Mizející řemesla

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Mizející řemesla - Antonín Pecelt. Vývoj řemesel na českém území, jejich rozdělení, rozvoj a postupný zánik některých z nich. Rozděleno podle zpracovaného materiálu. Kov, dřevo, textil, kůže, ... Údaje o organizaci, ceších, školství a další. Řada zajímavých a dnes již zapomenutých poznatků, receptů a pracovních postupů. 81 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 191 stran - 3,1 MB.

Umění a život zapomenutých řemesel - Cecilie Hálová-Jahodová. Historický vývoj řemesel na českém území od 10. do konce 19. století s důrazem na umělecká řemesla. Přehled řemesel, cechy, vynikající tvůrci. 23 obrázků v textu, 178 v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 239 stran - 28,1 MB.

Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách - Zikmund Winter. Rozdělení řemeslníků podle zpracovaných materiálů a poskytovaných služeb. Hluboká sonda do cechovního života v daném období. Obsahuje množství faktografického materiálu a archivních záznamů. Základní dílo z dané oblasti. Jazyk český. Adobe PDF - 753 stran - 14,7 MB.

Domácká výroba najmä na Slovensku a Podkarpatskej Rusi - Peter Zaťko, Ing. Dříve rozšířený spůsob výdělku i přivýdělku přežívající i dnes. Textilní, dřevařské, zemědělské výrobky, drotárstvo, košíkářství a další. Rozsáhlé statistiky k roku 1930. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 178 stran - 3,2 MB.

Umělecké řemeslo v pravěku - Doc. Dr. Jan Filip. Studie se zabývá vývojem řemesel na území střední Evropy zhruba od roku 3000 před našim letopočtem. Vliv různých národů a jejich kultur, jednotlivé styly, ornamentika. Zpracování různých kovů, jednotlivé techniky, pravěké sklářství. Zbraně, šperky, užitkové a kultovní předměty. 37 obrázků v textu, 16 příloh, tabulky. Jazyk český. Adobe PDF - 205 stran - 5 MB. 

Slovník řemeslnického názvosloví - Emanuel Šarbach. Slovník vytvořen pro živností zpracujících kovy (1938). Jsou zde uvedeny odborné výrazy používané řemeslníky jejichž původ je v přejatých a "počeštěných" odborných výrazech původem zejména z němčiny a jejich překlad do spisovné češtiny. Mnohé z těchto výrazů jsou používány dodnes. PDF - 22 stran - 1 MB.

Více informací

490_032

298 Kč

Mizející řemesla, Umění a život zapomenutých řemesel, Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Mizející řemesla - Antonín Pecelt
Vývoj řemesel na českém území, jejich rozdělení, rozvoj a postupný zánik některých z nich. Rozděleno podle zpracovaného materiálu. Kov, dřevo, textil, kůže, ... Údaje o organizaci, ceších, školství a další. Řada zajímavých a dnes již zapomenutých poznatků, receptů a pracovních postupů. 81 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 191 stran - 3,1 MB.

Umění a život zapomenutých řemesel - Cecilie Hálová-Jahodová

Historický vývoj řemesel na českém území od 10. do konce 19. století s důrazem na umělecká řemesla. Přehled řemesel, cechy, vynikající tvůrci. 23 obrázků v textu, 178 v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 239 stran - 28,1 MB.

Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách - Zikmund Winter

Rozdělení řemeslníků podle zpracovaných materiálů a poskytovaných služeb. Hluboká sonda do cechovního života v daném období. Obsahuje množství faktografického materiálu a archivních záznamů. Základní dílo z dané oblasti. Jazyk český. Adobe PDF - 753 stran - 14,7 MB.

Domácká výroba najmä na Slovensku a Podkarpatskej Rusi - Peter Zaťko, Ing.

Dříve rozšířený spůsob výdělku i přivýdělku přežívající i dnes. Textilní, dřevařské, zemědělské výrobky, drotárstvo, košíkářství a další. Rozsáhlé statistiky k roku 1930. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 178 stran - 3,2 MB.

Umělecké řemeslo v pravěku - Doc. Dr. Jan Filip

Studie se zabývá vývojem řemesel na území střední Evropy zhruba od roku 3000 před našim letopočtem. Vliv různých národů a jejich kultur, jednotlivé styly, ornamentika. Zpracování různých kovů, jednotlivé techniky, pravěké sklářství. Zbraně, šperky, užitkové a kultovní předměty. 37 obrázků v textu, 16 příloh, tabulky. Jazyk český. Adobe PDF - 205 stran - 5 MB.

Slovník řemeslnického názvosloví - Emanuel Šarbach
Slovník vytvořen pro živností zpracujících kovy (1938). Jsou zde uvedeny odborné výrazy používané řemeslníky jejichž původ je v přejatých a "počeštěných" odborných výrazech původem zejména z němčiny a jejich překlad do spisovné češtiny. Mnohé z těchto výrazů jsou používány dodnes. PDF - 22 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Disappear of Historical Crafts - Antonin Pecelt
Mizejici remesla. Development of crafts on Czech territory, birth and death of them. Crafts processing with metal, wood, textile, leather, services ... Organisation of guilds, education system ... Many today forgetten knowleges and working procedures. 81 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 191 pages - 3,1 MB.

Art and Life of Forgotten Crafts - Cecilie Halova
Umeni a zivot zapomenutych remesel. Historical development of crafts on Czech teritory with accept on art-crafts. List of crafts, guilds, excellent creators. 200 pictures. Czech language. Adobe PDF - 239 pages - 28,1 MB.

Craftsmens and Bussines in 16. Century in Bohemia - Zikmund Winter
Remeslnictvo a zivnosti 16, veku v Cechach. Basic work. Many facts and archival materials. Czech language. Adobe PDF - 753 pages - 14,7 MB.

Arts and Crafts in Prehistoric Times - Doc. Dr. Jan Filip
The study deals with the development of crafts in Central Europe since about 3000 BC. Effect of different nations and their cultures, different styles, ornamentation. Processing of various metals, various techniques, prehistoric glassmaking. Weapons, jewelry, utility and cult objects. 37 pictures in text, 16 attachments, tables. Czech language. Adobe PDF - 205 pages - 5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně