Zakládáme loutkářský soubor

Tento soubor obsahuje e-Knihy:

Zakládáme loutkářský soubor - Souhrné dílo několika autorů (uspořádal Bořek Hrnčíř). Užitečné rady pro ty, kteří se chtějí věnovat dané činnosti, nebo si doplnit některé znalosti. Obsah pod ikonou knihy. 75 obrázků v textu, 15 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 262 stran - 41,5 MB.

Výroba dekorací pro loutkové divadlo - František Tvrdek - Postupy při vytváření různých druhů kulis a scény loutkového divadla. Dřevěné, látkové, kašírované kulisy, kovové díly, barvení a malování kulis a dekoračních předmětů. Organisace skladu kulis. 90 obrázků v textu, 13 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 141 stran - 19,5 MB.

ANO a NE ve výpravě loutkových her - Richard Lander -  Užitečná publikace, která na velmi přehledných a názorných obrázcích ukazuje amatérským loutkářům řadu pochybení a chyb, kterých se může začátečník dopustit. Vše doplněno výstižnými a lapidárními komentáři. Jazyk český. Adobe PDF - 50 stran - 8 MB.

Více informací

610_002

98 Kč

loutkářský soubor, dekorace pro loutkové divadlo, dobové oblékání loutek, Marionette Theatre, MarionettentheaterZakládáme loutkářský soubor

Tento soubor obsahuje e-Knihy:

Zakládáme loutkářský soubor

Souhrné dílo několika autorů (uspořádal Bořek Hrnčíř). Užitečné rady pro ty, kteří se chtějí věnovat dané činnosti, nebo si doplnit některé znalosti. Obsah pod ikonou knihy. 75 obrázků v textu, 15 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 262 stran - 41,5 MB. Obsah na konci stránky.

Výroba dekorací pro loutkové divadlo - František Tvrdek

Postupy při vytváření různých druhů kulis a scény loutkového divadla. Dřevěné, látkové, kašírované kulisy, kovové díly, barvení a malování kulis a dekoračních předmětů. Organisace skladu kulis. 90 obrázků v textu, 13 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 141 stran - 19,5 MB.

ANO a NE ve výpravě loutkových her - Richard Lander

Velmi užitečná publikace, která na velmi přehledných a názorných obrázcích ukazuje amatérským loutkářům řadu pochybení a chyb, kterých se může začátečník dopustit. Vše doplněno výstižnými a lapidárními komentáři. Jazyk český. Adobe PDF - 50 stran - 8 MB.


Grounding Marionette Theatre

This set contains e-Books:
Grounding Marionette Theatre. Zakladame loutkarsky soubor. Aggregate from several authors. Usefuls suggestions for those, who want attend to that activity. 75 pictures in text, 15 photographs. Czech language. Adobe PDF - 264 pages - 41,5 MB.

Making Scene of Marionette Theatre - Frantisek Tvrdek

Vyroba dekoraci pro loutkove divadlo. Procedure in creation wooden, cloth and dummy scene. Painting of coulisses and decorations. 90 pictures in text, 13 photograps.
Czech language. Adobe PDF - 141 pages - 19,5 MB.

YES and NO in Marionette Stage

ANO a NE ve vyprave loutkovych her. Wery usefull publication. On well-arranged pictures shows to marionetter list of mistakes and its reparations in theatre traffic. With brief comentary suplements. Czech language. Adobe PDF - 50 sites - 8 MB.


Obsah "Zakládáme loutkářský soubor": Úvodem, Poslání loutkového divadla, Organizace práce v souboru, Stavíme jeviště, Bezpečnostní opatření v divadle a povolování divadelních představení, O dramaturgii, Ochrana autorských práv, O režii, O herecké práci s loutkou, Mluva na loutkovém jevišti, Práce výtvarníka, Druhy loutek, jejich výroba a vodění, Plastické hmoty v loutkářství, Osvětlení a zvuk, Hudba na loutkovém divadle, Malé jevištní formy, Seznam loutkových her, Adresy, které potřebujete, Pomocná literatura, Fotografie loutek,

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně