Architektura, nábytek, kostým a ornament na jevišti

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Architektura, nábytek, kostýym a ornament na jevišti - R. Lander, V. Remešová. Kniha může sloužit jako vodítko stylů jak pro loutková, tak i normální divadla. Na přehledných obrázcích R. Landera jsou zobrazeny základní architektonické styly, s doprovodnými ornamenty a dekory. Stejně tak jsou zde zobrazeny styly oblečení a základní tvary a styly mobiliáře, nejen evropské, ale i základní světové styly, které můžeme nejčastěji spatřit na jevišti. Více jak 200 názorných kreseb na 48 tabulích. Charakteristické rysy v popiskách. Jazyk český. Adobe PDF - 142 stran - 22 MB.

Techniky malířské a kašérské práce - Karel Šulc, Miloš Nevařil. Publikace seznamuje s klasickými i moderními malířskými a kašérskými technikami. Poskytuje návody pro jednotlivé činnosti včetně informací o potřebných nástrojích, materiálech a pomůckách. Určeno zájemcům o výtvarné řemeslné práce, pracovníkům v malířských a kašérských divadelních dílnách a studujícím uměleckoprůmyslových škol. 106 obrázků v textu a příloze. Jazyk český. PDF - 179 stran - 7 MB.

Atlas lidových staveb - Karel Langer. Publikace je určená pro použití při konstrukci scén na divadle a loutkovém divadle, ale svojí úrovní a šíří může posloužit i k jiným účelům. Má pomoci tvůrcům scény tvořit pravdivější a realističtější jeviště. Typické venkovské i maloměstské stavby, drobné stavby (vrata, kapličky, žudra, studny, úly ...), architektonické detaily, interiéry. Československé regiony, Rusko. Stručné, ale výstižné popisky. 61 obrázků s mnoha stavbami a detaily v textu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 174 stran - 12,2 MB.

Více informací

610_003

198 Kč

Architektura, nábytek, kostym a ornament na jevišti, Lander, Architecture, Furniture, Costume and Ornament on Stage
Kategorie - Divadlo, móda, (Category - Theatre, Fashion)

 Tento soubor obsahuje e-knihy:

Architektura, nábytek, kostým a ornament na jevišti - R. Lander, V. Remešová

Kniha může sloužit jako vodítko stylů jak pro loutková, tak i normální divadla. Na přehledných obrázcích R. Landera jsou zobrazeny základní architektonické styly, s doprovodnými ornamenty a dekory. Stejně tak jsou zde zobrazeny styly oblečení a základní tvary a styly mobiliáře, nejen evropské, ale i základní světové styly, které můžeme nejčastěji spatřit na jevišti. Více jak 200 názorných kreseb na 48 tabulích. Charakteristické rysy v popiskách. Jazyk český. Adobe PDF - 142 stran - 22 MB.

Techniky malířské a kašérské práce - Karel Šulc, Miloš Nevařil
Publikace seznamuje s klasickými i moderními malířskými a kašérskými technikami. Poskytuje návody pro jednotlivé činnosti včetně informací o potřebných nástrojích, materiálech a pomůckách. Určeno zájemcům o výtvarné řemeslné práce, pracovníkům v malířských a kašérských divadelních dílnách a studujícím uměleckoprůmyslových škol. 106 obrázků v textu a příloze. Jazyk český. PDF - 179 stran - 7 MB.

Atlas lidových staveb - Karel Langer

Publikace je určená pro použití při konstrukci scén na divadle a loutkovém divadle, ale svojí úrovní a šíří může posloužit i k jiným účelům. Má pomoci tvůrcům scény tvořit pravdivější a realističtější jeviště. Typické venkovské i maloměstské stavby, drobné stavby (vrata, kapličky, žudra, studny, úly ...), architektonické detaily, interiéry. Československé regiony, Rusko. Stručné, ale výstižné popisky. 61 obrázků s mnoha stavbami a detaily v textu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 174 stran - 12,2 MB.


This set contains e-books:

Architecture, Furniture, Costume and Ornament on Stage - Lander, Remesova

Architektura, nabytek, kostym a ornament na jevisti. Book is usefull for marionette and also normal theatre. On well-arranged pictures (author R. Lander) are basic styles in architecture with typical ornaments and decors. Also basic types of furnishing and styles of fashion for historical historical periods. More than 200 studies on 48 panels. Czech language - Adobe PDF - 142 sites - 22 MB.

Techniques of painting and laminating work - Karel Sulc, Milos Nevaril
The publication introduces classic and modern painting and laminating techniques. It provides instructions for individual activities, including information about the necessary tools, materials and aids. Intended for those interested in artistic crafts, workers in painting and theater workshops and students in art branch. 106 images in the text and appendix. Czech language. PDF - 179 pages - 7 MB.

Atlas of Folk Architecture - Karel Langer

Atlas lidovych staveb. This publication is intended for use in the construction of the scenes in the theater and puppet theater. Typical rural and small-town buildings, and their details. Gates, doors, small chapels, wells, beehives ... , interiors, furnishing. Czechoslovak regions, Russia. 61 pictures, many items. Slovak Language. Adobe PDF - 174 pages - 12,2 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně