Betlém

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Betlém - Otfried Kastner. Die Krippe. Vývoj tradice betlémů na pozadí evropské křesťanské tradice. Výklad vánoční symboliky. Betlémy v různých dobách a stylech, zejména v německy mluvících zemích a Rakousku. Typy betlémů a jejich konstrukce. 204 černobílých a barevných obrázků v příloze, 93 kreseb v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 274 stran - 17,5 MB.

Alešův papírový vystřihovací Betlém. Betlém obsahuje 86 částí. Betlém vytiskněte na kartonek 140 g/m2, nebo silnější (formát A4). Obrázky vystřihněte, případně podlepte a jednotlivé figurky nalepte na podkladový karton, nebo na dřevenou laťku 20 x 5 mm tak, aby figurky dobře stály. Je třeba stavět menší postavičky do pozadí blíže k jesličkám a větší dopředu, abychom využili perspektivy a získali tak pěkný prostorový dojem. Slepte hrad na pozadí ze dvou částí. Adobe PDF - 9 stran - 1,86 MB.

Papírový vystřihovací Betlém. Betlém obsahuje 73 částí. Figurky jsou ve dvou velikostech.Postupujte obdobně, jako v předešlém případě.  Adobe PDF - 12 stran - 2 MB.

Vystřihovánky - lidové kroje. Zobrazeny ženské a mužské kroje a množství vesnických vedut. Desítky figur, zvířat, interiery vesnických chalup. Kroj valašský, chodský, blatenský, litomyšlský. Vhodné doplnění vystřihovacích betlémů. Formát A4. PDF - 4 strany - 1 MB.

Výzdoba vánočního stromku (1916). Návody, jak z jednoduchých surovin vyrobit vkusné a vtipně ozdoby na vánoční stromek. Zavěšení vánočních pochoutek a drobné dárky, osvětlení stromečku. Vhodné i pro děti. Mnoho obrázků a plánků. Jazyk český. PDF - 83 stran - 5 MB.

Více informací

480_024

298 Kč

Kategorie - Lidové umění

Papírový vystřihovací Betlém, Paper Cutout BethlehemTento soubor obsahuje e-vystřihovánky:

Alešův papírový vystřihovací Betlém

Betlém obsahuje 86 částí. Betlém vytiskněte na kartonek 140 g/m2, nebo silnější (formát A4). Obrázky vystřihněte, případně podlepte a jednotlivé figurky nalepte na podkladový karton, nebo na dřevenou laťku 20 x 5 mm tak, aby figurky dobře stály. Je třeba stavět menší postavičky do pozadí blíže k jesličkám a větší dopředu, abychom využili perspektivy a získali tak pěkný prostorový dojem. Slepte hrad na pozadí ze dvou částí. Adobe PDF - 9 stran - 1,86 MB.

Papírový vystřihovací Betlém

Betlém obsahuje 73 částí. Betlém vytiskněte na kartonek 140 g/m2, nebo silnější. Obrázky vystřihněte, případně podlepte a jednotlivé figurky nalepte na dřevěnou laťku 20 x 5 mm tak, aby figurky dobře stály. Figurky jsou ve dvou velikostech. Je třeba stavět menší postavičky do pozadí blíže k jesličkám a větší dopředu, abychom využili perspektivy a získali tak pěkný prostorový dojem. Jesličky pak ořízněte pode plných čar a ohněte podle tečkovaných čar. Adobe PDF - 12 stran - 2 MB.

Betlém - Otfried Kastner
Die Krippe. Vývoj tradice betlémů na pozadí evropské křesťanské tradice. Výklad vánoční symboliky. Betlémy v různých dobách a stylech, zejména v německy mluvících zemích a Rakousku. Typy betlémů a jejich konstrukce. 204 černobílých a barevných obrázků v příloze, 93 kreseb v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 274 stran - 17,5 MB.

Vystřihovánky - lidové kroje
Zobrazeny ženské a mužské kroje a množství vesnických vedut. Desítky figur, zvířat, interiery vesnických chalup. Kroj valašský, chodský, blatenský, litomyšlský. Vhodné doplnění vystřihovacích betlémů. Formát A4. PDF - 4 strany - 1 MB.

Výzdoba vánočního stromku (1916)
Návody, jak z jednoduchých surovin vyrobit vkusné a vtipně ozdoby na vánoční stromek. Zavěšení vánočních pochoutek a drobné dárky, osvětlení stromečku. Vhodné i pro děti. Mnoho obrázků a plánků. Jazyk český. PDF - 83 stran - 5 MB.


This set contains e-cutouts:

 Die Krippe - Otfried Kastner

Development and tradition of Bethlems in European Cristian tradition. Interpretation of Christmas symbolism. Bethlems in history and its styles mostly in German speaking countries and Austria. Types of bethlems, its construction. 204 pictures in appendix, 93 graphics in text. German language. Adobe PDF - 274 pages - 17,5 MB.

Famous Paper Cutout Bethlehem from Mikolas Ales
Mikolas Ales (1852 - 1913) was Czech national painter. Bethlehem has 86 parts. Pictures print on paper 140 g/m2 or thicker. Figures stick on basis pasteboard or wooden lath 20x5 mm for good stability. Smaler figures put to backgraund near to creche with small Jesus and bigger put ahead. This will be good for perspective. Stick together castle in background. Figures arrange around after your taste. Nice entertainment. Adobe PDF - 9 sites - 1,86 MB.

Paper Cutout Bethlehem.
Bethlehem has 73 parts. Pictures print on paper 140 g/m2 or thicker. Figures stick on wooden lath 20x5 mm for good stability. Figures are in 2 sizes. Smaler put to backgraund near to creche with small Jesus and bigger put ahead. This will be good for perspective.
Construction of front wall: Into cuts in side-walls, which we bent back put Maria with small Jesus. This complet put into cuts in back wall. Figures arrange around after your taste. Nice entertainment. Adobe PDF - 12 sites - 2 MB.

Paper Cutouts - folk costumes
Female and male costumes and a number of village views. Dozens of figures in Czech folk costumes, animals, interiors of village cottages. Czech lokal folk costumes. Appropriate addition of cutting nativity scenes. A4 format. PDF - 4 pages - 1 MB.

Christmas tree decoration (1916)
Instructions on how to make tasteful and funny Christmas tree decorations from simple ingredients. Hanging Christmas delicacies and small gifts, lighting the tree. Many pictures and plans. Czech language. PDF - 83 pages - 5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně