Mikroskopická technika

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Mikroskopická technika - Jan Wolf, MUDr. Kniha seznamuje s prací na optických i elektronických mikroskopech. Přídavná zařízení k mikroskopům, jejich používání a funkce. Tvorba histologických preparátů jejich fixace, barvení a další speciální discipliny. Vyšetřování buněk, tkání a jednotlivých orgánů. 250 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 643 stran - 35,5 MB.

Histologie a mikroskopická anatomie 1+2 - Dr. Studnička, Dr. Wolf, Dr. Šulc. Popis jednotlivých systémů v lidském těle a příprava jejich tkání k vyšetření mikroskopem. Zajištění proti rozkladu, barvení, fixace. K rozeznávání zdravých i patologicky změněných částí slouží řada názorných obrázků a kreseb. Připojeny rovněž kapitoly "Z histologie domácích zvířat". 320 + 136 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 33 + 14,3 MB.

Mikroskopická technika - Josef Rejsek. Praxí prověřená kniha. Histologické nástroje, příprava a montování preparátů a řezů, barvení preparátů, injekční metoda mikroskopická, rekonstrukční metody. 63 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 226 stran - 10,4 MB. 

Více informací

910_018

198 Kč

Mikroskopická technika, Jan Wolf


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Mikroskopická technika - Jan Wolf, MUDr
Kniha seznamuje s prací na optických i elektronických mikroskopech. Přídavná zařízení k mikroskopům, jejich používání a funkce. Tvorba histologických preparátů jejich fixace, barvení a další speciální discipliny. Vyšetřování buněk, tkání a jednotlivých orgánů. 250 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 643 stran - 35,5 MB.

Histologie a mikroskopická anatomie 1+2 - Dr. Studnička, Dr. Wolf, Dr. Šulc

Popis jednotlivých systémů v lidském těle a příprava jejich tkání k vyšetření mikroskopem. Zajištění proti rozkladu, barvení, fixace. K rozeznávání zdravých i patologicky změněných částí slouží řada názorných obrázků a kreseb. Připojeny rovněž kapitoly "Z histologie domácích zvířat". 320 + 136 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 33 + 14,3 MB.

Mikroskopická technika - Josef Rejsek
Praxí prověřená kniha. Histologické nástroje, příprava a montování preparátů a řezů, barvení preparátů, injekční metoda mikroskopická, rekonstrukční metody. 63 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 226 stran - 10,4 MB. 


This set contains e-books:

Microscopic Technique - Jan Wolf, MUDr
Book inform about work with optical and electronic microscopes. Additional tools for microscopes, its using and function. Formation of slides, its fixation, paint and other special works. Examination of cells, tissues and organs. 250 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 643 pages - 35,5 MB.

Histology and Microscopic Anatomy 1+2 - Dr. Studnicka, Dr. Wolf, Dr. Sulc
Describing systems of human body and preparation of their cell tissue for survey in microscope. Contains also chapters about animal histology. 320+136 pictures in appendix. Czech language. Adobe PDF - 33 + 14,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně