Výroba a dekorování keramiky

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Výroba a dekorování keramiky - Reginald Marlow. Pottery Making and Decorating. Kniha popisuje všechny základní druhy tvorby keramiky, točení na kruhu, volné modelování, soustružení, vytlačování, odlévání ... , jakož i řadu možností při vytváření dekorů, včetně vytváření litografických obtisků. Vše je dokumentováno na množství fotografií, které vedou čtenáře krok za krokem při všech postupech. 80 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 95 stran - 13 MB.

Keramika pro umělce, řemeslníky a učitele - George Cox. Pottery for Artists, Craftsmen and Teachers. Kniha popisuje všechny techniky výroby keramiky. Zdobné techniky, nástroje, nářadí, materiál, vypalování, glazování. Výroba složitějších tvarů, pomocí dělených forem, jejich skládání do konečné podoby. Organizace pracoviště, vypalovací pece.  80 velmi názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 205 stran - 4,6 MB.

Více informací

490_034

98 Kč

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Výroba a dekorování keramiky - Reginald Marlow

Pottery Making and Decorating. Kniha popisuje všechny základní druhy tvorby keramiky, točení na kruhu, volné modelování, soustružení, vytlačování, odlévání ... , jakož i řadu možností při vytváření dekorů, včetně vytváření litografických obtisků. Vše je dokumentováno na množství fotografií, které vedou čtenáře krok za krokem při všech postupech. 80 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 95 stran - 13 MB.

Keramika pro umělce, řemeslníky a učitele - George Cox

Pottery for Artists, Craftsmen and Teachers. Kniha popisuje všechny techniky výroby keramiky. Zdobné techniky, nástroje, nářadí, materiál, vypalování, glazování. Výroba složitějších tvarů, pomocí dělených forem, jejich skládání do konečné podoby. Organizace pracoviště, vypalovací pece.  80 velmi názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 205 stran - 4,6 MB.

-------------------------------------------------------------------------------

This set contains e-books:

Pottery Making and Decorating - Reginald Marlow

All basic techniques of pottery making. Many possibilities by creation of pottery decor inclusive litograph transfers. Many clea pictures and photographs. 80 pictures in text. English language. Adobe PDF - 95 pages - 13 MB.

Pottery for Artists, Craftsmen and Teachers - George Cox

Book describing all techniques of pottery making. Tools, materials, decoration, burning, glazing. Creation of complicated shapes with help of sectional moulds and  and composing details to final version. Workplace, baking ovens. 80 graphic pictures in text. English language. Adobe PDF - 205 sites - 4,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně