Zhotovení bronzové sochy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Zhotovení bronzové sochy - Kuprijanov, Kondratjev. Izgotovlenie bronzovoj skulptury. Kniha popisuje praktické postupy při formování, odlévání, spojování jednotlivých dílů a cizelování bronzových soch. Pracovní postupy při tvorbě modelů, jejich správné dělení, a postupy při formování. Výroba pískových jader. Čištění a cizelování odlitků. 177 názorných obrázků. Jazyk ruský. Adobe PDF - 231 stran - 7,5 MB.

Odlévání bronzových soch - Carl Clarke. Metal Casting of Sculpture. Klasická výroba soch z doby, kdy ještě nebyly k dispozici dnes běžné vynikající silikonové odlévací materiály. Výroba modelů. Výroba forem, správné umístění nálitků a odvzdušňovacích kanálů. Nástroje, nářadí, pracovní postupy. Odlévání soch do bronzu, jejich čištění, cizelování a patinování. Opravy vad. 77 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 171 stran - 6,6 MB.

Lití do trvalých forem a přesné odlévání - Prof. inž. dr. František Primus. Postupy při průmyslovém lití kovů do kovových forem. Dekorativní odlévání, tlakové lití, odstředivé lití, přesné odlévání. Stroje, zařízení, pracovní postupy. 30 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 61 stran - 1,4 MB.

Přesné lití - Josef Doškář, Otakar Kaštánek. Výroba přesných odlitků metodou vytavitelného modelu. Kniha popisuje metody, které dovolují zhotovení přesné keramickě formy, do níž lze odlévat i nejnáročnější slitiny o vysoké teplotě tavení a nevýhodných slévárenských vlastnostech. Výroba modelů, výroba keramických forem, úprava odlitků a jejich vady. Zařízení sléváren na přesné odlitky pro velkoseriovou i maloseriovou výrobu. 73 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 153 stran - 5,6 MB.

Slévarenství - František Plíšek, Prof. Dr. Ing. První díl obsahuje vedle základních pojmů o kovech a slitinách a o jejich zkoušení úvod do formovací a licí techniky s popisem. příslušných zařízení (formovací stroje, sušicí peci atd.) a zařízení k čištění odlitků. 299 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 294 stran - 8,3 MB.

Více informací

250_009

248 Kč

odlévání sochy, přesné lití

Kategorie - Grafika, malba, sochařství


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Zhotovení bronzové sochy - Kuprijanov, Kondratjev

Izgotovlenie bronzovoj skulptury. Kniha popisuje praktické postupy při formování, odlévání, spojování jednotlivých dílů a cizelování bronzových soch. Pracovní postupy při tvorbě modelů, jejich správné dělení, a postupy při formování. Výroba pískových jader. Čištění a cizelování odlitků. 177 názorných obrázků. Jazyk ruský. Adobe PDF - 231 stran - 7,5 MB.

Odlévání bronzových soch - Carl Clarke
Metal Casting of Sculpture. Klasická výroba soch z doby, kdy ještě nebyly k dispozici dnes běžné vynikající silikonové odlévací materiály. Výroba modelů. Výroba forem, správné umístění nálitků a odvzdušňovacích kanálů. Nástroje, nářadí, pracovní postupy. Odlévání soch do bronzu, jejich čištění, cizelování a patinování. Opravy vad. 77 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 171 stran - 6,6 MB.

Lití do trvalých forem a přesné odlévání - Prof. inž. dr. František Primus

Postupy při průmyslovém lití kovů do kovových forem. Dekorativní odlévání, tlakové lití, odstředivé lití, přesné odlévání. Stroje, zařízení, pracovní postupy. 30 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 61 stran - 1,4 MB.

Přesné lití - Josef Doškář, Otakar Kaštánek

Výroba přesných odlitků metodou vytavitelného modelu. Kniha popisuje metody, které dovolují zhotovení přesné keramickě formy, do níž lze odlévat i nejnáročnější slitiny o vysoké teplotě tavení a nevýhodných slévárenských vlastnostech. Výroba modelů, výroba keramických forem, úprava odlitků a jejich vady. Zařízení sléváren na přesné odlitky pro velkoseriovou i maloseriovou výrobu. 73 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 153 stran - 5,6 MB.

Slévarenství - František Plíšek, Prof. Dr. Ing.

První díl obsahuje vedle základních pojmů o kovech a slitinách a o jejich zkoušení úvod do formovací a licí techniky s popisem příslušných zařízení (formovací stroje, sušicí peci atd.) a zařízení k čištění odlitků. 299 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 294 stran - 8,3 MB.

Lití bronzu a mosazi pro průmysl motorů
Bronze and Brass Castings for The Motor Industry. Tabulky pro poměry kovů při odlévání součástek v automobilovém průmyslu. Užitečné pro některé práce při restaurování starých automobilů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 16 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Metal Casting of Sculpture - Carl Clarke

Classical manufacture statues from the time were not yet available silicon casting materials. Production of models. Manufacture of molds, proper placement of risers and vent channels. Tools, workflows. Casting sculptures in bronze, cleaning, chasing and patina. Repair of defects. 77 images in the text. English language. Adobe PDF - 171 pages - 6.6 MB.

Making Bronze Sculpture - Kuprijanov, Kondratjev
Izgotovlenie bronzovoj skulptury. The book describes practical procedures for forming, casting, joining of parts and chasing bronze sculptures. Workflows in the creation of models, their splitting, and processes in the formation. Production of sand cores. Cleaning and chasing castings. 177 visual images. Russian language. Adobe PDF - 231 pages - 7.5 megabytes.

Bronze and Brass Castings for The Motor Industry
Tables for the ratio of the metals during casting parts in the car industry. Useful for some work in restoring of old cars. English language. Adobe PDF - 16 pages - 1 MB.

Precision Casting - Josef Doskař, Otakar Kastanek
Production of precision castings by lost wax method. The book describes methods that allow the fabrication of precision ceramic moulds into which can be cast even the most challenging high temperature alloy meltings. Production models, production of ceramic moulds, modification of castings and their defects. Equipment for precision castings for large and small series production. 73 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 153 pages - 5,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně