Nájemní dům jako montovaná stavba

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Nájemní dům jako montovaná stavba - Hilar Pacovský, Ing. Arch. Jeden z prvních poválečných předchůdců panelové výstavby domů. Jak z typizovaných prvků postavit variabilní činžovní domy a urychlit a zlevnit tak výstavbu. Návrhy a plány jednotlivých železobetonových prvků. Jejich statické výpočty a výkresy, způsob montáže. Půdorysy domů a v nich obsažených bytů, urbanistické řešení větších obytných celků. Jazyk český. Adobe PDF - 99 stran - 2,9 MB.

Rodinný dům jako montovaná stavba - Hilar Pacovský, Ing. Arch. Jednotlivé typizované elementy montovaných domů. Statické výpočty konstrukcí, půdorysné řešení, ekonomika, pracovní postupy na stavbě. Jazyk český. Resumé v ruštině, francouzštině, angličtině. Adobe PDF - 108 stran - 3,8 MB.

Kuchyň v organismu bytu - Akad. arch. Jaroslav Pelan. Pojednání o kuchyni a kuchyňské práci z hlediska disposičního, pracovního a technického (1946). Množství pravidel a požadavků na kuchyňskou práci a tím i dispoziční rozdělení pracoviště kuchyně, které jsou platné i dnes. 104 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran - 2,6 MB.

Více informací

110_028

148 Kč

Nájemní dům jako montovaná stavba, Rodinný dům jako montovaná stavba

Kategorie - Architektura, (Category Architecture)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Nájemní dům jako montovaná stavba - Hilar Pacovský, Ing. Arch.
Jeden z prvních poválečných předchůdců panelové výstavby domů. Jak z typizovaných prvků postavit variabilní činžovní domy a urychlit a zlevnit tak výstavbu. Návrhy a plány jednotlivých železobetonových prvků. Jejich statické výpočty a výkresy, způsob montáže. Půdorysy domů a v nich obsažených bytů, urbanistické řešení větších obytných celků. Jazyk český. Adobe PDF - 99 stran - 2,9 MB.

Rodinný dům jako montovaná stavba - Hilar Pacovský, Ing. Arch.

Jednotlivé typizované elementy montovaných domů. Statické výpočty konstrukcí, půdorysné řešení, ekonomika, pracovní postupy na stavbě. Jazyk český. Resumé v ruštině, francouzštině, angličtině. Adobe PDF - 108 stran - 3,8 MB.

Kuchyň v organismu bytu - Akad. arch. Jaroslav Pelan

Pojednání o kuchyni a kuchyňské práci z hlediska disposičního, pracovního a technického (1946). Množství pravidel a požadavků na kuchyňskou práci a tím i dispoziční rozdělení pracoviště kuchyně, které jsou platné i dnes. 104 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran - 2,6 MB.


This set contains e-books:

Apartament House like Assemble Construction - Hilar Pacovsky, Ing. Arch.
Najemni dum jako montovana stavba. One of first try to design prefabricated (paneling) houses, which become wery extended in comunist era. Design of standardized modular concrete elements plans of houses and flats. Czech language. Adobe PDF - 99 pages - 2,9 MB.

One-family Houses like Assemble Construction - Hilar Pacovsky, Ing. Arch.
Rodinny dum jako montovana stavba. Standardized elements, their static, ground plans, economy, working procedures. Czech language. Resume in English, Russian, French. Adobe PDF - 108 Pages - 3,8 MB.

Kitchen in the Apartment - Akad. arch. Jaroslav Pelan
Treatise on kitchen and cooking work in terms of ground plan, labor and technology (1946). The amount of rules and requirements for kitchen work and the ground plan of kitchens workplace, which are still valid today. 104 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 53 pages - 2,6 MB.


Ing . Hilar Pacanovský - Nájemní dům jako montovaná stavba
Druhé rozšířené vydání - text záložky
Kritický poválečný nedostatek bytů, zejména pro vrstvy dělnické a střední, vystupňoval zájem o pohotové a velkorysé řešení tohoto problému systémem montovaných staveb nájemních i rodinných domů či průmyslových budov. Dnešní doba oceňuje při tomto způsobu staveb zejména velkou úsporu pracovních sil, materiálu a času.
Obě knihy Ing. H. Pacanovského "Nájemní dům jako montovaná stavba" a "Rodinný dům jako montovaná stavba", ukazují montážní řešení, při němž pomocí několika prvků, které lze vyrobiti předem do zásoby po továrnicku, je možno zmontovati jednotlivé domy. Při tom konstrukce ukazují variabilnost půdorysného řešení, které připouští stavbu domů o bytech různých velikostía různé disposice.
Při tomto způsobu provádění staveb lze veškeré zařízení topných těles i elektrického osvětlení, vodovodu i kanalisace již předem zhotoviti a jejich hotové součásti dodati na stavbu v patřičných rozměrech nebo již částečně zamontovány do jednotlivých prvků. Naléhavost urychleného ukojení velké potřeby slušného a moderního bydlení přikazuje, aby se všichni naši stavební technikové seznámili s novodobou vymožeností montovaných staveb, jejichž studiu i praktickému uskutečňování věnoval autor, jako jeden z prvních jejich zastánců a znalců, mnoho let své odborné činnosti.
 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně