Umělecká anatomie stromů

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Umělecká anatomie stromů - R. V. Cole. Artistic Anatomy of Trees. Svým obsahem ojedinělá kniha. Zaměřeno na zobrazování stromů a keřů jak v obrazech malovaných všemi technikami, tak i v přesných kresbách pořizovaných pro vědecké účely. Detaily stromů, charakteristické ovětvení, tvary koruny, listů, kůry, kořenů, semen a plodů. Množství vynikajících příkladů z klasického malířství i tvorby autora na 215 obrázcích v textu včetně 300 náčrtů, charakteristických siluet stromů a jejich detailů na 300 náčrtcích. Jazyk anglický. Adobe PDF - 372 stran - 33 MB.

Umělecká anatomie zvířat - Éduard Cuyer. Artistic Anatomy of Animals. Užitečná kniha pro ty, kteří se zabývají kresbami a malbou zvířat. Od kreseb koster, svalů, přes detaily povrchu těla zvířat, proporce. Zaměřeno hlavně na savce a ptáky. Podrobně se věnuje zejména běžným domácím zvířatům - koně, krávy psi ... Přiloženy pohybové studie. 143 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 331 stran - 7 MB.

Více informací

210_022

148 Kč

Umělecká anatomie stromů, Umělecká anatomie zvířat


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Umělecká anatomie stromů - R. V. Cole
Artistic Anatomy of Trees. Svým obsahem ojedinělá kniha. Zaměřeno na zobrazování stromů a keřů jak v obrazech malovaných všemi technikami, tak i v přesných kresbách pořizovaných pro vědecké účely. Detaily stromů, charakteristické ovětvení, tvary koruny, listů, kůry, kořenů, semen a plodů. Množství vynikajících příkladů z klasického malířství i tvorby autora na 215 obrázcích v textu včetně 300 náčrtů, charakteristických siluet stromů a jejich detailů na 300 náčrtcích. Jazyk anglický. Adobe PDF - 372 stran - 33 MB.

Umělecká anatomie zvířat - Éduard Cuyer

Artistic Anatomy of Animals. Užitečná kniha pro ty, kteří se zabývají kresbami a malbou zvířat. Od kreseb koster, svalů, přes detaily povrchu těla zvířat, proporce. Zaměřeno hlavně na savce a ptáky. Podrobně se věnuje zejména běžným domácím zvířatům - koně, krávy psi ... Přiloženy pohybové studie. 143 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 331 stran - 7 MB.


This set contains e-books:

Artistic Anatomy of Trees - R. V. Cole

Unique book dealing with making pictures of trees by all painting techniques. Characteristic outlines of trees, forms of branches, foliage, bark, roots, fruits. Many excelent exampels from classical painting, exact pictures for scientific use. 215 pictures in text, 300 diagrams. English language. Adobe PDF - 372 pages - 33 MB.

Artistic Anatomy of Animals - Éduard Cuyer

Wery useful book for all, who need to paint animals. Drawings of skelets, muscles, and details of surface of animal body. Mainly mammals and birds. Specially typical homestic animals like horses, cows, dogs. Kinetic studies. 143 picturws in text. English language. Adobe PDF - 331 pages - 7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně