Jaká vína k čemu píti

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Jaká vína k čemu píti. Drobná příručka, která v kostce seznamuje s kulturou pití vína. Jaké je nejvhodnější sklo, postup pití vín, nejvhodnější kombinace vína a pokrmů, nakupování vín, skladování vín. Přehled některých dobových značek. Vhodná inspirace pro výrobce vín, který by mohl podobnou brožurku přikládat ke svým výrobkům jako propagaci či bonus. Jazyk český. Adobe PDF -  34 stran - 0,5 MB.

Víno a lihoviny - Miloš Rossmann, Jan Šára. Zbožíznalecká příručka. Obsahuje všeobecné kapitoly o víně a jeho pěstování. Dále pak kapitoly o hodnocení vín, jejich charakteristiky, zacházení s vínem, vady a nemoci. Jaká vína k jakým pokrmům. Dále kapitoly o lihovinách. Výroba lihovin, kvalita lihovin, garanční lhůty, přejímka lihovin, měření obsahu alkoholu, skladování lihovin, konsumní lihoviny a značkové lihoviny, řezané destiláty, ušlechtilé destiláty. Přehled dostupných dobových destilátů (1958), z nichž mnohé jsou dnes stále na trhu a jejich charakteristiky. Jazyk český. Adobe PDF - 144 stran - 2,6 MB.

Manuál someliéra - Giuseppe Vaccarini. Manuel du Sommelier. Základní příručka v oboru. Autor představuje své dlouholeté zkušenosti s degustací vína, smyslovým hodnocením, správným snoubením vína s pokrmem a uměním obsluhy u stolu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 362 strany - 6,6 MB.

Víno - G. Grazzi-Soncini. Wine - classification, wine tasting, qualities and defects. Hlavní druhy vín, smyslové posouzení, kvalitativní ukazatele vín a jejich vady. Jazyk anglický. Adobe PDF - 57 stran - 2 MB.

Více informací

710_024

148 Kč

Víno a lihoviny, Manuál someliéra

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Jaká vína k čemu píti
Drobná příručka, která v kostce seznamuje s kulturou pití vína. Jaké je nejvhodnější sklo, postup pití vín, nejvhodnější kombinace vína a pokrmů, nakupování vín, skladování vín. Přehled některých dobových značek. Vhodná inspirace pro výrobce vín, který by mohl podobnou brožurku přikládat ke svým výrobkům jako propagaci či bonus. Jazyk český. Adobe PDF - 34 stran - 0,5 MB.

Víno a lihoviny - Miloš Rossmann, Jan Šára

Zbožíznalecká příručka. Obsahuje všeobecné kapitoly o víně a jeho pěstování. Dále pak kapitoly o hodnocení vín, jejich charakteristiky, zacházení s vínem, vady a nemoci. Jaká vína k jakým pokrmům. Dále kapitoly o lihovinách. Výroba lihovin, kvalita lihovin, garanční lhůty, přejímka lihovin, měření obsahu alkoholu, skladování lihovin, konsumní lihoviny a značkové lihoviny, řezané destiláty, ušlechtilé destiláty. Přehled dostupných dobových destilátů (1958), z nichž mnohé jsou dnes stále na trhu a jejich charakteristiky. Jazyk český. Adobe PDF - 144 stran - 2,6 MB.

Manuál someliéra - Giuseppe Vaccarini
Manuel du Sommelier. Základní příručka v oboru. Autor představuje své dlouholeté zkušenosti s degustací vína, smyslovým hodnocením, správným snoubením vína s pokrmem a uměním obsluhy u stolu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 362 strany - 6,6 MB.

Víno - G. Grazzi-Soncini
Wine - classification, wine tasting, qualities and defects. Hlavní druhy vín, smyslové posouzení, kvalitativní ukazatele vín a jejich vady. Jazyk anglický. Adobe PDF - 57 stran - 2 MB.


This set contains e-books:

Manuel du Sommelier - Giuseppe Vaccarini

Basic book about wine testing. Author shows his long-standing experience with wine tasting, wine characterization and sensory evaulation. Correct combination of wine and food, fine service by table. French language. Adobe PDF - 362 pages - 6,6 MB.

Wine - classification, wine tasting, qualities and defects - G. Grazzi-Soncini

Major sorts of wine, sensory testing, quality factors, wine defects. English language. Adobe PDF - 57 pages - 2 MB.

Which Wine to drink
Jaka vine k cemu piti. Small book familiarise with wine culture. Czech language. Adobe PDF - 34 pages - 0,5 MB.

Wine and Spirits - Rossmann, Sara
Vino a lihoviny. Textbook for experts on merchandise. Wine testing, laboratory control, storing, shipping. Czech language. Adobe PDF - 144 Pages - 2,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně