Kovotlačitelství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kovotlačitelství - B. V. Rozanov, D. S. Lvov. Brožura se zabývá výrobou součástí na kovotlačitelských soustruzích, popisuje kovotlačitelské postupy a nástroje a probírá tvárnice, deformace materiálu, výrobní tolerance a propočty polotovarů. Ve zvláštních statích pojednává otlačení součástí z hliníkových, hořčíkových a niklových slitin a z nerezavějící oceli, dále o kovotlačitelské výrobě různých součástí na zvláštních strojích. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 2,4 MB.

Rotační tváření plechu - Karel Dítě. Kniha popisuje vyzkoušené a používané methody rotačního tvářeni plechu (na příkladech výroby nádobí) s přihlédnutím k ostatním způsobům tvářeni. Ruční tváření, kovotlačitelské stolice, upínací přípravky, kovotlačitelské tlačné nástroje. Přehlazování, ostřihování, lemování, rozšiřování a zužování výlisků spoje. 94 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 1,9 MB.

Kovotlačitelské soustružení 1 - Fred Crawshaw. Metal Spinning. Zejména rotační tvarování plechu na kovotlačitelských soustruzích. Kovotlačitelské nástroje, dřevěné formy a jejich výroba, rotační tlačení hliníku, mosazi a mědi. Pracovní postupy při tlačení mělkých, hlubokých a složitých rotačních předmětů. Výroba kovotlačitelských forem. 21 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 70 stran - 1,3 MB.

Kovotlačitelské soustružení 2 - C. Tuells. Metal Spinning. Výroba rotačních předmětů z plechu, použitelných v hudebních nástrojích a dalších užitkových výrobcích. Soustruhy, pomocné formy, nástroje, materiály, pracovní postupy. 45 obrázků v textu. Adobe PDF - 38 stran - 5,3 MB.

Práce s plechem - R. W. Selvige, Elmer Christy. Manual for Sheet-metal Workers. Kniha pro klempíře a karosáře. Výroba složitých tvarů z plechů různými způsoby za použití převážně ručního nářadí a jednoduchých strojů, jako nůžky, ohýbačky, pertlovačky ... Oplechování střech, říms, okapů a jiných stavebních prvků, vyklepávání na olověných blocích. 61 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 166 stran - 2,8 MB.

Více informací

420_018

298 Kč

Kovotlačitelství, Metal Spinning

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kovotlačitelství - B. V. Rozanov, D. S. Lvov
Brožura se zabývá výrobou součástí na kovotlačitelských soustruzích, popisuje kovotlačitelské postupy a nástroje a probírá tvárnice, deformace materiálu, výrobní tolerance a propočty polotovarů. Ve zvláštních statích pojednává otlačení součástí z hliníkových, hořčíkových a niklových slitin a z nerezavějící oceli, dále o kovotlačitelské výrobě různých součástí na zvláštních strojích. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 2,4 MB.

Rotační tváření plechu - Karel Dítě

Kniha popisuje vyzkoušené a používané methody rotačního tvářeni plechu (na příkladech výroby nádobí) s přihlédnutím k ostatním způsobům tvářeni. Ruční tváření, kovotlačitelské stolice, upínací přípravky, kovotlačitelské tlačné nástroje. Přehlazování, ostřihování, lemování, rozšiřování a zužování výlisků spoje. 94 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 1,9 MB.

Kovotlačitelské soustružení 1 - Fred Crawshaw
Metal Spinning. Zejména rotační tvarování plechu na kovotlačitelských soustruzích. Kovotlačitelské nástroje, dřevěné formy a jejich výroba, rotační tlačení hliníku, mosazi a mědi. Pracovní postupy při tlačení mělkých, hlubokých a složitých rotačních předmětů. Výroba kovotlačitelských forem. 21 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 70 stran - 1,3 MB.

Kovotlačitelské soustružení 2- C. Tuells
Metal Spinning. Výroba rotačních předmětů z plechu, použitelných v hudebních nástrojích a dalších užitkových výrobcích. Soustruhy, pomocné formy, nástroje, materiály, pracovní postupy. 45 obrázků v textu. Adobe PDF - 38 stran - 5,3 MB.

Práce s plechem - R. W. Selvige, Elmer Christy
Manual for Sheet-metal Workers. Kniha pro klempíře a karosáře. Výroba složitých tvarů z plechů různými způsoby za použití převážně ručního nářadí a jednoduchých strojů, jako nůžky, ohýbačky, pertlovačky ... Oplechování střech, říms, okapů a jiných stavebních prvků, vyklepávání na olověných blocích. 61 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 166 stran - 2,8 MB.


This set contains e-books:

Metal Spinning 1 - Fred Crawshaw

Revolving forming of sheet-metal on turning lathe. Tools, wooden moulds and its construction. Working procedures by processing of various shapes in aluminium, brass and copper. 21 pictures in text. English language. Adobe PDF - 70 pages - 1,3 MB.

Rotary Sheet Metal Moulding - Karel Dite
The book describes methods of rotational molding sheet (examples on production of dishes) with regard to other ways of forming. Hand forming, spinning mills, clamping agents, flow-compression tools. Superfinishing, trimming, edging, expansion and contraction joints of moldings. 94 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 71 pages - 1,9 MB.

Metal Spinning 2 - C. Tuells

Production of revolving shapes from sheet-metal for musical instruments and other products. Production of turning wooden moulds, tools, materials. 45 pictures in text. English Language. Adobe PDF - 38 pages - 5,3 MB.

Manual for Sheet-metal Workers - R. W. Selvige, Elmer Christy

Book for tinsmiths, car body makers ... Production of complicated shapes from sheet-metal by using hand tools and simples machines. Covering of roofs, parapets, water tables with sheet-metal. 61 pictures in text. English language. Adobe PDF - 166 pages - 2,8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně