Lidové umění na Hané

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lidové umění na Hané - Jan R. Bečák a kol. Reprezentativní publikace, která svojí úrovní zpracování a dokumentační hodnotou tvoří těžko překonatelný standart v dané problematice. Kroje ženské a mužské, výšivky, ornamenty, místní specifika, doplňky oděvů, účesy ..., lidové stavitelství, zařízení domácností, lidová malba a plastika, keramika, lidové zvyky a písně. 859 obrázků v textu, 30 barevných tabulí. Jazyk český. Adobe PDF - 476 stran - 57 MB.

Kroj Hanáků-Blaťáků - Jan Svozil. Popsán mužský i ženský kroj z oblasti kolem Tovačova a Kojetína. Kromě toho popsány také některé zvyky a slavnosti. 9 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 21 stran - 1,3 MB.

Hanácké tance z Tovačova - L. Mátlová-Uhrová. Základní charakteristiky regionu, kroj, nářečí, hudební stránka, choreografie. Popsáno 77 tanců a tanečních her, včetně schematických tanečních diagramů. 23 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 183 stran - 4,9 MB.

Více informací

480_029

298 Kč

Lidové umění na Hané, Kroj Hanáků-Blaťáků, Hanácké tance z Tovačova

 


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Lidové umění na Hané - Jan R. Bečák
Reprezentativní publikace, která svojí úrovní zpracování a dokumentační hodnotou tvoří těžko překonatelný standart v dané problematice. Kroje ženské a mužské, výšivky, ornamenty, místní specifika, doplňky oděvů, účesy ..., lidové stavitelství, zařízení domácností, lidová malba a plastika, keramika, lidové zvyky a písně. 859 obrázků v textu, 30 barevných tabulí. Jazyk český. Adobe PDF - 476 stran - 57 MB.

Kroj Hanáků-Blaťáků - Jan Svozil

Popsán mužský i ženský kroj z oblasti kolem Tovačova a Kojetína. Kromě toho popsány také některé zvyky a slavnosti. 9 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 21 stran - 1,3 MB.

Hanácké tance z Tovačova - L. Mátlová-Uhrová

Základní charakteristiky regionu, kroj, nářečí, hudební stránka, choreografie. Popsáno 77 tanců a tanečních her, včetně schematických tanečních diagramů. 23 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 183 stran - 4,9 MB.


This set contains e-books:

Folk Art of Hana - Jan Becak

Lidove umeni na Hane. Hana is an ethnographic area located in central Moravia (Czech republic). Excelent book with large documentation values. Male and female costumes, embroidery, ornaments, local characteristics, accessories, clothing, hairstyles ... folk architecture, furnishing, folk painting and sculpture, ceramics, folk customs and songs. 859 files in text, 30 color plates. Czech language. Adobe PDF - 476 pages - 57 MB.

Native Costume - Hana-Blata - Jan Svozil
Kroj Hanaku-Blataku. Hana-Blata - region in Moravia well-known by its folk traditions. Describing also national customs and festivals. 9 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 21 pictures - 1,3 MB.

Dances from Hana - L. Matlova-Uhrova
Hanacke tance z Tovacova. Basic characteristics of region above. Regional costume, dialect, music and choreography. 77 dances and dancing plays. 23 pictures in appendix. Czech language. Adobe PDF - 183 pages - 4,9 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně