Soustružení dřeva, Ohýbání dřeva

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Ohýbaný nábytek - Jaroslav Vaněk. Kniha pojednává o technologii ohýbání dřeva, o přípravě materiálu, o pomůckách, vysoušení a klížení, o obrábění ohýbaných dílců, montáži a dokončovacích pracích, jakož i o vadách při ohýbání. Kniha je určena pro zaměstnance při výrobě ohýbaného nábytku, jakož i pro odborné školy a kursy. 107 obrázků v textu. Obsah v podrobnostech. Jazyk český. Adobe PDF - 107 stran - 27,4 MB.

Bednářství - Jaroslav Pavel. Kniha pojednává o výrobě sudů, kádí a ostatních bednářských nádob, o materiálech potřebných k bednářské výrobě a o příslušných strojích, nástrojích a nářadí. 184 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 333 stran - 7,5 MB.

Kolářství - Josef Kocura. Kromě kapitol o ručním obrábění dřeva, seznamuje kniha s dnes už zanikajícím řemeslem koláře. Násady a držadla, kosiště, hřídele k plečkám a pluhům, vozy, konstrukce kol, valníky, žebřiňáky. Válce smyky, žací stroje, výroba dřevěných lyží, hokejek, saní sportovních i hospodářských, karosářské práce, sněžné pluhy, kanoe. 256 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 214 stran - 5,5 MB.

Základy soustružení dřeva - Frank Selden. Elementary turning for use in Manual Training Classes. Kniha seznamuje se základy soustružení. Studenti se seznámí s tímto řemeslem na nejjednodužších příkladech a postupně dospívají až k plnému zvládnutí řemesla. Vše dokumentováno na 298 názorných obrázcích, takže je vše srozumitelné i bez znalosti angličtiny. Popsána výroba mnoha předmětů - nábytek, etažery, hračky, mísy, obrazové rámečky ... Soustružení dřeva je vděčná technika, která umožňuje s velmi nízkými náklady zhotovit řadu nádherných předmětů. Prakticky ke každé kvalitnější vrtačce existuje doplněk na soustružení dřeva. Jazyk anglický. Adobe PDF - 189 stran - 18,4 MB.

Umění soustružení dřeva - William Klenke. Art and Education in Wood-turning. Kniha s podobným obsahem, jako předešlá vhodná pro výuku studentů. Stroje a nástroje, pracovní postupy při výrobě jednotlivých předmětů, včetně výrobních plánků. Popsána výroba krok za krokem - vše dokumentováno na 64 názorných obrázcích. Soustružení, broušení, leštění, povrchové úpravy. Návody ke zhotovení nádob, svícnů, postelí, částí nábytku ... Jazyk anglický. Adobe PDF - 106 stran -  6,5 MB.

Více informací

490_029

298 Kč

Soustružení dřeva, Ohýbaní dřeva, Bednářství, Kolářství

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Ohýbaný nábytek - Jaroslav Vaněk

Kniha pojednává o technologii ohýbání dřeva, o přípravě materiálu, o pomůckách, vysoušení a klížení, o obrábění ohýbaných dílců, montáži a dokončovacích pracích, jakož i o vadách při ohýbání. Kniha je určena pro zaměstnance při výrobě ohýbaného nábytku, jakož i pro odborné školy a kursy. 107 obrázků v textu. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 107 stran - 27,4 MB.

Bednářství - Jaroslav Pavel

Kniha pojednává o výrobě sudů, kádí a ostatních bednářských nádob, o materiálech potřebných k bednářské výrobě a o příslušných strojích, nástrojích a nářadí. 184 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 333 stran - 7,5 MB.

Kolářství - Josef Kocura

Kromě kapitol o ručním obrábění dřeva, seznamuje kniha s dnes už zanikajícím řemesle koláře. Násady a držadla, kosiště, hřídele k plečkám a pluhům, vozy, konstrukce kol, valníky, žebřiňáky. Válce smyky, žací stroje, výroba dřevěných lyží, hokejek, saní sportovních i hospodářských, karosářské práce, sněžné pluhy, kanoe. 256 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 214 stran - 5,5 MB.

Dehtařství a smolařství - Jan Chadt
Zajímavá práce, která popisuje získávání pryskyřic stromů (kolomaz) v historii. To se odráželo i v některých místních názvech obcí. Těžba pryskyřic byla zakazována, protože poškozovala lesní porost. Pryskyřice se používaly ve výrobě sudů a dalších aplikacích. Jazyk český, PDF.

Základy soustružení dřeva - Frank Selden
Elementary turning for use in Manual Training Classes. Kniha seznamuje se základy soustružení. Studenti se seznámí s tímto řemeslem na nejjednodužších příkladech a postupně dospívají až k plnému zvládnutí řemesla. Vše dokumentováno na 298 názorných obrázcích, takže je vše srozumitelné i bez znalosti angličtiny. Popsána výroba mnoha předmětů - nábytek, etažery, hračky, mísy, obrazové rámečky ... Soustružení dřeva je vděčná technika, která umožňuje s velmi nízkými náklady zhotovit řadu nádherných předmětů. Prakticky ke každé kvalitnější vrtačce existuje doplněk na soustružení dřeva. Jazyk anglický. Adobe PDF - 189 stran - 18,4 MB.

Umění soustružení dřeva - William Klenke
Art and Education in Wood-turning. Kniha s podobným obsahem, jako předešlá vhodná pro výuku studentů. Stroje a nástroje, pracovní postupy při výrobě jednotlivých předmětů, včetně výrobních plánků. Popsána výroba krok za krokem - vše dokumentováno na 64 názorných obrázcích. Soustružení, broušení, leštění, povrchové úpravy. Návody ke zhotovení nádob, svícnů, postelí, částí nábytku ... Jazyk anglický. Adobe PDF - 106 stran - 6,5 MB.

Ruční soustružení dřeva - August Erb, Alexander Zinnecker
Drechseln als Handarbeit. Příručka seznamuje se základními postupy pro soustružení různých typů dřevěných předmětů. Důraz je kladen na použití a výrobu speciálních nožů, umožňujících snadnou výrobu složitých tvarů, včetně závitů. 27 názorných obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 33 stran - 2,6 MB.


This set contains e-books:

Elementary turning for use in Manual Training Classes - Frank Selden

Book is for beginers and their teachers. On simples examples teach step by step how to create wery nice items. All is demonstrate on 298 visual pictures. Described many objects - furniture, toys, containers, picture frames ... Wood turning is nice technique, which can by low costs made many wonderful items. Ewery quality driling machine has attachment for turning. English language. Adobe PDF - 189 pages - 18,4 MB.

Art and Education in Wood-turning - William Klenke

Book with similar content like previous. Suitable for students education. Machinery, tools, working procedures. Directions for produce of furniture parts, shines, containers, souvenirs ... All step by step on 64 pictures and diagrams. English language. Adobe PDF - 106 pages - 6,5 MB.

Bent-wood Furniture - Jaroslav Vanek
Ohybany nabytek. Book deals with bent wood technology, material preparation, draining and gluing of wood. Working with bent-wood details, assembly and finishing. 107 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 107 pages - 27,4 MB.

Cooperrage - Jaroslav Pavel

The book covers the production vats, tubs and other coopers containers, of materials needed for cooper production, machinery, tools and equipment. 184 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 333 pages - 7.5 MB.

Drechseln als Handarbeit - August Erb, Alexander Zinnecker

Manual of wood turning. Book introduces the basic procedures for turning various types of wooden objects. Emphasis is placed on the use and fabrication of special blades, for easy fabrication of complex shapes, including threads. 27 pictures in text. German language. Adobe PDF - 33 pages - 2,6 MB.


OBSAH - Ohýbaný nábytek: Předmluva, Úvod, Vývoj ohýbací techniky, Materiál: Stručná technologie, volba a manipulace, Příprava dřeva před ohýbáním, Pomůcky k ohýbání dřeva, Pára ve službě ohýbání dřeva, Ohýbání dřevěných dílců, Technologie ohýbání, Příprava materiálu, Tepelné zpracování za vlhka, Vlastní ohýbání, Vysoušení, Organisace pracoviště, Ohýbání za současného klížení v lisovacích formách, Současné klížení a ohýbání na tvárnicích, Ustalování ohýbaných a současně klížených dílců, Vady při ohýbání dřeva, Tvoření záhybů při ohýbání, Tvoření záhybů při ohýbání borových hranolků, Praskliny vláken dřeva na vnější straně ohýbaného hranolku, Posunutí letokruhů a dřeňových paprsků dřeva, Vliv hlavních vad dřeva na jakost ohybu, Vliv suků, Vliv trhlin, Vliv šikmých vrstev a přeřezaných vláken, Vliv hniloby, Obrábění ohýbaných dílců, Poznámky ke strojnímu opracování, Brousicí stroje, Sestavování (montáž), Sestavování součástí z dílců, Sestavování hotových výrobků, Dokončovací práce, Národohospodářský význam a přednosti ohýbaného nábytku, Literatura,

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně