Slezský kroj

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Slezský kroj. Fotografická publikace. Obsahuje některé detaily ke kroji. Čepce, kabátky, vyšívané šátky. 9 fotografií. Jazyk český. Adobe PDF - 11 stran - 1,4 MB.

Těšínský živůtek - Agnieszka Dobrowolska. Żywotek Cieszyński. Pojednání o slezském kroji, speciálně o jeho ženské části - živůtku. 10 obrázků v textu, 62 bohatě zdobených živůtků zobrazeno ve fotografické příloze. Jazyk polský, rézumé ve francouzštině. 79 stran - 8,2 MB.

Východolašská nářečí 1+2 - Adolf Kellner, Dr. První svazek obsahuje zevrubný popis mluvnické stavby východolašských nářečí se zachycením všech rozdílů uvnitř zkoumané oblasti. Druhý se pokouší s pomocí historického materiálu vysledovat původ a vývoj těšínského nářečního typu. Přináší řadu souvislých nářečních textů a obšírný slovník nejběžnějších a charakteristických výrazů. K druhému dílu je připojeno též pět přehledných mapek, jež usnadňují prostorovou představu o spletitosti nářečních poměrů. Jazyk český. Adobe PDF - 278 + 351 stran.

Lidové tance na Lašsku - 1 - Vincenc Socha. Zpracováno 30 tanců. Ke každému tanci je notový zápis se slovy a popis tanečních kroků a figur. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 1 MB.

Více informací

480_030

198 Kč

Slezský kroj, Těšínský živůtek, Żywotek Cieszyński

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slezský kroj
Fotografická publikace. Obsahuje některé detaily ke kroji. Čepce, kabátky, vyšívané šátky. 9 fotografií. Jazyk český. Adobe PDF - 11 stran - 1,4 MB.

Těšínský živůtek - Agnieszka Dobrowolska

Żywotek Cieszyński. Pojednání o slezském kroji, speciálně o jeho ženské části - živůtku. 10 obrázků v textu, 62 bohatě zdobených živůtků zobrazeno ve fotografické příloze. Jazyk polský, rézumé ve francouzštině. 79 stran - 8,2 MB.

Východolašská nářečí 1+2 - Adolf Kellner, Dr.

První svazek obsahuje zevrubný popis mluvnické stavby východolašských nářečí se zachycením všech rozdílů uvnitř zkoumané oblasti. Druhý se pokouší s pomocí historického materiálu vysledovat původ a vývoj těšínského nářečního typu. Přináší řadu souvislých nářečních textů a obšírný slovník nejběžnějších a charakteristických výrazů. K druhému dílu je připojeno též pět přehledných mapek, jež usnadňují prostorovou představu o spletitosti nářečních poměrů. Jazyk český. Adobe PDF - 278 + 351 stran.
Lašsko - etnografický region v severovýchodním cípu Moravy, rozprostírající se po obou březích řeky Ostravice, dále pak v povodí řek Odry, Lubiny, Ondřejnice, Jičínky a Sedlnice.

Lidové tance na Lašsku - 1 - Vincenc Socha

Zpracováno 30 tanců. Ke každému tanci je notový zápis se slovy a popis tanečních kroků a figur. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 1 MB.


This set contains e-Books:

Silesian National Costume
Slezský kroj. Silesia - region between north Moravia and Polen. Photgraphic publication contains some details like bonnets, suit jakets, embroidered headscarfs. 9 pictures. Czech language. Adobe PDF - 11 pages - 1,4 MB.

Żywotek Cieszyński - Agnieszka Dobrowolska

Bodices from Silesia. Cieszyn - town in Silesia. Book about silesian national costume a specially about its female top part. 10 pictures in text, 62 wonderfully embroidered bodices in appendix. Polish language, résumé in French. Adobe PDF - 79 pages - 8,2 MB.

Folk Dances on Lasko - 1 - Vincent Socha
Lassko - region at north Moravia. Book describe 30 dances. For each dance is a notation and texts of songs and description of the dance steps and figures. Czech language. Adobe PDF - 36 pages - 1 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně