Iniciály, monogramy

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Monograms and Ciphers - A. A. Turbayne. Asi 1 500 monogramů někdy velmi sofistikovaných, většinou kruhového, nebo čtvercového půdorysu. Použitelné na vizitky, nebo jako osobní, nebo firemní značky, šperky. Adobe PDF - 152 stran - 5,7 MB.

Jemné ruční výšivky. Fine Hand  Embroidery. Katalog obsahující asi tisíc monogramů a iniciál, jakož i ozdobných rámečků a symbolů. Všechny historické styly. Vhodné ke zdobení dámského a pánského prádla, košil, pyžam, šperků ..., jakož i k použití v grafické práci. Adobe PDF - 67 stran - 1,7 MB.

Rané dřevorytové iniciály - Oscar Jennings. Early Woodcut Initials. Zhruba 1300 reprodukcí iniciál z 15. a 16. století, které používaly německé, francouzské, švýcarské a italské dobové tiskárny. Řada z nich převzata ze starších inkunábulí. Jazyk anglický. Adobe PDF - 104 stran - 7,3 MB. 

Historické monogramy - Aglaus Bouvenne. Les Monogrames Historiques. Asi 350 výtvarně velice kvalitních monogramů, které patřily historickým osobnostem. Ke každému řada poznámek o tvůrci i nositeli monogramu.
Jazyk francouzský. Adobe PDF - 227 stran - 2,2 MB.

Více informací

230_012

148 Kč

Iniciály, monogramy, Inicitials, Monograms


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Jemné ruční výšivky
Fine Hand Embroidery. Katalog obsahující asi tisíc monogramů a iniciál, jakož i ozdobných rámečků a symbolů. Všechny historické styly. Vhodné ke zdobení dámského a pánského prádla, košil, pyžam, šperků ..., jakož i k použití v grafické práci. Adobe PDF - 67 stran - 1,7 MB.

Monogramy a číslice - A. A. Turbayne

Monograms and Ciphers. Asi 1 500 monogramů někdy velmi sofistikovaných, většinou kruhového, nebo čtvercového půdorysu. Použitelné na vizitky, nebo jako osobní, nebo firemní značky, šperky. Adobe PDF - 152 stran - 5,7 MB.

Rané dřevorytové iniciály - Oscar Jennings

Early Woodcut Initials. Zhruba 1300 reprodukcí iniciál z 15. a 16. století, které používaly německé, francouzské, švýcarské a italské dobové tiskárny. Řada z nich převzata ze starších inkunábulí. Jazyk anglický. Adobe PDF - 104 stran - 7,3 MB.

Historické monogramy - Aglaus Bouvenne

Les Monogrames Historiques. Asi 350 výtvarně velice kvalitních monogramů, které patřily historickým osobnostem. Ke každému řada poznámek o tvůrci i nositeli monogramu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 227 stran - 2,2 MB.


Inicitials, Monograms

This set contains e-books:
Fine Hand Embroidery.
Patern book containing arround 1 000 items. Monograms, initials, decorative frames, symbols. Application in embroidery for personifications of clothes, in jewellery or in graphic design. Adobe PDF - 37 pages - 1,7 MB.

Monograms and Ciphers - A. A. Turbayne
Arround of 1 500 monograms sometime wery sophisticated mostly rounded or square. Using on visiting cards, personal or company logo, jewelery. Adobe PDF - 152 pages - 5,7 MB.

Les Monogrames Historiques - Aglaus Bouvenne
350 quality designed monograms of historical persons. Every had notices obout designer or owner of monogram. French language. Adobe PDF - 227 pages - 2,2 MB.

Early Woodcut Initials - Oscar Jennings
1300 replicas of inicials from 15. and 16. century. German, French, Swiss and Italian contemporary printing offices. Many of them are taken from older incunambulas. English language. Adobe PDF - 104 pages - 7,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně