from simple pictures and ornaments to complex pictures and collages. Directives for teachers with plan of schoolwork. 15 colour tables in appendix. Czech language. Adobe PDF - 48 pages - 4 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně