Horácký kroj

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Horácký kroj - Marie Krejčů. Jeden z prvních pokusů o popsání krojů ženských i mužských z řady vesnic na Horácku. Čepce, šátky, šperky, účesy, prádlo, košile, sukně, zástěry, "lajblíky", kabátky, obuv. Řada místních zvyků a obyčejů. 18 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 2 MB.

O horáckém kroji z okolí města Jemnice. Dle volného vyprávění hostinské M. Bakešové a překupnice másla a vajec M. Smetanové zapsala v původním nářečí M. Janků. Jazyk český. Adobe PDF - 31 stran - 1 MB.

Kroj poličského panství - F. Bukáček, Ing. Popsán kraj, některé zvyky, jednotlivé části ženského i mužského kroje, včetně čepců a šátků. 7 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 22 stran - 1 MB.

Ilustrované poznámky k moravskému národopisu - František Pospíšil, Prof. dr. Cenné údaje o krojích z oblastí jižní, střední i severní Moravy, včetně krojů některých dnes již zaniklých národnostních menšin. 36 obrázků v textu. Jazyk český, résumé ve francouzštině. Adobe PDF - 16  stran - 2,5 MB.

Horácké tance - Z. Jelínková, R. Kubeš. Kniha je určená hlavně pro soubory lidové tvořivosti, uvádí popis 114 tanců z Českomoravské vysočiny, jak je oba sběratelé zachytili podle vzpomínek a ukázek starých pamětníků. U každého tance je uveden nápěv, notový zápis i text taneční písně a připojen popis a grafické diagramy tanečních kroků a figur. Jazyk český. Adobe PDF - 237 stran - 3,8 MB.

Horácký kroj - Vratislav Bělík. Popsány zvyky a kroje z okolí Mor. Krumlova, Znojma, Náměšti, Třebíče a částečné Jihlavska, Telče a Dačic. Části oděvů, lidový ornament, materiály, zvyky. Množství ornamentů, 26 fotografií. Jazyk český. Adobe PDF - 100 stran - 5 MB.

Horácký lidový vzor v kreslení na národní a osmileté škole - Vratislav Bělík. Drobná příručka vhodná pro práci s mládeží na uměleckých školách se zaměřením na lidové umění. Jazyk český. 44 stran - 1,5 MB.

Více informací

480_031

298 Kč

Horácký kroj, Kroj poličského panství, Ilustrované poznámky k moravskému národopisu

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Horácký kroj - Marie Krejčů
Jeden z prvních pokusů o popsání krojů ženských i mužských z řady vesnic na Horácku. Čepce, šátky, šperky, účesy, prádlo, košile, sukně, zástěry, "lajblíky", kabátky, obuv. Řada místních zvyků a obyčejů. 18 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 2 MB.

Kroj poličského panství - F. Bukáček, Ing.

Popsán kraj, některé zvyky, jednotlivé části ženského i mužského kroje, včetně čepců a šátků. 7 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 22 stran - 1 MB.

Ilustrované poznámky k moravskému národopisu - František Pospíšil, Prof. dr.
Cenné údaje o krojích z oblastí jižní, střední i severní Moravy, včetně krojů některých dnes již zaniklých národnostních menšin. 36 obrázků v textu. Jazyk český, résumé ve francouzštině. Adobe PDF - 16 stran - 2,5 MB.

Horácké tance - Z. Jelínková, R. Kubeš

Kniha je určená hlavně pro soubory lidové tvořivosti, uvádí popis 114 tanců z Českomoravské vysočiny, jak je oba sběratelé zachytili podle vzpomínek a ukázek starých pamětníků. U každého tance je uveden nápěv, notový zápis i text taneční písně a připojen popis a grafické diagramy tanečních kroků a figur. Jazyk český. Adobe PDF - 237 stran - 3,8 MB.

O horáckém kroji z okolí města Jemnice

Dle volného vyprávění hostinské M. Bakešové a překupnice másla a vajec M. Smetanové zapsala v původním nářečí M. Janků. Jazyk český. Adobe PDF - 31 stran - 1 MB.

Horácký kroj - Vratislav Bělík
Popsány zvyky a kroje z okolí Mor. Krumlova, Znojma, Náměšti, Třebíče a částečné Jihlavska, Telče a Dačic. Části oděvů, lidový ornament, materiály, zvyky. Množství ornamentů, 26 fotografií. Jazyk český. Adobe PDF - 100 stran - 5 MB.

Horácký lidový vzor v kreslení na národní a osmileté škole - Vratislav Bělík
Drobná příručka vhodná pro práci s mládeží na uměleckých školách se zaměřením na lidové umění. Jazyk český. 44 stran - 1,5 MB.


National Costumes from Horacko - Marie Krejcova

Horacky kroj. This set contains e-books describing regional national costumes from Moravia regions. Costumes from Jemnice, Policka and others.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně