Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl - H. J. Plenderleith. The Conservation of Antiques and Works of Art. Publikace se zabývá konzervováním a restaurováním prvotřídních muzeálních sbírek. Předměty z kůže, papíru, papyru, textil, dřevo, kost, slonovina, předměty z různých kovů, sklo, keramika, kámen. Základní postupy, pomůcky a přístroje, pracovní postupy, materiály. 55 fotografií v textu, řada tabulek.
Jazyk Anglický. Adobe PDF - 429 stran - 27 MB.

Restaurování starověkých bronzů a odstraňování nežádoucí patiny - Henry W. Nicholas. Restoration of Ancient Bronzes and Cure of Malignat Patina. Odstraňování koroze a nežádoucí patiny prostřednictvím elektrochemických postupů. Popsány aparatury, chemické receptury a pracovní postupy. 12 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 60 stran - 2,1 MB.

Více informací

250_008

98 Kč

Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl - H. J. Plenderleith
The Conservation of Antiques and Works of Art. Publikace se zabývá konzervováním a restaurováním prvotřídních muzeálních sbírek. Předměty z kůže, papíru, papyru, textil, dřevo, kost, slonovina, předměty z různých kovů, sklo, keramika, kámen. Základní postupy, pomůcky a přístroje, pracovní postupy, materiály. 55 fotografií v textu, řada tabulek. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 429 stran - 27 MB.

Restaurování starověkých bronzů a odstraňování nežádoucí patiny - Henry W. Nicholas

Restoration of Ancient Bronzes and Cure of Malignat Patina. Odstraňování koroze a nežádoucí patiny prostřednictvím elektrochemických postupů. Popsány aparatury, chemické receptury a pracovní postupy. 12 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 60 stran - 2,1 MB.


This set contains e-books:

The Conservation of Antiques and Works of Art - H. J. Plenderleith

Book dealing with conservation of first class antiques in muzeum collections. Skin products, paper and papyrus, prints, drawings, manuscripts, textiles, wood, metals, stones, ceramics, glass. Basics sequence of operations, instruments, materials. 55 pictures in text. English language. Adobe PDF - 429 pages - 27 MB.

Restoration of Ancient Bronzes and Cure of Malignat Patina - Henry W. Nicholas

Removing of corrosion with help of elektro-chemical methods. Describing equipment, chemical recipes, and working procedures. 12 pictures in text. English Language. Adobe PDF - 60 pages - 2,1 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně