Stavba domů z hlíny

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Stavba domů z hlíny - Clough Williams-Elis. Cottage Building in Cob, Pisé, Chalk and Clay. Kniha popisuje stavbu domů z dnes znovu objevovaných materiálů, které v některých zemích slouží již tisíce let. Pracovní a technologické postupy při stavbách z nepálených cihel, hlíny dusané do bednění. Míchání směsí, nástroje a nářadí, izolace proti vlhkosti. Řada příkladů dokumentována na desítkách obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 140 stran - 4,8 MB.

Domek z hlíny. Building in Cob and Pisé de Terre. Kniha s podobnou tématikou. Popis stavby jednoduchého domku z hlíny dusáním do bednění. Levná a ekologicky šetrná metoda. 14 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 52 stran - 1,8 MB.

Stavby z hlíny - Gernot Minke. Building with Earth. Pravděpodobně jedna z nejdokonalejších knih o této problematice. Míchání vhodných směsí, jejich mechanické vlastnosti, tepelná vodivost, izolace proti vlhkosti, laboratorní vybavení - množství tabulek a grafů. Strojní vybavení, nástroje a nářadí, dokonale popsané pracovní postupy. Stavby z nepálených cihel, dusané hlíny a další velmi kreativní postupy, včetně zabudovaných interierových prvků z hlíny. Desítky dokonalých obrázků, dokumentujících historické i současné stavby, provedené s obrovskou invencí a kreativitou. Velmi inspirativní. Jazyk anglický. Adobe PDF - 197 stran - 32,2 MB.

Příručka stavebníka z hlíny - Becky Bee. The Cob Builders Handbook. Určeno amatérům. Velmi jednoduchou formou a na množství jednoduchých obrázků znázorněny základní předpoklady a postupy při stavbě jednoduchého obytného domku. Výběr stanoviště, stavba základů, izolace proti vlhkosti, prvky pasivního domu. Použito minimum mechanizace. Jazyk anglický. Adobe PDF - 181 stran - 3,3 MB.

Výroba tvárnic a stavba rodinného domku svépomocí - Ing. Dr. Stanislav Koláček, Ing. arch. František Kobosil. Kniha je praktickým rádcem pro všechny, kdož se zajímají o stavbu rodinného domku svépomocí. Populární formou vysvětluje, čísly, bohatým obrazovým materiálem a příklady z domácí i zahraniční výstavby rodinných domků dokládá, jak volbou vhodných a v místě stavby snadno dostupných hmot lze svépomocí vyrábět tvárnice pro základy, stěny, příčky i podkroví, jak je možno tímto způsobem smontovat stropy i krov a jak využitím účelných a přitom jednoduchých stavebních konstrukcí a svépomocné práce rodiny lze dobře a zároveň velmi hospodárně postavit rodinný domek. 252 obrázků v textu. jazyk český. Adobe PDF - 285 stran - 20 MB.

Více informací

490_030

298 Kč

Domek z hlíny, Building in Cob and Pisé de Terre

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Stavba domů z hlíny - Clough Williams-Elis
Cottage Building in Cob, Pisé, Chalk and Clay. Kniha popisuje stavbu domů z dnes znovu objevovaných materiálů, které v některých zemích slouží již tisíce let. Pracovní a technologické postupy při stavbách z nepálených cihel, hlíny dusané do bednění. Míchání směsí, nástroje a nářadí, izolace proti vlhkosti. Řada příkladů dokumentována na desítkách obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 140 stran - 4,8 MB.

Domek z hlíny
Building in Cob and Pisé de Terre. Kniha s podobnou tématikou. Popis stavby jednoduchého domku z hlíny dusáním do bednění. Levná a ekologicky šetrná metoda. 14 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 52 stran - 1,8 MB.

Stavby z hlíny - Gernot Minke
Building with Earth. Pravděpodobně jedna z nejdokonalejších knih o této problematice. Míchání vhodných směsí, jejich mechanické vlastnosti, tepelná vodivost, izolace proti vlhkosti, laboratorní vybavení - množství tabulek a grafů. Strojní vybavení, nástroje a nářadí, dokonale popsané pracovní postupy. Stavby z nepálených cihel, dusané hlíny a další velmi kreativní postupy, včetně zabudovaných interierových prvků z hlíny. Desítky dokonalých obrázků, dokumentujících historické i současné stavby, provedené s obrovskou invencí a kreativitou. Velmi inspirativní. Jazyk anglický. Adobe PDF - 197 stran - 32,2 MB.

Příručka stavebníka z hlíny - Becky Bee
The Cob Builders Handbook. Určeno amatérům. Velmi jednoduchou formou a na množství jednoduchých obrázků znázorněny základní předpoklady a postupy při stavbě jednoduchého obytného domku. Výběr stanoviště, stavba základů, izolace proti vlhkosti, prvky pasivního domu. Použito minimum mechanizace. Jazyk anglický. Adobe PDF - 181 stran - 3,3 MB.

Výroba tvárnic a stavba rodinného domku svépomocí - Ing. Dr. Stanislav Koláček, Ing. arch. František Kobosil

Kniha je praktickým rádcem pro všechny, kdož se zajímají o stavbu rodinného domku svépomocí. Populární formou vysvětluje, čísly, bohatým obrazovým materiálem a příklady z domácí i zahraniční výstavby rodinných domků dokládá, jak volbou vhodných a v místě stavby snadno dostupných hmot lze svépomocí vyrábět tvárnice pro základy, stěny, příčky i podkroví, jak je možno tímto způsobem smontovat stropy i krov a jak využitím účelných a přitom jednoduchých stavebních konstrukcí a svépomocné práce rodiny lze dobře a zároveň velmi hospodárně postavit rodinný domek. 252 obrázků v textu. jazyk český. Adobe PDF - 285 stran - 20 MB.


This set contains e-books:

Cottage Building in Cob, Pisé, Chalk and Clay - Clough Williams-Elis

Book describing old and today again discovered technology of building homes. Working and technological procedures in architecture from nonbaked bricks and earth ramned down to forms. Earth mixtures, working procedures, tools and machinery. English language. Adobe PDF - 140 pages - 4,8 MB.

Building in Cob and Pisé de Terre

The same content. Description of construction simple house. Cheap ekonomical and ecological method. 14 picturwes in text. English language. Adobe PDF - 52 sites - 1,8 MB.

Building with Earth - Gernot Minke

One of best books about this questions. Laboratory measurments and equipment, many tables and diagrams. Process in all technologys earth-buildings. Many excelent exampels of historical and present-day homes build with great invention and creativity. English language. Adobe PDF - 197 pages - 32,2 MB.

The Cob Builders Handbook - Becky Bee

Book for enthusiasts. With simple form and on many simple pictures shows basic conditions and progress by building of simple house. Place selection, foundation, humidity isolation, elements of pasive house. Minimum machinery. English language. Adobe PDF - 181 pages - 3,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně