Klíč k určování brouků ČSR

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Klíč k určování brouků ČSR - Vladimír Javorek. Popsáno asi 1 500 "běžnějších" druhů brouků. Kniha obsahuje kromě popisu charakteristických znaků brouků také návody pro sběratele. Sběr, usmrcování, preparace, určování a zařazení do sbírky, udržování sbírky. Vyobrazení asi 600 brouků na 52 tabulích. Vhodné k výletům do přírody se čtečkou. Jazyk český. Adobe PDF - 950 stran - 17,8 MB.

Brouci -  František Dlouhý. Podtitul - Soustavný popis nejdůležitějších čes. brouků s návodem, kterak zakládati sbírky broukův. Popis 335 středoevropských brouků, jejich poddruhů, určování brouků, výskyt, zakládání sbírek. Vyobrazení 500 brouků na 20ti barevných tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 198 stran - 8,8 MB.

Klíč k určování hmyzích řádů - Emanuel Bartoš, Prof. Dr. Příručka slouží učitelům a také laikům k rychlému určení druhů hmyzu. Hlavní poznávací hmyzí znaky, včetně nedospělých jedinců, stavba těla, proměna hmyzu během vývoje. 48 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 56 stran - 2 MB.

Klíč k určování mravenců střední Evropy - V. Novák, J. Sadil. Se zvláštním zřetelelem k mravenčí zvířeně Čech a Moravy. Klíč obsahuje nejnápadnější rozlišovací znaky,  které lze spatřit průměrnou entomologickou lupou. U každého z druhu mravenců v klíči uvedených se zmiňujeme stručně o nejdůIežitějších vlastnostech o ekologickém a zeměpisném rozšíření. 22 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 1,8 MB.

Pokyny k sběru a preparaci hmyzu - C. V. Rilev. Directions for Collecting and Preserving Insects. Příručka Smithsonian Institut (1892). Jak sbírat, preparovat a ukládat hmyz. Zakládání a udržování hmyzích sbírek. 139 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 152 stran - 9,6 MB.

Více informací

910_013

198 Kč

Klíč k určování brouků ČSR, Klíč k určování hmyzích řádů

Kategorie - Zahrada, příroda, lov


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Klíč k určování brouků ČSR - Vladimír Javorek
Popsáno asi 1 500 "běžnějších" druhů brouků. Kniha obsahuje kromě popisu charakteristických znaků brouků také návody pro sběratele. Sběr, usmrcování, preparace, určování a zařazení do sbírky, udržování sbírky. Vyobrazení asi 600 brouků na 52 tabulích. Vhodné k výletům do přírody se čtečkou. Jazyk český. Adobe PDF - 950 stran - 17,8 MB.

Brouci - František Dlouhý

Podtitul - Soustavný popis nejdůležitějších čes. brouků s návodem, kterak zakládati sbírky broukův. Popis 335 středoevropských brouků, jejich poddruhů, určování brouků, výskyt, zakládání sbírek. Vyobrazení 500 brouků na 20ti barevných tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 198 stran - 8,8 MB.

Klíč k určování hmyzích řádů - Emanuel Bartoš, Prof. Dr.

Příručka slouží učitelům a také laikům k rychlému určení druhů hmyzu. Hlavní poznávací hmyzí znaky, včetně nedospělých jedinců, stavba těla, proměna hmyzu během vývoje. 48 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 56 stran - 2 MB.

Klíč k určování mravenců střední Evropy - V. Novák, J. Sadil

Se zvláštním zřetelelem k mravenčí zvířeně Čech a Moravy. Klíč obsahuje nejnápadnější rozlišovací znaky, které lze spatřit průměrnou entomologickou lupou. U každého z druhu mravenců v klíči uvedených se zmiňujeme stručně o nejdůIežitějších vlastnostech o ekologickém a zeměpisném rozšíření. 22 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 1,8 MB.

Pokyny k sběru a preparaci hmyzu - C. V. Rilev
Directions for Collecting and Preserving Insects. Příručka Smithsonian Institut (1892). Jak sbírat, preparovat a ukládat hmyz. Zakládání a udržování hmyzích sbírek. 139 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 152 stran - 9,6 MB.


This set contains e-books:

Directions for Collecting and Preserving Insects - C. V. Rilev

Textbook of Smithsonian Institut (1892). How to collect, preserve, and save insects in collection. Foundation and care about insects collections. 139 pictures in text. English language. Adobe PDF - 152 pages - 9,6 MB.

Key to Specify Bugs - Vladimir Javorek
Klic k urcovani brouku CSR. Describing arround 1500 bugs you can find in Central Europe. Typical markers of bugs and their placement to collection. Directions how to create bugs collection, catch insects, preparation, fixing and classifing to collection. More than 600 bugs on 52 tables in appendix. Practical for go to country with reader. Czech language. Adobe PDF - 950 pages - 17,8 MB.

Key to Specify Insects Systems - Emanuel Bartos, Prof. Dr.
Textbook for teachrs and also for laiks for fast decoding of insects. Main markers, inclusive juvenile specimens, anatomy, changes during development. 48 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 56 pages - 2 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně