Přírodní chov králíků

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Přírodní chov králíků - Josef Kamaryt. Rozdělení králíků podle vhodnosti k chovu na maso, kožešinu, vlnu. Vydělávání kůží, vhodné typy králíkáren pro jednotlivé typy králíků, výběhy, příklady králíčích farem. Nemoci králíků. 57 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 92 stran - 6,8 MB.

Domácí chov králíků - Jaroslav Fingerland. Příručka je určena zvláště pro začínající chovatele. Seznamuje je s nejběžnějšími způsoby ustájení králíků, s jednotlivými druhy krmiv, s nejčastějšími nemocemi králíků a se základními zásadami hygieny chovu. Obsáhlá kapitola je věnována plemenitbě králíků a odchovu králíčat. Přehled nejznámějších plemen králíků je doplněn barevnými fotografiemi. Jazyk český. PDF - 55 stran - 8,5 MB.

Angorský králík - Josef Hlouška, Doc. Dr. Původ tohoto typu králíka, pokyny pro chov, jednotlivé typy. Ustájení, ošetření, krmení plemenitba,  výchova mláďat. Vlastnosti angorské vlny, její získávání, třídění a zpracování. Výrobky z vlny i kožek. 56 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 104 stran - 9 MB.

Rok v králíkárně - Hugo Táborský-Rosický. Pokyny pro chovatele králíků prakticky probírané po jednotlivých měsících roku. Včetně 83 receptů na kuchyňskou úpravu králíčího masa. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 1,7 MB.

100 x králík. Brožura obsahuje základní informace o původu a chovu králíků v domácím hospodářství. Plemenitba, krmiva, ošetřování kožek. Hlavně je zde 100 neotřelých receptů na kuchyňskou úpravu králíčího masa. Jazyk český. Adobe PDF - 90 stran - 1 MB.

Více informací

910_022

298 Kč

Přírodní chov králíků, Angorský králík

Kategorie - Příroda, zahrada, lov, (Category - Nature, garden, hunting)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Přírodní chov králíků - Josef Kamaryt
Rozdělení králíků podle vhodnosti k chovu na maso, kožešinu, vlnu. Vydělávání kůží, vhodné typy králíkáren pro jednotlivé typy králíků, výběhy, příklady králíčích farem. Nemoci králíků. 57 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 92 stran - 6,8 MB.

Domácí chov králíků - Jaroslav Fingerland
Příručka je určena zvláště pro začínající chovatele. Seznamuje je s nejběžnějšími způsoby ustájení králíků, s jednotlivými druhy krmiv, s nejčastějšími nemocemi králíků a se základními zásadami hygieny chovu. Obsáhlá kapitola je věnována plemenitbě králíků a odchovu králíčat. Přehled nejznámějších plemen králíků je doplněn barevnými fotografiemi. Jazyk český. PDF - 55 stran - 8,5 MB.

Angorský králík - Josef Hlouška, Doc. Dr

Původ tohoto typu králíka, pokyny pro chov, jednotlivé typy. Ustájení, ošetření, krmení plemenitba, výchova mláďat. Vlastnosti angorské vlny, její získávání, třídění a zpracování. Výrobky z vlny i kožek. 56 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 104 stran - 9 MB.

Rok v králíkárně - Hugo Táborský-Rosický

Pokyny pro chovatele králíků prakticky probírané po jednotlivých měsících roku. Včetně 83 receptů na kuchyňskou úpravu králíčího masa. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 1,7 MB.

100 x králík
Brožura obsahuje základní informace o původu a chovu králíků v domácím hospodářství. Plemenitba, krmiva, ošetřování kožek. Hlavně je zde 100 neotřelých receptů na kuchyňskou úpravu králíčího masa. Jazyk český. Adobe PDF - 90 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Natural Rabbits Farming - Josef Kamaryt
Prirodni chov kraliku. Types of rabbits, directions for farming, rabbits hutches, fodder, disseases. 57 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 92 Pages - 6,8 MB.

Domestic rabbit breeding - Jaroslav Fingerland
The manual is intended especially for beginning breeders. It acquaints them with the most common ways of housing rabbits, with individual types of feed, with the most common diseases of rabbits and with the basic principles of breeding hygiene.  An overview of the most famous breeds of rabbits is accompanied by color photographs. Czech language - 55 pages - 8,5 MB.

Angora Rabbits - Josef Hlouska
Directions for farming of this special species of rabbit. Processing of angora wool and rabbit skin. 56 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 104 pages - 9 MB.

A Year in Rabbit Hutch - Hugo Taborsky
Rok v kralikarne. Directions for rabbit fanciers from January to December. 83 culinary recipes. Czech language. Adobe PDF - 98 pages - 1,7 MB.

100 x Rabbit
The booklet contains basic information about the origin and breeding rabbits in the domestic economy. Feed, treat of skins. Mainly there are 100 recipes for the kitchen preparation of rabbit meat. Czech language. Adobe PDF - 90 pages - 1 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně