Technologie pekařství 1+2

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technologie pekařství 1+2 - Alois Kubásek, Josef Spousta. Dvoudílné dílo, (1. díl - černé pekárny, 2. díl bílé pekárny) které komplexně popisuje problematiku výroby chleba a pečiva od skladování mouk, přes přípravu kvasu a těsta až po hotové výrobky. Strojní vybavení pro malé pekárny i velkovýrobu, různé druhy pecí, skladování a manipulace s finálními produkty. 117 + 90 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 351 + 276 stran - 19,3 + 14,5 MB. (Viz též související tituly - 420_020 - Technologie mlynářství 1+2).

Přehled pekařství 1 + 2 - Karel Matějovský, Ing. Dr. První díl seznamuje se základní surovinou pekárenského průmyslu — moukou, její výrobou, složením, skladováním, a to se zvláštním zřetelem na všechny činitele, kteří ovlivňují její pekařskou jakost. Podobným způsobem seznamuje s ostatními surovinami v pekárenství používanými. Druhý díl - způsoby nakypření těst, kvasné procesy při výrobě chleba a pečiva, vlivy působící na tvorbu a kynutí těst, jejich mísení a hnětení. Jazyk český. Adobe PDF - 147 + 144 stran, 6,3 + 6 MB.

Technologie pekařství 1+2 - Kolektiv. 1. díl - Černé pekárny, výrobny chleba. Populárně odborné pojednání o provozovnách pro výrobu chleba a o technologickém postupu při této výrobě. 2. díl - Bílé pekárny - výrobny bílého pečiva. Jazyk český. Adobe PDF - 156 + 261 stran.

Výroba žitného chleba - Čestmír Vavřena. Poznámky o žitné mouce, jejím skladováni, vedeni kvasů, zpracováni těsta, pečení a hodnocení chleba. Kniha pojednává přístupně o všech fázích výroby žitného chleba, o jeho vadách a posuzováni jeho jakosti. Ukazuje zároveň cestu, jak dospět k lepší jakosti chleba. Je určena k prohloubení odborných znalostí nižších technických kádrů a lze jí použít i jako učebnice pro odborné školy. 35 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 83 stran - 2 MB.

Z dějin života a práce řemesla pekařského - F. Polenský. Populární čtení, které přibližuje dobové zvyky a předpisy v cechu pekařském. Jazyk český. Adobe PDF - 96 stran - 1,3 MB.

Více informací

710_021

298 Kč

Technologie pekařství, Výroba žitného chleba, Alois Kubásek, Josef Spousta


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Technologie pekařství 1+2 - Alois Kubásek, Josef Spousta
Dvoudílné dílo, (1. díl - černé pekárny, 2. díl bílé pekárny) které komplexně popisuje problematiku výroby chleba a pečiva od skladování mouk, přes přípravu kvasu a těsta až po hotové výrobky. Strojní vybavení pro malé pekárny i velkovýrobu, různé druhy pecí, skladování a manipulace s finálními produkty. 117 + 90 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 351 + 276 stran - 19,3 + 14,5 MB. (Viz též související tituly - 420_020 - Technologie mlynářství 1+2).

Přehled pekařství 1 + 2 - Karel Matějovský, Ing. Dr.

První díl seznamuje se základní surovinou pekárenského průmyslu — moukou, její výrobou, složením, skladováním, a to se zvláštním zřetelem na všechny činitele, kteří ovlivňují její pekařskou jakost. Podobným způsobem seznamuje s ostatními surovinami v pekárenství používanými. Druhý díl - způsoby nakypření těst, kvasné procesy při výrobě chleba a pečiva, vlivy působící na tvorbu a kynutí těst, jejich mísení a hnětení. Jazyk český. Adobe PDF - 147 + 144 stran, 6,3 + 6 MB.

Technologie pekařství 1+2 - Kolektiv
1. díl - Černé pekárny, výrobny chleba. Populárně odborné pojednání o provozovnách pro výrobu chleba a o technologickém postupu při této výrobě. 2. díl - Bílé pekárny - výrobny bílého pečiva. Jazyk český. Adobe PDF - 156 + 261 stran.

Výroba žitného chleba - Čestmír Vavřena

Poznámky o žitné mouce, jejím skladováni, vedeni kvasů, zpracováni těsta, pečení a hodnocení chleba. Kniha pojednává přístupně o všech fázích výroby žitného chleba, o jeho vadách a posuzováni jeho jakosti. Ukazuje zároveň cestu, jak dospět k lepší jakosti chleba. Je určena k prohloubení odborných znalostí nižších technických kádrů a lze jí použít i jako učebnice pro odborné školy. 35 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 83 stran - 2 MB.


This set contains e-books:

Bakery Technology 1 + 2 - Alois Kubasek, Josef Spousta
Technologie pekarstvi. First part - Black bakery (bread), second part - White bakery (bread rols, pastry). Exhaustive description of all processes used by bread production. Primary commodities, machinery, working procedures for small bakery and also for industrial production of brod and other commodities. 117 + 90 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 351 + 276 pages - 19,3 + 14,5 MB.

Rye Bread Production - Cestmir Vavrena
Vyroba zitneho chleba. All-embracing description of Rye bread production from flour to fermentation, kneading of dough, baking and quality evaluation. 35 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 83 pages - 2 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně