České národní písně a tance 1-6

Tento soubor obsahuje e-knihy:
České národní písně a tance 1-6 - Čeněk Holas. Sbírka (1908-1910) je rozvržena do šesti dílů podle jednotlivých oblastí a obsahuje celkem 2000 nápěvů s texty, provenienčními údaji, choreografickými a věcnými poznámkami. 1) Klatovsko, Domažlicko, 2) Pošumaví, Prácheňsko, 3) Jižní Čechy, 4) Milévsko, 5) Chrudimsko a Polabí, 6) Nástrojová hudba. Jazyk český. Adobe PDF - 713+257+284 stran.

Zprávy o české národní hudbě - Čeněk Holas. Podtitul - O hudcích, dudácích a zpěvácích. Autor při své sběratelské činnosti nasbíral velké množství informací o tancích, světských i duchovních zpěvech, koledách a lidové hudebnosti. Je zde rovněž seznam významných lidových hudebníků - trubačů, houslařů, dudáků ... z roku 1903. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 1 MB.

Dnešní doby nejúplnější tanečník a rádce společenského života - J. P. Bouša. Obsahuje kapitoly o správném společenském chování a popisy dobových tanců (1906). Čtverylka francouzská a národní, Beseda, Podolák, Jihočeská polka, Královničky, Česká beseda. Doplněno choregrafickými kresbami. Jazyk český. Adobe PDF - 228 stran - 3 MB.

Více informací

480_032

198 Kč

České národní písně a tance, Holas

Tento soubor obsahuje e-knihy:

České národní písně a tance 1-6 - Čeněk Holas
Sbírka (1908-1910) je rozvržena do šesti dílů podle jednotlivých oblastí a obsahuje celkem 2000 nápěvů s texty, provenienčními údaji, choreografickými a věcnými poznámkami. 1) Klatovsko, Domažlicko, 2) Pošumaví, Prácheňsko, 3) Jižní Čechy, 4) Milévsko, 5) Chrudimsko a Polabí, 6) Nástrojová hudba. Jazyk český. Adobe PDF - 713+257+284 stran.

Zprávy o české národní hudbě - Čeněk Holas

Podtitul - O hudcích, dudácích a zpěvácích. Autor při své sběratelské činnosti nasbíral velké množství informací o tancích, světských i duchovních zpěvech, koledách a lidové hudebnosti. Je zde rovněž seznam významných lidových hudebníků - trubačů, houslařů, dudáků ... z roku 1903. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 1 MB.

Dnešní doby nejúplnější tanečník a rádce společenského života - J. P. Bouša

Obsahuje kapitoly o správném společenském chování a popisy dobových tanců (1906). Čtverylka francouzská a národní, Beseda, Podolák, Jihočeská polka, Královničky, Česká beseda. Doplněno choregrafickými kresbami. Jazyk český. Adobe PDF - 228 stran - 3 MB.

 

This set contains e-books:
Bohemian National Songs and Dances - Cenek Holas
6 e-books - 1 254 pages with more than 2 000 songs and dances with historical national folk songs from various regions of Bohemia. Czech language. Adobe PDF.

Messages about Czech National Music - Cenek Holas
Zpravy o ceske narodni hudbe. Author collected many informations about important folk musitians and their music by work on previous books. This e-book contains his knowlege about that. Czech language. Adobe PDF - 52 pages - 1 MB.


This set contains e-books:

Bohemian National Songs and Dances - Cenek Holas
6 e-books - 1 254 pages with more than 2 000 songs and dances with historical national folk songs from various regions of Bohemia. Czech language. Adobe PDF.

Messages about Czech National Music - Cenek Holas
Zpravy o ceske narodni hudbe. Author collected many informations about important folk musitians and their music by work on previous books. This e-book contains his knowlege about that. Czech language. Adobe PDF - 52 pages - 1 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně