Maďarský lidový nábytek

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Maďarský lidový nábytek - Klára K.-Csilléry. Hungarian Village Furniture. Popsán malovaný a řezbovaný nábytek od středověku do 19. století. Dekory, regionální zvláštnosti. Stoly, židle, truhly, skříně, postele, kuchyňské police ... 88 obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 122 stran - 6,2 MB.

Lidový nábytek v Maďarsku - George Domanovszy. Le meuble rustique Hongrois. Popsán lidový malovaný nábytek od 16. do 19. století. Stoly, židle, truhly, postele, předměty denní potřeby, tvarosloví odpovídá středoevropskému regionu a vycházelo z tehdejších velkých stylů. 32 obrázků v příloze. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 72 stran - 2,8 MB.

Lidové umění v Rakousku-Uhersku - kolektiv. Paesant Art in Austria and Hungary. Popis lidového umění v regionech tehdejšího Rakouska-Uherska. Velké množství dobových fotografií, obrázků. Lidové kroje, textil, předměty denní potřeby, keramika, nábytek, architektura. Podstatná část je věnována českým zemím. Jazyk anglický. PDF - 263 stran, 30 MB.

Více informací

480_027

198 Kč

Maďarský lidový nábytek, Hungarian Village Furniture

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Maďarský lidový nábytek - Klára K.-Csilléry
Hungarian Village Furniture. Popsán malovaný a řezbovaný nábytek od středověku do 19. století. Dekory, regionální zvláštnosti. Stoly, židle, truhly, skříně, postele, kuchyňské police ... 88 obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 122 stran - 6,2 MB.

Lidový nábytek v Maďarsku - George Domanovszy
Le meuble rustique Hongrois. Popsán lidový malovaný nábytek od 16. do 19. století. Stoly, židle, truhly, postele, předměty denní potřeby, tvarosloví odpovídá středoevropskému regionu a vycházelo z tehdejších velkých stylů. 32 obrázků v příloze. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 72 stran - 2,8 MB.

Lidové umění v Rakousku-Uhersku - kolektiv
Paesant Art in Austria and Hungary. Popis lidového umění v regionech tehdejšího Rakouska-Uherska. Velké množství dobových fotografií, obrázků. Lidové kroje, textil, předměty denní potřeby, keramika, nábytek, architektura. Podstatná část je věnována českým zemím. Jazyk anglický. PDF - 263 stran, 30 MB.


This set contains e-books:

Hungarian Village Furniture - Klára K. Csilléry

Describing painted and carved furniture from middle ages to 19. century. Colours, decors, regional specialities. Tables, chairs, chests, beds, kitchen shelfs ... 88 pictures. English language. Adobe PDF - 122 pages - 6,2 MB.

Le meuble rustique Hongrois - George Domanovszy

Hungarian village furniture from 16. to 19. century. Its morfology is like in middle European countries and its origin was inspired by styles, like Renaissance, barok ... 32 pictures in appendix. French language. Adobe PDF - 72 pages - 2,8 MB.

Paesant Art in Austria and Hungary - team work
Description of folk art in the regions of the historical Austria-Hungary monarchy. A large number of contemporary photographs. Folk costumes, textiles, objects of daily use, ceramics, furniture, architecture ... A significant part is devoted to Czech regions. English Language. PDF - 263 pages, 30 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně