Včelařská encyklopedie

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Včelařská encyklopedie - Kolektiv. Rozsáhlé dílo, které obsahuje obrovské množství informací z celé problematiky včelařství. Včely, včelíny, matky, nemoci, úly, med, vosk a další výstupy, malo- a velkovýroba ... . 250 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 814 stran - 28 MB.

Chov včel pro začátečníky - Josef Joska. Seznámení se se základními potřebami a postupy pro ty, kteří se rozhodnou včelařit. Konstrukce a umístění úlů a jejich příprava pro osazení rojem. Řada plánků a pokynů. 140 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 234 stran - 8,8 MB.

Vyzimování a jarní ošetřování včel - Josef Vrbka. Důležitost zimního klidu na včelíně, Vybouření včel v zimě, První prolety zimní, První prohlídka včel z jara, Doplňování zásob,  Snášení vody, První plod, Vliv počasí na jarní vývoj, Teplo v úlech, Plásty v plodisku z jara, Rozšiřování plodiště, Podněcováni včel z jara. Jazyk český. Adobe PDF - 63 stran - 1,2 MB.

Český včelař - Josef Kadlčák. Zkušenosti zapáleného včelaře z jeho celoživotní praxe. Mnoho cenných rad a nápadů. 105 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 264 stran - 9,2 MB.

Chov královen dle method amerických - Michal Brázdil. Jaké předpoklady musí mít včelstvo a také speciální chovatelské zařízení, aby bylo docíleno velkého odchovu královen, použitelných v dalším rozvoji včelstev. 20 Obrázků v textu. Adobe PDF - 44 stran - 1,4 MB.

Včely loupeživé - Alois Thuma. Popsání tohoto fenoménu, jeho příčiny a jakými opatřeními se mu dá zamezit, nebo jej omezit. Jazyk český. Adobe PDF - 38 stran - 1 MB.

Více informací

910_019

298 Kč

Včelařská encyklopedie, Chov královen, Včely loupeživé

 

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Včelařská encyklopedie - Kolektiv
Rozsáhlé dílo, které obsahuje obrovské množství informací z celé problematiky včelařství. Včely, včelíny, matky, nemoci, úly, med, vosk a další výstupy, malo- a velkovýroba ... . 250 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 814 stran - 28 MB.

Chov včel pro začátečníky - Josef Joska

Seznámení se se základními potřebami a postupy pro ty, kteří se rozhodnou včelařit. Konstrukce a umístění úlů a jejich příprava pro osazení rojem. Řada plánků a pokynů. 140 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 234 stran - 8,8 MB.

Vyzimování a jarní ošetřování včel - Josef Vrbka

Důležitost zimního klidu na včelíně, Vybouření včel v zimě, První prolety zimní, První prohlídka včel z jara, Doplňování zásob, Snášení vody, První plod, Vliv počasí na jarní vývoj, Teplo v úlech, Plásty v plodisku z jara, Rozšiřování plodiště, Podněcováni včel z jara. Jazyk český. Adobe PDF - 63 stran - 1,2 MB.

Český včelař - Josef Kadlčák

Zkušenosti zapáleného včelaře z jeho celoživotní praxe. Mnoho cenných rad a nápadů. 105 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 264 stran - 9,2 MB.

Chov královen dle method amerických - Michal Brázdil
Jaké předpoklady musí mít včelstvo a také speciální chovatelské zařízení, aby bylo docíleno velkého odchovu královen, použitelných v dalším rozvoji včelstev. 20 Obrázků v textu. Adobe PDF - 44 stran - 1,4 MB.

Včely loupeživé - Alois Thuma

Popsání tohoto fenoménu, jeho příčiny a jakými opatřeními se mu dá zamezit, nebo jej omezit. Jazyk český. Adobe PDF - 38 stran - 1 MB.

Viz rovněž odddíl "Historické kuchařky" - 710_008 - výrobky z medu.


This set contains e-books:

Beekiper's Encyklopedia - Team work
Vcelarska encyklopedie. Vast book contains informations about all problems of beekeeping. Bees, bee houses, mathers, dieseases, honey, wax and other products ... 250 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 814 pages - 28 MB.

Bee-farming for Beginers (Chov vcel pro zacatecniky),
Bee Care in Winter and Spring,
Bohemian Bee-kiper, Predatory Bees,
Breeding of Queen Bees.
Czech language. Adobe PDF.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně