Historické kostýmy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kroje národů v obraze a střihu 1-3 - Karl Köhler. Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Třídílná práce základního významu, ze které čerpá většina pozdějších prací o historii odívání. Od starověku do konce 19. století. Nespočet obrázků dobových oblečení, jejich jednotlivých částí, detailů, základní střihy.
1) Národy starověku, 2) Národy středověku, 3) Novověké národy. 106+327+365 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 4,2 + 10,4 + 8,4 MB.

Historické kostýmy. Od 1861 - 1890 publikovala firma Braun a Schneider ve svém časopise "Münchener Bilderbogen."grafické listy historického a současného kostýmu. Na 320 barevných grafických listech je zde zobrazeno na 1 200 postav v romantických kostýmech z celého světa. Velice vhodné pro návrháře historických kostýmů. Adobe PDF - 321 stran - 40 MB.

Móda v kloboucích a účesech - Ruth Turner Wilcox. The Mode in Hats and Headdress. Kniha zobrazuje celosvětový vývoj téměř pěti tisíc let ženských i mužských klobouků, účesů a čelenek. Egyptské čelenky, španělské mantily, francouzské slamáky,svatební závoje. Mužské turbany, helmy vojáků, kovbojské klobouky a cylindry, barety, sombrera ... Dobové účesy a doplňky, šperky, kosmetika. Více jak 800 obrázků. Inspirativní pro módní návrháře a divadelní stylisty. Jazyk anglický. PDF - 194 stran - 31,5 MB.

Líčení podle Zimmermanna. Das schminken nach Zimmermann oberfriseur am Staatl-schauspilerhaus. Líčení podle Zimmermanna, vrchního kadeřníka ve Státní činohře. Velice zajímavá kniha z 19. století líčící postupy líčení v tehdejší době. Kniha je opatřena více jak tisícem příkladů charakteristických obličejů všech ras, jejich účesů a pokynů k maskování. Tato galerie obsahuje také řadu portrétů významných německých a světových osobností z uměleckého a politického života. Velice inspirativní, nejen pro divadelníky. Jazyk německý. Adobe PDF - 304 stran - 51,5 MB.

Více informací

610_005

298 Kč

Das schminken nach Zimmermann, Líčení, Make-up

Kategorie - Divadlo, móda, (Category Theatre, Fashion)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kroje národů v obraze a střihu 1-3 - Karl Köhler
Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Třídílná práce základního významu, ze které čerpá většina pozdějších prací o historii odívání. Od starověku do konce 19. století. Nespočet obrázků dobových oblečení, jejich jednotlivých částí, detailů, základní střihy. 1) Národy starověku, 2) Národy středověku, 3) Novověké národy. 106+327+365 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 4,2 + 10,4 + 8,4 MB.

Historické kostýmy

Od 1861 - 1890 publikovala firma Braun a Schneider ve svém časopise "Münchener Bilderbogen."grafické listy historického a současného kostýmu. Na 320 barevných grafických listech je zde zobrazeno na 1 200 postav v romantických kostýmech z celého světa. Velice vhodné pro návrháře historických kostýmů. Adobe PDF - 321 stran - 40 MB.

Móda v kloboucích a účesech - Ruth Turner Wilcox
The Mode in Hats and Headdress. Kniha zobrazuje celosvětový vývoj téměř pěti tisíc let ženských i mužských klobouků, účesů a čelenek. Egyptské čelenky, španělské mantily, francouzské slamáky,svatební závoje. Mužské turbany, helmy vojáků, kovbojské klobouky a cylindry, barety, sombrera ... Dobové účesy a doplňky, šperky, kosmetika. Více jak 800 obrázků. Inspirativní pro módní návrháře a divadelní stylisty. Jazyk anglický. PDF - 194 stran - 31,5 MB.

Líčení podle Zimmermanna
Das schminken nach Zimmermann Oberfriseur am Staatl-schauspilerhaus. Líčení podle Zimmermanna, vrchního kadeřníka ve vídeňské Státní činohře. Velice zajímavá kniha z 19. století líčící postupy líčení v tehdejší době. Kniha je opatřena více jak tisícem příkladů charakteristických obličejů všech ras, jejich účesů a pokynů k maskování. Tato galerie obsahuje také řadu portrétů významných německých a světových osobností z uměleckého a politického života. Velice inspirativní, nejen pro divadelníky. Jazyk německý. Adobe PDF - 304 stran - 51,5 MB.


This set contains e-books:

Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt - 1-3 - Karl Köhler

National Costumes in the Images and Patterns. Three-part work of fundamental importance, basic work about costumes. From ancient times to the 19th century. Many images of contemporary clothes, their individual parts, details, basic cuts. 1) The nations of antiquity, 2) The nations of the Middle Ages, 3) Modern period nations. 106 +327 +365 images in the text. German language. Adobe PDF - 4.2 + 10.4 + 8.4 MB.

Historic Costumes in Pictures

From 1861 - 1890 published by Braun and Schneider in his magazine "Münchener Bilderbogen." prints of historical and contemporary costumes. The 320 colorful graphic prints ic shown here more than figures in costumes from whole world. Very useful for designers historical costumes. Adobe PDF - 321 pages - 40 MB.

The Mode in Hats and Headdress - Ruth Turner Wilcox
The book shows the worldwide development of almost five thousand years of women's and men's hats and hairstyles. Egyptian headbands, Spanish mantillas, French straw hats, wedding veils. Men's turbans, soldiers' helmets, cowboy hats and top hats, berets, sombreros ... Period hairstyles and accessories, jewelry, cosmetics. More than 800 pictures. Inspirational for fashion designers and theater stylists. English language. PDF - 194 pages - 31.5 MB.

Das schminken nach Zimmermann

Das schminken nach Zimmermann oberfriseur am Staatl-schauspilerhaus. Make up after Zimmermann, chief hairdresser in National playhouse Vienna. Interesting book from 19. century showing procedure of contemporary make-up. Book contains more than 1 000 characteristic fases of all races, their hairstyles and advices for masking. That gallery contains also many portraits inportant german and World-wide personalities from art and political milieu. Very inspirational. German language. Adobe PDF - 304 pages - 51,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně