Myslivecká příručka

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Myslivecká příručka - Stanislav Mottl a kolektiv. Obsahuje poznatky (1964) z oboru myslivosti a zoologie v základním rozsahu, které jsou podány vhodnou přehlednou formou tak, aby mohly sloužit i k přípravě pro myslivecké zkoušky. Je určena především pro uchazeče o první lovecký lístek. Dějinný vývoj myslivosti, Myslivecká zoologie, Péče o zvěř, Lovectví, Myslivecká kynologlogie, Lovecké zbrané a střelectví, Myslivecké předpisy. 116 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 265 stran - 15,3 MB.

Stručný nástin myslivosti v 1 200 otázkách a odpovědích - F. Frič, Ing. Příručka pro kandidáty mysliveckých zkoušek, žáky lesnických, hájenských a hospodářských škol, myslivce a milovníky přírody. Pomůcka pro zkušební komisare při mysliveckých zkouškách. O životě, podobě, zvycích, užitku, škodě, chovu, ochraně, lovu a zužitkování nejběžnějších druhů naší zvěře s kapitolou o loveckých psech a zbraních. 31 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 242 stran - 5 MB.

Povinnosti mysliveckého hospodáře - Ing. Ctirad Rakušan. Pohled na myslivost z hlediska provozního. Myslivecký hospodář, hajný, lovečtí hosté. Ochrana zvěře a starostlivost o zvěř, přikrmování, škody způsobené zvěří, lov a administrativa s tím spojená. Honidby a jejich administrativní zabezpečení. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 2,5 MB.

Myslivecká příručka - Sellier-Bellot. Kniha pravděpodobně z první republiky. Všeobecné informace pro myslivce a lovce, kalendář, poplatky a ceny za odstřel. Charakteristiky zvěře, pernaté i spárkaté, určování stáří, stopařství, trofeje, krmení. Informace o střelivu, jeho účinnosti a bezpečné manipulaci. Lovečtí psi, zápisy úlovků. Jazyk český. Adobe PDF - 124 stran - 4,21 MB.

Zajíc, jeho život, chov a lov - Otakar Kokeš. Kniha se sestává ze tří částí. Zajíc, jeho život, chov a lov, Divoký králík jeho život a lov, Kuchyňská úprava zaječí a králičí zvěřiny - Marie Kokešová. Kniha popisuje komplexním způsobem oba tyto hlodavce. Zejména pasáž o divokém králíkovi je v české literatuře unikátní. 16 fotografických příloh, řada perokreseb v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 266 stran - 6,4 MB.

Více informací

910_020

198 Kč

Myslivecká příručka, Zajíc, jeho život, chov a lov

Kategorie - Zahrada, příroda, lov, (Category - Garden, Nature, Hunting)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Myslivecká příručka - Stanislav Mottl a kolektiv
Obsahuje poznatky (1964) z oboru myslivosti a zoologie v základním rozsahu, které jsou podány vhodnou přehlednou formou tak, aby mohly sloužit i k přípravě pro myslivecké zkoušky. Je určena především pro uchazeče o první lovecký lístek. Dějinný vývoj myslivosti, Myslivecká zoologie, Péče o zvěř, Lovectví, Myslivecká kynologlogie, Lovecké zbrané a střelectví, Myslivecké předpisy. 116 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 265 stran - 15,3 MB.

Stručný nástin myslivosti v 1 200 otázkách a odpovědích - F. Frič, Ing.

Příručka pro kandidáty mysliveckých zkoušek, žáky lesnických, hájenských a hospodářských škol, myslivce a milovníky přírody. Pomůcka pro zkušební komisare při mysliveckých zkouškách. O životě, podobě, zvycích, užitku, škodě, chovu, ochraně, lovu a zužitkování nejběžnějších druhů naší zvěře s kapitolou o loveckých psech a zbraních. 31 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 242 stran - 5 MB.

Povinnosti mysliveckého hospodáře - Ing. Ctirad Rakušan

Pohled na myslivost z hlediska provozního. Myslivecký hospodář, hajný, lovečtí hosté. Ochrana zvěře a starostlivost o zvěř, přikrmování, škody způsobené zvěří, lov a administrativa s tím spojená. Honidby a jejich administrativní zabezpečení. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 2,5 MB.

Myslivecká příručka - Sellier-Bellot

Kniha pravděpodobně z první republiky. Všeobecné informace pro myslivce a lovce, kalendář, poplatky a ceny za odstřel. Charakteristiky zvěře, pernaté i spárkaté, určování stáří, trofeje, krmení. Informace o střelivu, jeho účinnosti a bezpečné manipulaci. Lovečtí psi, zápisy úlovků. Jazyk český. Adobe PDF - 124 stran - 4,21 MB.

Zajíc, jeho život, chov a lov - Otakar Kokeš

Kniha se sestává ze tří částí. Zajíc, jeho život, chov a lov, Divoký králík jeho život a lov, Kuchyňská úprava zaječí a králičí zvěřiny - Marie Kokešová. Kniha popisuje komplexním způsobem oba tyto hlodavce. Zejména pasáž o divokém králíkovi je v české literatuře unikátní. 16 fotografických příloh, řada perokreseb v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 266 stran - 6,4 MB.


This set contains e-books:

Hunting Text-book - Stanislav Mottl
Myslivecka prirucka. Book for training voluntary hunters. Their importance is not only in hunt but mainly in forest and landscape care. 116 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 265 pages - 15,3 MB.

Hunting in 1 200 Questions and Answers - F. Fric
Text-book for homework for hunting examinations. Nature protection, animal protection and its hunt. 31 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 242 pages - 5 MB.

Obligations of Hunting Manager - Ing. Ctirad Rakusan
Povinnosti mysliveckeho hospodare. View of hunting with respect to paperwork. Gamekeeper, ranger, hunting guests. Wildlife conservation and care of animals, feeding, damage caused by wild animals, hunting and administration associated with it. Hunting area and administrative support. Czech language. Adobe PDF - 98 pages - 2,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně