Slovenská ornamentika 1

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Slovenská ornamentika - Štefan L. Kostelníček. Autor pozvedl tvorbu ornamentů z lidových pramenů na specifickou uměleckou disciplinu. Soubor obsahuje 16 listů s nádhernými barevnými ornamenty, které jsou skládány od jednoduchých ke složitějším. Úvod v slovenštině, češtině, francouzštině, ruštině, němčině, maďarštině, polštině a angličtině. Adobe PDF - 25 stran - 4,1 MB.

Slovenská ornamentika 1a. Ornamenty ze Slovenské ornamentiky 1, převedené do čárové grafiky. Doplněné množstvím dalších vzorů a aplikací na výšivky, lidový nábytek, zdobení fasád, keramiky a jiné. Užitečný pomocník pro ty, kteří pracují s lidovými vzory. 34 tabulí s množstvím vzorů. PDF - 1,2 MB.

Sbírka předloh moravského a uhersko-slovenského ornamentu - Ondřej Pisch. Množství vzorů a ornamentálních předloh použitelných při zdobení látek, keramiky, a dalších předmětů. Několik set ornamentů na 45 barevných tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 60 stran - 9,6 MB.

Moravské ornamenty. Mährische Ornamente. Kniha se zabývá původními zdroji, ze kterých vznikla moravská ornamentika, jak ji známe dnes. Zobrazeny ornamenty, iniciály a zdobné prvky ze starých kronik, zpěvníků a kancionálů. Množství rytin v textu, 9 barevných příloh. Jazyk německý. Adobe PDF - 113 stran - 4,3 MB.

Více informací

480_026

298 Kč

Slovenská ornamentika, Moravské ornamenty


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovenská ornamentika - Štefan L. Kostelníček
Autor pozvedl tvorbu ornamentů z lidových pramenů na specifickou uměleckou disciplinu. Soubor obsahuje 16 listů s nádhernými barevnými ornamenty, které jsou skládány od jednoduchých ke složitějším. Úvod v slovenštině, češtině, francouzštině, ruštině, němčině, maďarštině, polštině a angličtině. Adobe PDF - 25 stran - 4,1 MB.

Slovenská ornamentika 1a
Ornamenty ze Slovenské ornamentiky 1, převedené do čárové grafiky. Doplněné množstvím dalších vzorů a aplikací na výšivky, lidový nábytek, zdobení fasád, keramiky a jiné. Užitečný pomocník pro ty, kteří pracují s lidovými vzory. 34 tabulí s množstvím vzorů. PDF - 1,2 MB.

Sbírka předloh moravského a uhersko-slovenského ornamentu - Ondřej Pisch

Množství vzorů a ornamentálních předloh použitelných při zdobení látek, keramiky, a dalších předmětů. Několik set ornamentů na 45 barevných tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 60 stran - 9,6 MB.

Moravské ornamenty

Mährische Ornamente. Kniha se zabývá původními zdroji, ze kterých vznikla moravská ornamentika, jak ji známe dnes. Zobrazeny ornamenty, iniciály a zdobné prvky ze starých kronik, zpěvníků a kancionálů. Množství rytin v textu, 9 barevných příloh. Jazyk německý. Adobe PDF - 113 stran - 4,3 MB.


This set contains e-books:

Slovak Ornament - Stefan Kostelnicek
Slovenska ornamentika. Autor improve creation of ornament on specific art. Set contains 16 tables with wonderful colorful ornaments. Preface in Slovak, Czech, French, Russian, German, Hungarian, Polish and English. Adobe PDF - 25 pages - 4,1 MB.

Slovak Ornamentation 1a
Ornaments from Slovak Ornament 1, converted to line art. Complemented with many other embroidery patterns and applications on folk furniture, facade decoration and others. Useful helper for those who work with folk designs. 34 boards with many patterns. PDF - 1,2 MB.

Collection of Moravian, Slovak and Hungarian Ornaments - Ondrej Pisch
Number of patterns and ornamental patterns applicable to decorating fabrics, ceramics, and other objects. Several hundred ornaments on 45 colored sheets. Czech language. Adobe PDF - 60 pages - 9.6 MB.

Moravian Ornament

Mährische Ornamente. Book is dealing with primal sources, from which is coming contemporary moravien ornamentik in folk art. Ornaments, initials and ornamental elements from old chronicles and song-books. Many engraving in text, 9 collour tables. German language. Adobe PDF - 113 pages - 4,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně