Pivo v písních lidových a znárodnělých

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Pivo v písních lidových a znárodnělých - Čeněk Zíbrt, Dr. Sbírka obsahuje 678 sebraných písní, scének s tématikou pití a pijáctví. Vyšla jako příloha časopisu "Sládek" v roce 1909. U každé písně uvedeny prameny. Jazyk český. Adobe PDF - 421 stran - 6,9 MB.

Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých - Čeněk Zíbrt, Dr. Zajímavá četba předkládá obraz ušlechtilé i nevázané zábavy našich předků v dobách dávných. Může sloužit i jako poučení i inspirece pro některé současné spolky. Řada dobových dřevorytů. Jazyk český. Adobe PDF - 370 stran - 8 MB.

Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní - Čeněk Zíbrt, Dr. Přehled slavností pověr a obyčejů vztahujících se k významným výročím, datům a ročním obdobím. Původ svátků, vývoj jejich oslav, průběh oslav, tak jak byly popsány v nejrůznějších pramenech. Jazyk český. Adobe PDF - 299 stran - 7,7 MB.

Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví - František Chodounský. Soubor článků a studií z oblasti pivovarnictví. Dějiny pivovarnictví v Čechách (1791-1891), pražské pivovarnictví, strojní vybyvení a technologie na úrovni konce 19. století. Pivovarnické a právovarečné spolky. 57 obrázků v textu, řada tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 223 stran - 9,7 MB.

Více informací

480_008

148 Kč

Pivo v písních lidových a znárodnělých, Čeněk Zíbrt

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Pivo v písních lidových a znárodnělých - Čeněk Zíbrt, Dr.
Sbírka obsahuje 678 sebraných písní, scének s tématikou pití a pijáctví. Vyšla jako příloha časopisu "Sládek" v roce 1909. U každé písně uvedeny prameny. Jazyk český. Adobe PDF - 421 stran - 6,9 MB.

Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých - Čeněk Zíbrt, Dr.

Zajímavá četba předkládá obraz ušlechtilé i nevázané zábavy našich předků v dobách dávných. Může sloužit i jako poučení i inspirece pro některé současné spolky. Řada dobových dřevorytů. Jazyk český. Adobe PDF - 370 stran - 8 MB.

Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní - Čeněk Zíbrt, Dr.

Přehled slavností pověr a obyčejů vztahujících se k významným výročím, datům a ročním obdobím. Původ svátků, vývoj jejich oslav, průběh oslav, tak jak byly popsány v nejrůznějších pramenech. Jazyk český. Adobe PDF - 299 stran - 7,7 MB.

Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví - František Chodounský

Soubor článků a studií z oblasti pivovarnictví. Dějiny pivovarnictví v Čechách (1791-1891), pražské pivovarnictví, strojní vybyvení a technologie na úrovni konce 19. století. Pivovarnické a právovarečné spolky. 57 obrázků v textu, řada tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 223 stran - 9,7 MB.


This set contains e-books:

Rules and Laws of old Drinking Guilds - Cenek Zibrt, Dr.
Rady a prava starodavnych pijanskzch cechu a drustev kratochvilnych v zemich ceskych. Description of noble and also naughty entertainment old Czechs. Czech language. Adobe PDF - 370 pages - 8 MB.

Habits and Festivals of old Czechs - Cenek Zibrt, Dr.
Staroceske vyrocni obyceje, povery a slavnosti prostonarodni. Description of habits and festivals on occasion of importent feasts. Its development and process. Czech language. Adobe PDF - 299 pages - 7,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně