Ochotnický režisér a herec

Tento soubor obsahuje e-Knihy:

Ochotnický režisér a herec - František Cimler - Příručka pro všechny režiséry, herce z povolání i ochotníky pojednávající o technické stavbě divadelní hry a její umělecké hodnotě. Úlohy dramaturga a zvláště pak režisérské a herecké ovládnutí divadelního představení. Úkoly inspicienta, nápovědy, výtvarníka a technického personálu se zvláštním přihlédnutím k divadelním představením venkovských ochotnických spolků. 67 obrázků v textu, 9 vzorů scénářů. Jazyk český. Adobe PDF - 193 stran - 44 MB.

Zařízení, opravy a dekorování ochotnických jevišť - František Cimler - Užitečná kniha pro začínající i pokročilé ochotnické scény. Jak zhotovit scénu, kulisy a další nezbytné pomůcky nutné k divadelnímu představení. Kulisové stavebnice, látky v ochotnické praxi, osvětlení, zařízení jeviště, zázemí pro herce. 207 názorných obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 210 stran - 41,6 MB.

Více informací

610_001

98 Kč

Ochotnický režisér a herec, Zařízení, opravy a dekorování ochotnických jevišť

,

Ochotnický režisér a herec - František Cimler

Tento soubor obsahuje e-Knihy:

Ochotnický režisér a herec - František Cimler. Příručka pro všechny režiséry, herce z povolání i ochotníky pojednávající o technické stavbě divadelní hry a její umělecké hodnotě. Úlohy dramaturga a zvláště pak režisérské a herecké ovládnutí divadelního představení. Úkoly inspicienta, nápovědy, výtvarníka a technického personálu se zvláštním přihlédnutím k divadelním představením venkovských ochotnických spolků. 67 obrázků v textu, 9 vzorů scénářů. Jazyk český. Adobe PDF - 193 stran - 44 MB.

Zařízení, opravy a dekorování ochotnických jevišť - František Cimler

Užitečná kniha pro začínající i pokročilé ochotnické scény. Jak zhotovit scénu, kulisy a další nezbytné pomůcky nutné k divadelnímu představení. Kulisové stavebnice, látky v ochotnické praxi, osvětlení, zařízení jeviště, zázemí pro herce. 207 názorných obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 210 stran - 41,6 MB.


Amateur Director and Actor - Frantisek Cimler

This set contains e-Books:

Amateur Director and Actor. Ochotnicky reziser a herec. Book for all profesional and amateur directors and actors with special accent to dramatic performances provincial clubs. 67 pictures in text, 9 samples of scripts. Czech language. Adobe PDF - 193 pages - 44 MB.

Equipment, reparations and decoration of amateur scene - Frantisek Cimler

Zarizeni, opravy a dekorovani ochotnickych jevist. Useful book for young and far-gone amateur scenes. How to made scene, coulisses, and another instruments necessary for successful dramatic performance. 207 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 210 pages - 41,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně