Řeznictví a uzenářství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Řeznictví a uzenářství - Václav Rošický. Stručné dějiny řemesla, nemoci jatečných a divokých zvířat a jejich vliv na kvalitu masa, porážka zvířat a jejich zpracování. Ruční stroje k přípravě nejrůznějších masných výrobků a uzenin, zařízení udíren (začátek 20. století). Množství receptů k přípravě domácích zabíjaček, uzenin, salámů, závinů, paštik ... 130 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 153 stran - 6,5 MB.

Odborná kniha o mase - Josef Goetz, Dr. Podtitul - Pro řezníky, uzenáře, obchodníky dobytkem, společenstva, ohledatele zvířat a masa, kuchaře, hostinské živnosti, potravní zřízence, úřady, odborné školy, knihovny, zemědělce a domácnosti. Od nákupu zvířat přes veterinární předpisy po zpracování a konzervaci masa a doprovodných produktů. Řada dobových dokumentů z pražských jatek v první polovině 20. století. 50 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 499 stran - 16,8 MB.

Návody k zavařování - Jarmila Štěpničková. Návody k zavařování ovoce, zelenin, masa, ryb, tuků, hotových pokrmů a zabíjaček. Řada velmi dobrých rad, jak uchovat sterilizované potraviny, ve skleněných obalech, včetně stovek receptů. Jazyk český. Adobe PDF - 134 stran - 2,8 MB.

Jaké má míti vlastnosti maso - Theodor kašpárek, Prof. Dr. Jaké má míti vlastnosti maso a ostatní živočišné potraviny (1921). Optické i jednoduché chemické metody zkoušení kvality masa, zvěřiny, ryb, raků, hlemýžďů, kaviáru a jiných živočišných produktů, včetně konzervovaných. Jazyk český. Adobe PDF - 19 stran - 0,5 MB.

Stručné dějiny řezníků a uzenářů - J. Sochor. Stručné dějiny řezníků a uzenářů od dob řeckořímských se zvláštním zřetelem na vývoj řemesla v Čechách a na Moravě. Vývoj cechů, jejich pravidla, nejen na českém území. Řada zajímavých skutečností. Jazyk český. Adobe PDF - 20 stran - 1 MB.

Více informací

710_019

198 Kč

Odborná kniha o mase, Stručné dějiny řezníků a uzenářů


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Řeznictví a uzenářství - Václav Rošický
Stručné dějiny řemesla, nemoci jatečných a divokých zvířat a jejich vliv na kvalitu masa, porážka zvířat a jejich zpracování. Ruční stroje k přípravě nejrůznějších masných výrobků a uzenin, zařízení udíren (začátek 20. století). Množství receptů k přípravě domácích zabíjaček, uzenin, salámů, závinů, paštik ... 130 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 153 stran - 6,5 MB.

Odborná kniha o mase - Josef Goetz, Dr.

Podtitul - Pro řezníky, uzenáře, obchodníky dobytkem, společenstva, ohledatele zvířat a masa, kuchaře, hostinské živnosti, potravní zřízence, úřady, odborné školy, knihovny, zemědělce a domácnosti. Od nákupu zvířat přes veterinární předpisy po zpracování a konzervaci masa a doprovodných produktů. Řada dobových dokumentů z pražských jatek v první polovině 20. století. 50 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 499 stran - 16,8 MB.

Návody k zavařování - Jarmila Štěpničková

Návody k zavařování ovoce, zelenin, masa, ryb, tuků, hotových pokrmů a zabíjaček. Řada velmi dobrých rad, jak uchovat sterilizované potraviny, ve skleněných obalech, včetně stovek receptů. Jazyk český. Adobe PDF - 134 stran - 2,8 MB.

Jaké má míti vlastnosti maso - Theodor kašpárek, Prof. Dr.

Jaké má míti vlastnosti maso a ostatní živočišné potraviny (1921). Optické i jednoduché chemické metody zkoušení kvality masa, zvěřiny, ryb, raků, hlemýžďů, kaviáru a jiných živočišných produktů, včetně konzervovaných. Jazyk český. Adobe PDF - 19 stran - 0,5 MB.

Stručné dějiny řezníků a uzenářů - J. Sochor

Stručné dějiny řezníků a uzenářů od dob řeckořímských se zvláštním zřetelem na vývoj řemesla v Čechách a na Moravě. Vývoj cechů, jejich pravidla, nejen na českém území. Řada zajímavých skutečností. Jazyk český. Adobe PDF - 20 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Family Butcher - Vaclav Rosicky
Reznictvi a uzenarstvi. Brief history of that craft, diseases of meat stock and its influence on quality of meat, slauter and meat procesing. Hand machines for preparing various meat products, smoked foods (begin of 20. century). Many recepies for home pig-sticking, smiked foods, sausages, pastys ... 130 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 153 pages - 6,5 MB.

Meat - Book for Experts - Josef Goetz, Dr.
Odborna kniha o mase. From animal purchasing, veterinary rules, meat processing to butchery service. 50 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 499 pages - 16,8 MB.

Brief History of Butchers - J. Sochor
History from old Greek and Roman to end of 19. century, with emphasis on development in Bohemia. Czech language. Adobe PDF - 20 pages - 1 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně