Kovářství a podkovářství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kovářství a podkovářství - M. Čermák, E. Král. Základní kovářské a zámečnické práce se železem, materiál, nářadí. Pracovní postupy při opravách zejména zemědělských strojů (50. léta), pluhy, sklízecí a secí stroje, ruční nářadí. Strojní kování. Podkovářství - anatomie kopyta, nástroje a nářadí k podkování, zařízení podkovárny, výroba podkov. Podkování koní k různým účelům, nemoce a nepravidelná kopyta, úprava kopyt hříbat a skotu. 123 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 264 stran - 18 MB.

První česká sedlářská učebnice - František šimek. Základní informace o sedlářském řemesle. Nástroje, stroje, materiály potřebné v sedlářství. Druhy postrojů, sedla, ohlávky, udidla, různé druhy bandáží, materiály a jejich konstrukce. Pracovní postupy dokumentované na mnoha názorných obrázcích. Jazyk český. PDF - 170 stran - 2,5 MB.

Učebnice podkovářství - A. Lungwitz, W. Adams. A Textbook of Horseshoeing. Určeno podkovářům a veterinářům. Základy podkovářského řemesla. Anatomie koně, anatomie kopyta. Nástroje a nářadí, přípravky k fixaci koně během kování, konstrukce podkov pro vyrovnání některých vrozených i získaných vad chůze koní. 230 názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 211 stran - 6,7 MB.

Umělecké podkovářství - E. Rich, Prof. Artistic Horse-shoeing. Kniha se zaměřuje především na vytváření speciálních podkov pro léčení a odstranění různých vad koňských kopyt a korekci vadné chůze u užitkových koní, klusáků a také oslů a volů. Stovky různě tvarovaných podkov pro nápravu vad vycházejících z praxe. Léčení a náprava poškozených kopyt. Katalog s 284 různě tvarovanými podkovami. Anatomické informace o stavbě koňského těla i kopyta. 104 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 234 stran - 7,6 MB.

Praktický podkovář - M. T. Richardson. The Practical Horseshoer. Všechny aspekty řemesla podkováře. Nástroje a materiál, potřebný pro výkon řemesla, včetně speciálních přípravků pro mobilní podkovářství. Fixace koní (oslů, mul, volů) při kování, kompenzace vad kopyt a speciální podkovy. 171 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 287 stran - 6,8 MB.

Více informací

420_015

298 Kč

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kovářství a podkovářství - M. Čermák, E. Král

Základní kovářské a zámečnické práce se železem, materiál, nářadí. Pracovní postupy při opravách zejména zemědělských strojů (50. léta), pluhy, sklízecí a secí stroje, ruční nářadí. Strojní kování. Podkovářství - anatomie kopyta, nástroje a nářadí k podkování, zařízení podkovárny, výroba podkov. Podkování koní k různým účelům, nemoce a nepravidelná kopyta, úprava kopyt hříbat a skotu. 123 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 264 stran - 18 MB.

První česká sedlářská učebnice - František šimek
Základní informace o sedlářském řemesle. Nástroje, stroje, materiály potřebné v sedlářství. Druhy postrojů, sedla, ohlávky, udidla, různé druhy bandáží, materiály a jejich konstrukce. Pracovní postupy dokumentované na mnoha názorných obrázcích. Jazyk český. PDF - 170 stran - 2,5 MB.

Učebnice podkovářství - A. Lungwitz, W. Adams

A Textbook of Horseshoeing. Určeno podkovářům a veterinářům. Základy podkovářského řemesla. Anatomie koně, anatomie kopyta. Nástroje a nářadí, přípravky k fixaci koně během kování, konstrukce podkov pro vyrovnání některých vrozených i získaných vad chůze koní. 230 názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 211 stran - 6,7 MB.

Umělecké podkovářství - E. Rich, Prof.

Artistic Horse-shoeing. Kniha se zaměřuje především na vytváření speciálních podkov pro léčení a odstranění různých vad koňských kopyt a korekci vadné chůze u užitkových koní, klusáků a také oslů a volů. Stovky různě tvarovaných podkov pro nápravu vad vycházejících z praxe. Léčení a náprava poškozených kopyt. Katalog s 284 různě tvarovanými podkovami. Anatomické informace o stavbě koňského těla i kopyta. 104 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 234 stran - 7,6 MB.

Praktický podkovář - M. T. Richardson

The Practical Horseshoer. Všechny aspekty řemesla podkováře. Nástroje a materiál, potřebný pro výkon řemesla, včetně speciálních přípravků pro mobilní podkovářství. Fixace koní (oslů, mul, volů) při kování, kompenzace vad kopyt a speciální podkovy. 171 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 287 stran - 6,8 MB.

------------------------------------------------------------------------------

This set contains e-books:

A Textbook of Horseshoeing - A. Lungwitz, W. Adams

Basic elements for horseshoers and veterinarians. Horse and hoof anatomy. Tools and  materials, fixtures for fixation of horses over work. Horseshoes design for bucking natural and sourced errors of horse walk. 230 pictures in text. English language. Adobe PDF - 211 pages - 6,7 MB.

Artistic Horse-shoeing - E. Rich, Prof.

Giving improved methods of shoeing, with special directions for shaping shoes, to cure different diseases of the foot, and for the correction of faulty action in trotters. Hundreds horseshoes with different forms to correct faulty hoofs and walk for horses, trottlers and also donkeys and oxes. Medication and correction of hoofs. Catalogue with 284 different horseshoes. 104 pictures in text. English language. Adobe PDF - 234 pages - 7,6 MB.

The Practical Horseshoer - M. T. Richardson

A collection of articles on horseshoeing, in all its branches, which have appeared from time to time in the columns of " the blacksmith and wheelwright" including a chapter on horse physiognomy and another on ox shoeing. 171 pictures in text. English language. Adobe PDF - 287 pages - 6,8 MB.

The first Czech saddler textbook - Frantisek Simek. Basic information about saddlery. Tools, machines, materials needed in saddlery. Types of harnesses, saddles, halters, bits, various types of bandages, materials and their construction. Workflows documented in many illustrations. Czech language. PDF - 170 pages - 2.5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně