Krásná kniha a její technická úprava

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Krásná kniha a její technická úprava - Karel Dyrynk. Základní vlastnosti, kompozice, papír, písmo, formát stránky, sazba, výzdoba a tisk. Připojeno 32 ukázek vzorných knih. Autor byl jedním ze zakladatelů Spolku českých bibliofilů. Jazyk český. Adobe PDF - 110 stran - 1,6 MB.
Kniha jako komplexní umělecké dílo. S postupující digitalizací knih, budou bibliofilské a umělecky pojaté výtisky knihy spolu s uměleckou vazbou nabývat stále většího významu.

Od rukopisu ke knize a časopisu - Dr. Jaroslav Šalda. Mnoho praktických rad a údajů pro autory knih, přispěvatele časopisů, redaktory a nakladatelské pracovníky, pracovníky tiskových a náborových odděleni průmyslových a obchodních podniků, pro všechny odběratele tiskových výrobků, kteří přicházeji do styku s tiskárnami a redakcemi. Tvorba rukopisů a obrazových předloh pro tisk i jejich náležitosti, klasické i nejmodernějši způsoby sazby, též pomocí samočinných počítačů, a nové reprodukční techniky, zejména též elektronické. Zabývá se moderními tiskovými technikami — ofsetem, hlubotiskem, sítotiskem, flexografickým tiskem, a uvádí nejnovější příslušné stroje. 190 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 337 stran - 25 MB.

Knihtiskařství a korektorství - Rudolf Hála. Účelnost knihy, volba písma, papíru a formátu. Zvyklosti v knihtiskařství. Předání rukopisu písárně tiskárny podmiňuje dohodu o užití pravopisu. Sazbu ruční nebo strojovou? Postup při výrobě knihy. Činnost korektorova; korektorské značky a jich použití. Korektura domácí i autorská sloupcová a stránková. I v době počítačové sazby jsou dnes některá pravidla zde uveřejněná stále platná. Jazyk český. Adobe PDF - 32 stran - 1 MB.


Manuál typografický - Giambattista Bodoni. Kniha uvádí poznámky autora k tisku knih, knižní úpravě a používání různých druhů písem. Autor byl tvůrce řady typografických písem, z nichž některá se používají dodnes. Byl propagátor krásných knih. Kniha uvádí ukázky některých jeho písem. Jazyk český. Adobe PDF - 72 stran - 1 MB.

České bibliofilské tisky IV. (1929-1945) - Arno Sáňka. Autor vytvořil mohutné dílo (1.-3. svazek - 1923-1931). Čtvrtý díl byl vytvořen podle autorova lístkového katalogu Františkem Bublou. Obsahuje 3 350 položek, u každé jsou uvedeny základní tiskařské a nakladatelské údaje. Jazyk český. Adobe PDF - 680 stran - 12,7 MB.

Více informací

230_013

198 Kč

Krásná kniha, Dyrynk, Knihařství a korektorství

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Krásná kniha a její technická úprava - Karel Dyrynk

Základní vlastnosti, kompozice, papír, písmo, formát stránky, sazba, výzdoba a tisk. Připojeno 32 ukázek vzorných knih. Autor byl jedním ze zakladatelů Spolku českých bibliofilů. Jazyk český. Adobe PDF - 110 stran - 1,6 MB.

Od rukopisu ke knize a časopisu - Dr. Jaroslav Šalda

Mnoho praktických rad a údajů pro autory knih, přispěvatele časopisů, redaktory a nakladatelské pracovníky, pracovníky tiskových a náborových odděleni průmyslových a obchodních podniků, pro všechny odběratele tiskových výrobků, kteří přicházeji do styku s tiskárnami a redakcemi. Tvorba rukopisů a obrazových předloh pro tisk i jejich náležitosti, klasické i nejmodernějši způsoby sazby, též pomocí samočinných počítačů, a nové reprodukční techniky, zejména též elektronické. Zabývá se moderními tiskovými technikami — ofsetem, hlubotiskem, sítotiskem, flexografickým tiskem, a uvádí nejnovější příslušné stroje. 190 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 337 stran - 25 MB.

Knihtiskařství a korektorství - Rudolf Hála

Účelnost knihy, volba písma, papíru a formátu. Zvyklosti v knihtiskařství. Předání rukopisu písárně tiskárny podmiňuje dohodu o užití pravopisu. Sazbu ruční nebo strojovou? Postup při výrobě knihy. Činnost korektorova; korektorské značky a jich použití. Korektura domácí i autorská sloupcová a stránková. I v době počítačové sazby jsou dnes některá pravidla zde uveřejněná stále platná. Jazyk český. Adobe PDF - 32 stran - 1 MB.

České bibliofilské tisky IV. (1929-1945) - Arno Sáňka

Autor vytvořil mohutné dílo (1.-3. svazek - 1923-1931). Čtvrtý díl byl vytvořen podle autorova lístkového katalogu Františkem Bublou. Obsahuje 3 350 položek, u každé jsou uvedeny základní tiskařské a nakladatelské údaje. Jazyk český. Adobe PDF - 680 stran - 12,7 MB.


This set contains e-books:

Beautiful Book and its Technical Design - Karel Dyrynk
Krasna kniha a jeji technicka uprava. Basic atributes by creation of bibliophile prints. Composition, paper, typefaces, size, decoration, print. 32 samples of successful prints. Czech language. Adobe PDf - 110 pages - 1,6 MB.

From Manuscript to Book and Magazine - Dr. Jaroslav Salda
Od rukopisu ke knize a casopisu. Book for authors and all who want to publish their work and for printing shops. 190 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 337 pages - 25 MB.

Bohemian Book-lover pronts IV - (1929-1945) - Karel Dyrynk
Ceske bibliofilske tisky. 3 350 items with basic informations about print, publisher ... Czech language. Adobe PDF - 680 pages - 12,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně