Stručný dejepis Uhorska 1-3

Stručný dejepis Uhorska 1-3 - F. V. Sasienek. Dílo (3 díly) významného slovenského historika (1830-1914) a vlastence. Popisuje historii Uher s přihlédnutím ke Slovensku od nejstarších dob do roku 1740. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 328+326 stran - 5,8+6,5 MB.

Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy – Jaroslav Vlček. Jedna z prvních a základních prací na tomto tématu. Vývoj slovenské literatury do roku 1880, její hlavní protagonisté a historické pozadí. Jazyk český. Adobe PDF - 250 stran - 5,2 MB.

Více informací

890_001

98 Kč

Stručný dějepis Uhorska, F. V. Sasienek

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Stručný dejepis Uhorska 1-3 - F. V. Sasienek
Dílo (3 díly) významného slovenského historika (1830-1914) a vlastence. Popisuje historii Uher s přihlédnutím ke Slovensku od nejstarších dob do roku 1740. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 328+326 stran - 5,8+6,5 MB.

Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy – Jaroslav Vlček

Jedna z prvních a základních prací na tomto tématu. Vývoj slovenské literatury do roku 1880, její hlavní protagonisté a historické pozadí. Jazyk český. Adobe PDF - 250 stran - 5,2 MB.


This set contains e-books:

Brief History of Hungarian 1-3 - F. V. Sasienek

Work of prominent Slovak historian (1830-1914) and patriot. Describing history of Hungary in consideration of history of Slovak nation as part of Hungarian kingdom from ancient time to 1740 year. Slovak language. Adobe PDF - 328+326 pages - 5,8+6,5 MB.

Slovak literature, its Origin, Development, Importance and Achievements - Jaroslav Vlcek

Literatura na Slovensku, jeji vznik, rozvoj, vyznam a uspěchy. One of the first and fundamental work on this topic. Development of Slovak literature in 1880, its main protagonists and historical background. Czech language. Adobe PDF - 250 pages - 5,2 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně