Příroda a osídlení

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Příroda a osídlení - Emanuel Hruška. Biologické základy krajinného plánování. Krajina, terén, voda, vegetace a přírodní vlivy jako důležité faktory při stavbě sídlišť - hlavní zásady jejich koordinace. Výtvarné ohledy při stavbě sídlišť. 76 fotografií a vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 38 stran - 8,5 MB.

Ovocná a okrasná stromořadí - Karel Kamenický, Ing. Dr. Pojednání o stromořadích silničních, výsadbách podél železničních tratí a vodních toků, o osazování pustých míst a neplodných strání. Typy stromořadí, vhodné dřeviny, jejich výsadba a údržba. Přehledné tabulky s vhodnými dřevinami. 10 obrázků v textu. Jazyk český, resumé v němčině a francouzštině. PDF - 105 stran - 3,5 MB.

Ochrana přírody a přírodních památek 1,2 - J. S. Procházka. Jedna z prvních knih na toto téma na našem území (vydáno 1926-27) . Přes dobově romantický přístup se jedná o nadčasové dílo, které má co říci i dnešnímu čtenáři. Ochrana krajiny a cenných krajinných prvků, ochrana zvěře, estetika venkova, předměstské osídlení, parky. Skloubení činnosti člověka v krajině a přírodě s potřebami ochrany přírody. Rozsáhlý seznam dobové "ekologické" literatury. 77+80 ilustrací v textu. Jazyk český. Adobe PDF 269+277 stran - 13 MB.

Více informací

110_029

198 Kč

Příroda a osídlení, Ochrana přírody a přírodních památek

 
Tento soubor obsahuje e-knihy:

Příroda a osídlení - Emanuel Hruška
Biologické základy krajinného plánování. Krajina, terén, voda, vegetace a přírodní vlivy jako důležité faktory při stavbě sídlišť - hlavní zásady jejich koordinace. Výtvarné ohledy při stavbě sídlišť. 76 fotografií a vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 38 stran - 8,5 MB.

Ovocná a okrasná stromořadí - Karel Kamenický, Ing. Dr.
Pojednání o stromořadích silničních, výsadbách podél železničních tratí a vodních toků, o osazování pustých míst a neplodných strání. Typy stromořadí, vhodné dřeviny, jejich výsadba a údržba. Přehledné tabulky s vhodnými dřevinami. 10 obrázků v textu. Jazyk český, resumé v němčině a francouzštině. PDF - 105 stran - 3,5 MB.

Ochrana přírody a přírodních památek 1,2 - J. S. Procházka

Jedna z prvních knih na toto téma na našem území (vydáno 1926-27) . Přes dobově romantický přístup se jedná o nadčasové dílo, které má co říci i dnešnímu čtenáři. Ochrana krajiny a cenných krajinných prvků, ochrana zvěře, estetika venkova, předměstské osídlení, parky. Skloubení činnosti člověka v krajině a přírodě s potřebami ochrany přírody. Rozsáhlý seznam dobové "ekologické" literatury. 77+80 ilustrací v textu. Jazyk český. Adobe PDF 269+277 stran - 13 MB.


This set contains e-books:

Nature and Colonization - Emanuel Hruska
Priroda a osidleni. Biological aspects of landscape planing. Landscape, terrain, water, vegetation as important factors by planning human housing projects. Visual aspects. 76 Pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 38 pages - 8,5 MB.

Fruit Tree Lines - Kamenicky Karel, Ing. Dr.
Treatise on the road alleys, plantations along railways and waterways by planting barren sites The types of trees, shrubs suitable, the planting and maintenance. Clearly table suitable trees. 10 pictures in text. Czech language, summary in German and French. PDF - 105 pages - 3.5 MB.

Nature preservation and its Monuments 1,2 - J. S. Prochazka
Ochrana prirody a prirodnich pamatek. One of first ecological books in Czech language. Landscape preservation, wild animals and plants preservation, rural areas preservation, suburban areas, natur parks (exampels from America). 77+80 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 269+277 pages - 13 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně