Technologie masné výroby 1+2

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technologie masné výroby 1+2 - A. G. Konnikov, V. G. Kirillov. V první části knihy jsou podrobné popsány suroviny a pomocné látky používané v masné výrobě, jejich příprava a skladováni. Opracování suroviny, solení, strojní zpracování prejtu a tepelné opracování masných výrobků. Druhá část pojednává všeobecně o výrobě masných produktů, vše dokumentováno na řadě obrázků s postupy krok za krokem.  Výroba všech druhů salámů, uzených mas, polotovarů a kuchařských výrobků a postupy při chemicko-technologické kontrole výroby masných výrobků. Jazyk český. Adobe PDF - 286+250 stran - 17+7,5 MB.

Základy technologie masné výroby - Ing. Josef Šťálik. Publikace pojednává o technologických zásadách při skladování masa, tuků, pomocných surovin a o pochodech probíhajících při jejich zpracováni. Mrazírenství, konzervárenství, tepelné zpracování, výroba uzenin. Jazyk český. Adobe PDF - 226 stran - 3 MB.

Maso a uzeniny - Lottes, Lemke. Fleisch- und Wurstwaren. Maso vepřové, hovězí a skopové, jeho umístění na zvířecím těle a postupy při ohodnocení na živých zvířatech. Kultura prodeje, postupy při dělení masa v řeznických krámech. Zařízení řeznictví, nástroje, organizace pracoviště. Výroba výsekového masa, salámů, tlačenek, polotovarů. 50 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 127 stran - 7,2 MB.

Ochrana masa před zkázou - Dr. J. Goetz. Příručka se zabývá ochranou masné suroviny od šetrného zacházení s živými zvířaty, jejich porážkou, ochranou při dopravě a manipulaci v závodech a obchodech. Škůdci, hmyz, mikroby, hlodavci, hygiena práce. Určeno řezníkům, uzenářům, velkým kuchyním a domácnostem. Jazyk český. Adobe PDF - 181 stran - 3,8 MB.

Více informací

710_025

298 Kč

Základy technologie masné výroby, Ochrana masa před zkázou


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Technologie masné výroby 1+2 - A. G. Konnikov, V. G. Kirillov
V první části knihy jsou podrobné popsány suroviny a pomocné látky používané v masné výrobě, jejich příprava a skladováni. Opracování suroviny, solení, strojní zpracování prejtu a tepelné opracování masných výrobků. Druhá část pojednává všeobecně o výrobě masných produktů, vše dokumentováno na řadě obrázků s postupy krok za krokem. Výroba všech druhů salámů, uzených mas, polotovarů a kuchařských výrobků a postupy při chemicko-technologické kontrole výroby masných výrobků. Jazyk český. Adobe PDF - 286+250 stran - 17+7,5 MB.

Základy technologie masné výroby - Ing. Josef Šťálik

Publikace pojednává o technologických zásadách při skladování masa, tuků, pomocných surovin a o pochodech probíhajících při jejich zpracováni. Mrazírenství, konzervárenství, tepelné zpracování, výroba uzenin. Jazyk český. Adobe PDF - 226 stran - 3 MB.

Maso a uzeniny - Lottes, Lemke
Fleisch- und Wurstwaren. Maso vepřové, hovězí a skopové, jeho umístění na zvířecím těle a postupy při ohodnocení na živých zvířatech. Kultura prodeje, postupy při dělení masa v řeznických krámech. Zařízení řeznictví, nástroje, organizace pracoviště. Výroba výsekového masa, salámů, tlačenek, polotovarů. 50 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 127 stran - 7,2 MB.

Ochrana masa před zkázou - Dr. J. Goetz

Příručka se zabývá ochranou masné suroviny od šetrného zacházení s živými zvířaty, jejich porážkou, ochranou při dopravě a manipulaci v závodech a obchodech. Škůdci, hmyz, mikroby, hlodavci, hygiena práce. Určeno řezníkům, uzenářům, velkým kuchyním a domácnostem. Jazyk český. Adobe PDF - 181 stran - 3,8 MB.


This set contains e-books:

Fleisch- und Wurstwaren - Lottes, Lemke

Book for smaller shops and butchers. Processing by meat production from animal purchessing to completed final product. Butcher gen shop arranging, fresh meat production, recipes for salami, white pudings and semi-finished products. 50 pictures in text. German language. Adobe PDF - 127 pages - 7,2 MB.

Technology of Meat Production 1+2 - A. G. Konnikov, V. G. Kirillov
Technologie masne vyroby. 1. part - primary commodities and additive substances using in meat industry, its preparation and storage. 2. part - production of meat products. Many pictures with step by step process. Czech language. Adobe PDF - 286+250 pages - 17+7,5 MB.

Basis of Meat Technology - Josef Stalik
Zaklady technologie masne vyroby. Technological rules by storage of meat, fats and other commodities using in meat industry. Freezing industry, cannery, heat treatment, smoked foods. Czech language. Adobe PDF - 226 pages - 3 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně