Svařování

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Autogenní sváření a řezání kovů - Ing. VI. Egermaier. Příručka pojednává o autogenním sváření a spájení kovů, jakož i o řezání železa a ocelí. Popis nástrojů a zařízení, typy ventilů, hořáků pro jednotlivé práce. Postupy sváření pro jednotlivé typy svárů pro železo, litinu, nerez oceli a dalších neželezných kovů. Pokovování, letování, řezání železa a litiny. 163 obrázků v textu. jazyk český. Adobe PDF - 225 stran - 9,5 MB.  

Svařování elektrickým obloukem - J. Šimonek. Kniha je určena pro školení běžných svařečů pro praxi. Popsány metody odporového a obloukového svařování, přístrojové vybavení, pracovní postupy, nástroje. Chyby a jak se jich vyvarovat. 204 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 187 stran - 5,8 MB.

Abeceda obloukového svařování - Ing. Dr Josef Němec. Popsány všechny způsoby svařování obalovanými elektrodami pro různé druhy svárů. základy práce s elektrodami, sváření různých materiálů v různých polohách, pevnost svarů, navařování ... Řezání kyslíkem a elektrickým obloukem. Práce s výkresy. 141 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 3 MB.

Příručka pro autogenního svařeče - Karel Bouček. Kniha komplexním způsobem popisuje celý postup autogenního sváření a pájení. Plyny, tlakové láhve, ventily, svářecí zařízení a další pomocné prostředky. Postup při sváření pro jednotlivé materiály (železo, ocel, litina, barevné kovy ...). Letování a autogenní řezání kovů. 200 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 256 stran - 16 MB.

Více informací

420_016

248 Kč

Svařování elektrickým obloukem, Pájení

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Autogenní sváření a řezání kovů - Ing. VI. Egermaier

Příručka pojednává o autogenním sváření a spájení kovů, jakož i o řezání železa a ocelí. Popis nástrojů a zařízení, typy ventilů, hořáků pro jednotlivé práce. Postupy sváření pro jednotlivé typy svárů pro železo, litinu, nerez oceli a dalších neželezných kovů. Pokovování, letování, řezání železa a litiny. 163 obrázků v textu. jazyk český. Adobe PDF - 225 stran - 9,5 MB.

Svařování elektrickým obloukem - J. Šimonek

Kniha je určena pro školení běžných svařečů pro praxi. Popsány metody odporového a obloukového svařování, přístrojové vybavení, pracovní postupy, nástroje. Chyby a jak se jich vyvarovat. 204 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 187 stran - 5,8 MB.

Abeceda obloukového svařování - Ing. Dr Josef Němec

Popsány všechny způsoby svařování obalovanými elektrodami pro různé druhy svárů. základy práce s elektrodami, sváření různých materiálů v různých polohách, pevnost svarů, navařování ... Řezání kyslíkem a elektrickým obloukem. Práce s výkresy. 141 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 3 MB.

Příručka pro autogenního svařeče - Karel Bouček

Kniha komplexním způsobem popisuje celý postup autogenního sváření a pájení. Plyny, tlakové láhve, ventily, svářecí zařízení a další pomocné prostředky. Postup při sváření pro jednotlivé materiály (železo, ocel, litina, barevné kovy ...). Letování a autogenní řezání kovů. 200 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 256 stran - 16 MB.


This set contains e-books:

Arc Welding - J Simonek
Svarovani elektrickzm obloukem. Book for training of welders. Methods of arc welding, tools and machinery, working procedures. Errors and how to preceding them. 204 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 187 pages - 5,8 MB.

Autogenous Metals Welding and Cutting - Ing. VI. Egermaier
Manual deals with the autogenous welding and soldering metals, as well as cutting iron and steel. Description of tools and equipment, types of valves, burners for each job. Procedures for welding for different types of iron, cast iron, stainless steel and other non-ferrous metals. Plating, brazing, cutting iron and cast iron. 163 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 225 pages - 9,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně