Slovenská keramika

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Slovenská keramika - Alžbeta Günterová-Mayerová. Vývoj keramiky na Slovensku s přihlédnutím k jednotlivým regionům. Značky jednotlivých manufaktur - Holíč, Pondelok, Stupava, Boleráz, Košolná, Dechtice, Modra a dalších. 50 obrázků v příloze. Jazyk slovenský, resumé v němčině. Adobe PDF - 92 stran - 3 MB.

Modranskí figuralisti - Adam Pranda, Dr. Světoznámá keramika z Modre v blízkosti Bratislavy, se zaměřením na některé klíčové tvůrce. Bizmajer, Koňa, Škarčák a další. Výrobní postupy, značky. 156 obrázků v příloze. Jazyk slovenský, resumé v ruštině, angličtině a němčině. Adobe PDF - 312 stran - 28 MB.

Z dějin Stupavské keramiky - Heřman Lansfeld. Keramická tvorba ve Stupavě, se zvláštním zřetelem k dílu lidového tvůrce Ferdinanda Kostky. Orammentika, dekor. Přehled značek jednotlivých tvůrců. Příklady džbánů, váz, ploché keramiky i figurek na 32 obrázcích v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 49 stran - 4,1 MB.

Pozdišovské hrnčiarstvo - Ester Plicková. Tvorba hrčířů v Pozdišovciach na východním Slovensku. Popsána výroba od těžby suroviny až po expedici hotových výrobků. Jednotlivé technologie a techniky, nástroje, nářadí, pece. Tvary, dekory. Džbány, láhve, plochá keramika, figurální keramika, kachle. Jednotliví tvůrci. Jazyk slovenský, resumé v ruštině, angličtině a němčině. 154 obrázků. Adobe PDF - 212 stran - 22 MB.

Více informací

480_025

198 Kč

Slovenská keramika, Modranskí figuralisti, Pozdišovské hrnčiarstvo


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovenská keramika - Alžbeta Günterová-Mayerová
Vývoj keramiky na Slovensku s přihlédnutím k jednotlivým regionům. Značky jednotlivých manufaktur - Holíč, Pondelok, Stupava, Boleráz, Košolná, Dechtice, Modra a dalších. 50 obrázků v příloze. Jazyk slovenský, resumé v němčině. Adobe PDF - 92 stran - 3 MB.

Modranskí figuralisti - Adam Pranda, Dr.

Světoznámá keramika z Modre v blízkosti Bratislavy, se zaměřením na některé klíčové tvůrce. Bizmajer, Koňa, Škarčák a další. Výrobní postupy, značky. 156 obrázků v příloze. Jazyk slovenský, resumé v ruštině, angličtině a němčině. Adobe PDF - 312 stran - 28 MB.

Z dějin Stupavské keramiky - Heřman Lansfeld

Keramická tvorba ve Stupavě, se zvláštním zřetelem k dílu lidového tvůrce Ferdinanda Kostky. Orammentika, dekor. Přehled značek jednotlivých tvůrců. Příklady džbánů, váz, ploché keramiky i figurek na 32 obrázcích v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 49 stran - 4,1 MB.

Pozdišovské hrnčiarstvo - Ester Plicková

Tvorba hrčířů v Pozdišovciach na východním Slovensku. Popsána výroba od těžby suroviny až po expedici hotových výrobků. Jednotlivé technologie a techniky, nástroje, nářadí, pece. Tvary, dekory. Džbány, láhve, plochá keramika, figurální keramika, kachle. Jednotliví tvůrci. Jazyk slovenský, resumé v ruštině, angličtině a němčině. 154 obrázků. Adobe PDF - 212 stran - 22 MB.


This set contains e-books:

Slovak Pottery - Alzbeta Gunterova-Mayerova
development of pottery in Slovakia in consideration of various regions. Manufactory marks - Holic, Pondelok, Stupava, Boleraz, Modra ... 50 pictures in appendix. Slovak language, resumé in German language. Adobe PDF - 92 pages - 3 MB.

Modranski figuralisti - Adam Pranda, Dr.
Pottery figure creators from Modra. World-famous pottery from Modra - near to Bratislava. Key creators, technology, marks. 156 pictures in text. Slovak language, resumé i English, German and Russian. 156 pictures in appendix. PDF - 312 pages - 28 MB.

History of Stupava Pottery - Herman Lansfeld
Z dejin stupavske keramiky. West Slovakia region production of so called Haban pottery. With special view on creation of Ferdinand Kostka. Forms, decors, marks. Jugs, vases, domestic items, figures. 32 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 49 pages - 4,1 MB.

Pozdisov Pottery - Ester Plickova
Pozdisovske hrnciarstvo. Pottery from east Slovakia. Describing production from earth mining to final decoration and distribution. Historical technology, tools, materials, wood-ovens. Jugs, bottels, plates, figures. Important creators. Slovak language, resumé i English, German and Russian. 154 pictures in text. Adobe PDF - 212 pages - 22 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně