Česká šlechta

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Der Bömische Adel - Meraviglia Rudolf Johan. Česká šlechta. Základní dílo české heraldiky. Stovky hesel a kreseb šlechtických znaků, včetně základních genealogických dat. Součást Siebmacherovy velké knihy erbů (J. Siebmacher's großes Wappenbuch, svazek IV/9). Jedná se o první rozsáhlou novodobou práci, věnovanou české heraldice se základními historickými a genealogickými daty. Knihu nelze považovat za kritické vydání. 144 tabulí se stovkami vyobrazení šlechtických erbů v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 453 stran - 75 MB.

Der Märische Adel - Heinrich von Kadich, Conrad Blažek. Moravská šlechta. Moravská obdoba předešlého. 245 tabulí se stovkami šlechtických znaků v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 541 stran - 106 MB.

Česká šlechta - Josef Holeček. Soubor kritických esejů (1918), které věnovaný vztahu české šlechty k české národní otázce. Falešné
chápání mezinárodní šlechty, jako české národní. Příklady upřednostňování materiálních zájmů mezinárodní šlechty na zájmy národními. Jazyk český. PDF - 174 stran - 4 MB.

Více informací

760_009

148 Kč

Der Bömische Adel, Der Märische Adel, Meraviglia, Kadich, Blažek,

 


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Der Bömische Adel - Meraviglia Rudolf Johan

Česká šlechta. Základní dílo české heraldiky. Stovky hesel a kreseb šlechtických znaků, včetně základních genealogických dat. Součást Siebmacherovy velké knihy erbů (J. Siebmacher's großes Wappenbuch, svazek IV/9). Jedná se o první rozsáhlou novodobou práci, věnovanou české heraldice se základními historickými a genealogickými daty. Knihu nelze považovat za kritické vydání. 144 tabulí se stovkami vyobrazení šlechtických erbů v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 453 stran - 75 MB.

Der Märische Adel - Heinrich von Kadich, Conrad Blažek

Moravská šlechta. Moravská obdoba předešlého. 245 tabulí se stovkami šlechtických znaků v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 541 stran - 106 MB.

Česká šlechta - Josef Holeček
Soubor kritických esejů (1918), které věnovaný vztahu české šlechty k české národní otázce. Falešné chápání mezinárodní šlechty, jako české národní. Příklady upřednostňování materiálních zájmů mezinárodní šlechty na zájmy národními. Jazyk český. PDF - 174 stran - 4 MB.


This set contains:

Der Bömische Adel - Meraviglia Rudolf Johan
Czech Aristocracy. Hundreds of items with heraldical and genealogical details. First and basic work in Czech heraldry. 144 tables with hundreds aristocratic family crests. German language. Adobe PDF - 453 pages - 75 MB.

Der Märische Adel - Heinrich von Kadich, Conrad Blazek

Moravian Aristocracy. Parallel book to previous. (Moravia is part of historical Czech countries.) 245 tables with hundreds aristocratic family crests in appendix. German language. Adobe PDF - 541 pages - 106 MB.

Czech nobility - Josef Holeček
A set of critical essays (1918) devoted to the relationship of the Czech nobility to the Czech national question. False understanding of the international nobility, as the Czech national. Examples of prioritizing the material interests of the international nobility over national interests. Czech language. PDF - 174 pages - 4 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně