Trois Suites d"Estampes

Podtitul "Pour servir a l' historie des modes et du costume des Français dans le dix-huitieme siecle". Soubor 38 rokokových rytin ( 18. století ) s galantními a někdy trochu "lechtivými" scénami, které sloužily jako dobové módní návrhy. Jazyk německý. Adobe PDF - 61 stran - 19 MB.

Doplněno o 12 mědirytin "Neue Reit-Schul" od mědirytce Joh. E. Ridingera z roku 1734 s obrázky vysoké jezdecké školy, pravděpodobně při vídeňském Hofburku. Adobe PDF - 12 stran - 10 MB.

Více informací

790_007

98 Kč

historické módy, vogueTrois Suites d'Estampes

Podtitul "Pour servir a l' historie des modes et du costume des Français dans le dix-huitieme siecle". Soubor 38 rokokových rytin ( 18. století ) s galantními a někdy trochu "lechtivými" scénami, které sloužily jako dobové módní návrhy. Jazyk německý. Adobe PDF - 61 stran - 19 MB.

Doplněno o 12 mědirytin "Neue Reit-Schul" od mědirytce Joh. E. Ridingera z roku 1734 s obrázky vysoké jezdecké školy, pravděpodobně při vídeňském Hofburku. Adobe PDF - 12 stran - 10 MB.


Trois Suites d'Estampes

Sub-title " Pour servir a l' historie des modes et du costume des Français dans le dix-huitieme siecle". 38 gorgeous rococo engravings ( 18. century ) with gallant scenes, which have been using as French fashion models. German language. Adobe PDF - 61 pages - 19 MB.

Neue Reit-Schul

This set contains also 12 copperplates "Neue Reit-Schul" from copper engraver Joh. E. Ridingerafrom 1734 year. Displayed high horsy school probably from Viennese Hofburk.
Adobe PDF - 12 pages - 10 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně