Malování a obarvování látek

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Malování a obarvování látek. Příručka popisuje barvení a malování některých látek dobovými barvivy (Deka, Malko), křídami (Stabilo), použití stříkaných anilinových barev spolu s šablonami. Přiložena řada šablon, námětů a nápadů. Možno nahradit moderními přípravky k vytvoření originálních dekorů tkanin. Jazyk český. Adobe PDF - 22 stran - 5,9 MB.

Barvení vlny - Jaromír Franěk. Vlastnosti vlněného vlákna, praní a bělení vlny, karbonizace, chemikálie, barvení a moření, včetně receptur. Stálost barev a její zkoušení a řada praktických rad a receptů. Jazyk český. Adobe PDF - 104 stran - 2,2 MB.

Batikování - Ladislav Vodák. Drobná práce o této technice barvení látek, dřeva, lýka, papíru ... Řada rad jak docílit různých efektů. Přiloženy rovněž šablony na batikování dobové kabelky. Jazyk český. Adobe PDF - 18 stran - 2,2 MB.

Sítotisk na látkách - Valerie Searle, Roberta Clayson. Screen Printing on Fabric. Popsány metody, jak v amatérských podmínkách dosáhnout profesionálních výsledků při potisku látek. Používání tiskových šablon z netradičních materiálů k dosažení zajímavých efektů, výroba šelakových i fotošablon. Materiály a nářadí potřebné k práci, pracovní postupy a recepty. 115 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 102 stran - 9,6 MB.

O látkách potisknutých - F. X. Jiřík, Dr. Dějiny tiskového dekoru na látkách. Některé dnes již téměř zapomenuté techniky z Orientu a Asie. Tisk látek v Evropě od renesance po začátek 20. století. Textilní tapety, nástěnné koberce, šatní a dekorativní látky, sítotisk a batikování. 25 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 85 stran - 5,1 MB.

Neues Ornament - Entwürfe vom Atelier Stenzel. 76 návrhů ornamentů pravděpodobně z 20. let 20. století vhodných jako vzory k potisku látek. Adobe PDF - 23 stran - 2,7 MB.

Slovník tkanin - A. Polák, R. Farský. Slovník podává stručné vysvětlení více než 1600 názvů tkanin nejrůznějších druhů a jejich použití. U důležitějších druhů tkanin jsou podány výrobní údaje o dostavách osnovy a útku, o používaném materiálu a vazbách. Výklad je obsahuje 139 obrázků a vzorů tkanin. Jazyk český. PDF - 124 stran - 22 MB.

Více informací

430_003

298 Kč

Batikování, Sítotisk na látkách

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Malování a obarvování látek
Příručka popisuje barvení a malování některých látek dobovými barvivy (Deka, Malko), křídami (Stabilo), použití stříkaných anilinových barev spolu s šablonami. Přiložena řada šablon, námětů a nápadů. Možno nahradit moderními přípravky k vytvoření originálních dekorů tkanin. Jazyk český. Adobe PDF - 22 stran - 5,9 MB.

Barvení vlny - Jaromír Franěk

Vlastnosti vlněného vlákna, praní a bělení vlny, karbonizace, chemikálie, barvení a moření, včetně receptur. Stálost barev a její zkoušení a řada praktických rad a receptů. Jazyk český. Adobe PDF - 104 stran - 2,2 MB.

Batikování - Ladislav Vodák

Drobná práce o této technice barvení látek, dřeva, lýka, papíru ... Řada rad jak docílit různých efektů. Přiloženy rovněž šablony na batikování dobové kabelky. Jazyk český. Adobe PDF - 18 stran - 2,2 MB.

Sítotisk na látkách - Valerie Searle, Roberta Clayson
Screen Printing on Fabric. Popsány metody, jak v amatérských podmínkách dosáhnout profesionálních výsledků při potisku látek. Používání tiskových šablon z netradičních materiálů k dosažení zajímavých efektů, výroba šelakových i fotošablon. Materiály a nářadí potřebné k práci, pracovní postupy a recepty. 115 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 102 stran - 9,6 MB.

O látkách potisknutých - F. X. Jiřík, Dr.

Dějiny tiskového dekoru na látkách. Některé dnes již téměř zapomenuté techniky z Orientu a Asie. Tisk látek v Evropě od renesance po začátek 20. století. Textilní tapety, nástěnné koberce, šatní a dekorativní látky, sítotisk a batikování. 25 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 85 stran - 5,1 MB.

Neues Ornament - Entwürfe vom Atelier Stenzel
76 návrhů ornamentů pravděpodobně z 20. let 20. století vhodných jako vzory k potisku látek. Adobe PDF - 23 stran - 2,7 MB.

Slovník tkanin - A. Polák, R. Farský
Slovník podává stručné vysvětlení více než 1600 názvů tkanin nejrůznějších druhů a jejich použití. U důležitějších druhů tkanin jsou podány výrobní údaje o dostavách osnovy a útku, o používaném materiálu a vazbách. Výklad je obsahuje 139 obrázků a vzorů tkanin. Jazyk český. PDF - 124 stran - 22 MB.


This set contains e-books:

Painting on Fabric
Malovani a obarvovani latek. Manual describing painting of fabric with contemporary dye (Deka, Malko), and chalks (Stabilo). Using spraing anilin painting with help of many patterns. How to make original design of fabric. Czech language. Adobe PDF - 22 pages - 5,9 MB.

Batik - Ladislav Vodak
Batikovani. Small book dealing with that special technique collouring of stuff, wood, bass and paper. Many suggestions how to produce different effect. Contains also patterns for batik of contemporary vanity bag. Czech language. Adobe PDF - 18 pages - 2,2 MB.

Screen Printing on Fabric - Valerie Searle, Roberta Clayson

Describing methods, how in non-profesional milieu have profesional results in fabric screen-printing. Printing patterns from unconventional materials, shellac and photo patterns. Materials and tools, working procedures. English language. Adobe PDF - 102 pages - 9,6 MB.

Printing on Fabric - F. X. Jirik, Dr.
O latkach potisknutych. History of printing on fabric from ancient time to end of 19. century. Some today forgetten techniques from Orient and Asia. Textile wallcowering, wall carpets, warderobe and decorative fabric. Silk-screen printing and batik. 25 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 85 pages - 5,1 MB.

Neues Ornament - Entwürfe vom Atelier Stenzel

76 designs of ornaments, probably from the 20s of the 20th century. Suitable as patterns for fabric print. Adobe PDF - 23 pages - 2,7 MB.

Dictionary of textile fabrics - A. Polak, R. Farsky
The dictionary gives a brief explanation of more than 1600 names of fabrics of various types and their uses. For the more important types of fabrics, production data on warp and weft deliveries, material used and weaves are given. The text contains 139 pictures and fabric patterns. Czech language. PDF - 124 pages - 22 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně