Čtyři knihy o architektuře

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Čtyři knihy o architektuře - Andrea Palladio. Jedna ze základních prací o architektuře, jejíž poznatky jsou ve své většině stále platné. O soukromých domech, O cestách, O mostech, O náměstích, O xystech (sloupovích, arkádách). Stovky původních rytin s nákresy staveb a architektonických detailů, 38 fotografií. Jazyk český. Adobe PDF - 461 stran - 13,5 MB.

Vily benátských dóžat 1+2 - G. K. Loukomski. L'oeuvre d'Andrea Palladio les villas des doges de Venise. Dvoudílná publikace zobrazuje některé z nejslavnějších staveb Andrey Palladia se stručnými popisy a komentáři. 40 + 40 fotografií a originálních plánů v přílohách. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 52 + 52 stran - 10 MB.

Více informací

115_004

198 Kč

Andrea Palladio, Čtyři knihy o architektuře

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)Čtyři knihy o architektuře - Andrea Palladio

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Čtyři knihy o architektuře - Andrea Palladio
Jedna ze základních prací o architektuře, jejíž poznatky jsou ve své většině stále platné. O soukromých domech, O cestách, O mostech, O náměstích, O xystech (sloupovích, arkádách). Stovky původních rytin s nákresy staveb a architektonických detailů, 38 fotografií. Jazyk český. Adobe PDF - 461 stran - 13,5 MB.

Andrea Palladio (1508-1580) - vynikající architekt a teoretik. Vytvořil řadu napodobovaných veřejných i soukromých staveb.

Vily benátských dóžat 1+2 - G. K. Loukomski

L'oeuvre d'Andrea Palladio les villas des doges de Venise. Dvoudílná publikace zobrazuje některé z nejslavnějších staveb Andrey Palladia se stručnými popisy a komentáři. 40 + 40 fotografií a originálních plánů v přílohách. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 52 + 52 stran - 10 MB.


Four Books about Architecture - Andrea Palladio

This set contains e-books:
Four Books about Architecture - Andrea Palladio
One of basic works about architecture, mostly still actual. About privat houses, About roads, About bridges. About plazzas, About colonades. Hundrets original engravings, 38 pictures of Palladio architecture. Czech language. Adobe PDF - 461 pages - 13,5 MB.

Les villas des doges de Venise 1+2 - G. K. Loukomski
L'oeuvre d'Andrea Palladio les villas des doges de Venise. Two-part publication shows some of most famous buildings of Andrea Palladio with brief descriptions and annotations. 80 pictures and original plans in appendix. French language. Adobe PDF - 52+52 pages - 10 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně