Jan Hus - Sebrané spisy české

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Sebrané spisy české 1-3 (redigoval K. J. Erben), Mistra Jana Husi korespondence a dokumenty (Václav Novotný). 
Doplněno e-knihami: Mistr Jan Hus - život a učení 1-4 (1-2 Václav Novotný), (3-4 Vlastimil Kybal), Mistr Jan Hus aneb Počátkové církevního rozdvojení v Čechách (J. A. Helfert), Hus v Kostnici a česká šlechta (Václav Novotný). Jazyk český. Adobe PDF.

Více informací

810_005

298 Kč

Jan Hus, sebrané spisy

Jan Hus - Sebrané spisy české

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Sebrané spisy české 1-3 (redigoval K. J. Erben), Mistra Jana Husi korespondence a dokumenty (Václav Novotný). Podrobnosti na konci stránky.

Doplněno e-knihami: Mistr Jan Hus - život a učení 1-4 (1-2 Václav Novotný), (3-4 Vlastimil Kybal), Mistr Jan Hus aneb Počátkové církevního rozdvojení v Čechách (J. A. Helfert), Hus v Kostnici a česká šlechta (Václav Novotný). Jazyk český. Adobe PDF.


Jan Hus - Collected Work

This set contains e-books:

Sebrané spisy české 1-3 (redigoval K. J. Erben), Mistra Jana Husi korespondence a dokumenty (Václav Novotný).
Completed with e-books: Mistr Jan Hus - život a učení 1-4 (1-2 Václav Novotný), (3-4 Vlastimil Kybal), Mistr Jan Hus aneb Počátkové církevního rozdvojení v Čechách (J. A. Helfert), Hus v Kostnici a česká šlechta (Václav Novotný). Czech language. Adobe PDF.

John Hus (1369-1415) was Czech religious thinker and reformer. He initiated a reform movement based on the ideas of John Wycliffe. His followers became known as Hussites. The Catholic Church did not condone such uprisings, and Hus was excommunicated in 1411 and burned at the stake in Constance on July 6, 1415, having been condemned by the Council of Constance, in an unfair trial.


1. díl: Výklad viery, Menší výklad na vieru, Výklad desatera božieho přikázanie, Kratší výklad na desatero přikázanie, Výklad na páteř t. na modlitbu páně, Výklad menší na páteř, Zpravidlo k výkladu, O svatokupecstvi, Ukazadlo ke svatokupecstvi

2. díl: Postilla - vyloženie svatých čtení nedělních

3. díl: Výklad piesnićek Šalomúnových, O poznání césty pravé k spasení (Dcerka), Zrcadlo člověka hřiešného věčši, Zrcadlo hřiešníka menši, O potupeni světa, Devět kusuov zlatých, Provázek třípramený,
Řád lásky vedlé řeči sv. Augustina, Kazanie na den památkv těla božieho, O sedmi smrtedlných hříších, 8
O brání odmrtí neb nápadóv odumrlých věcí, O manželství, O šesti bludich, Knížky proti knězi kuchmistrovi, Jádro učenie křesťanského (Katechismus), Mravné průpovědi, Předmluva z bible Šafhausské, Abeceda, Písně nábožné, Modlitba, Listové, O vieře (Úlomek), Dodavek k listům, Kázaní dvoje o Antikristu a šelmě (z latiny), Napomenutí kněžstvu (z latiny), O spisich českých M. Jana Husi a o jich nynějších pramenech

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně