Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách - August Sedláček. Rozsáhlé dílo, podávající přehled o mírách a vahách v minulosti na pozadí tehdejšího hospodářského a zemědělského dění. Kromě výčtu měr a vah popsány rovněž měřičské metody, význační zeměměřiči, snahy o jednotnou míru. Jazyk český. Adobe PDF - 501 stran - 21 MB.

Rejstřík jmenný a věcný k dílu Augusta Sedláčka: Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách - napsal PhDr. Adolf Krejčí. Užitečný doplněk ke knize předešlé. Obsahuje "Rejstřík věcný měr a vah", obsahující odkazy na jednotlivé míry a váhy v abecedním pořádku a jejich přepočty. "Rejstřík jmenný osob a míst"  - bibliografie a seznam pramenů použitých Augustem Sedláčkem. Třetí část obsahuje všechna jména osobní, místní i pomístná a k nim se vztahující data uvedená v Sedláčkových "Pamětech". Jazyk český. Adobe PDF - 191 stran - 6,9 MB.

Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy - August Sedláček. Pro nauku o místních zeměpisných jménech (toponymie) velmi důležitá kniha, kde je soustředěno velké množství historického materiálu, které poté posloužilo i jiným badatelům. Jazyk český. Adobe PDF - 253 stran - 6,4 MB.

Více informací

760_008

148 Kč

Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách - August Sedláček

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách - August Sedláček
Rozsáhlé dílo, podávající přehled o mírách a vahách v minulosti na pozadí tehdejšího hospodářského a zemědělského dění. Kromě výčtu měr a vah popsány rovněž měřičské metody, význační zeměměřiči, snahy o jednotnou míru. Jazyk český. Adobe PDF - 501 stran - 21 MB.

Rejstřík jmenný a věcný k dílu Augusta Sedláčka: Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách - napsal PhDr. Adolf Krejčí.

Užitečný doplněk ke knize předešlé. Obsahuje "Rejstřík věcný měr a vah", obsahující odkazy na jednotlivé míry a váhy v abecedním pořádku a jejich přepočty. "Rejstřík jmenný osob a míst" - bibliografie a seznam pramenů použitých Augustem Sedláčkem. Třetí část obsahuje všechna jména osobní, místní i pomístná a k nim se vztahující data uvedená v Sedláčkových "Pamětech". Jazyk český. Adobe PDF - 191 stran - 6,9 MB.

Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy - August Sedláček

Pro nauku o místních zeměpisných jménech (toponymie) velmi důležitá kniha, kde je soustředěno velké množství historického materiálu, které poté posloužilo i jiným badatelům. Jazyk český. Adobe PDF - 253 stran - 6,4 MB.


Memory and evidence of old Czech Imperial units

Extensive work provides an overview on rates and scales in the past in the background of the then economic and agricultural affairs. In addition to the list of weights and measures described also surveying methods, eminent surveyors, the efforts of a single rate. Czech language. Adobe PDF - 501 Pages - 21 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně