Pěstování kmínu a jiných siličnatých rostlin

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Pěstování kmínu a jiných siličnatých rostlin - Písařík, Hyždík. Příručka poskytuje informace pro ty, kteří pěstují kmín luční, fenykl obecný, anýz, koriandr setý, majoránka zahradní. Vhodné přírodní podmínky, vlastnosti půdy, osevní postupy, hnojení, choroby, sklizeň. Jazyk český. Adobe PDF - 40 stran - 1,5 MB.

Koření - Dr. Hans Melchior, Dr. Hans Kastner. Gewürce. Popsány desítky hlavních koření, jejich původ a hlavní charakteristiky. Standartní postupy při mikroskopickém vyšetření a chemickém vyšetření. Hlavní sledované veličiny pro jednotlivé druhy koření. 77 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 293 stran - 10,6 MB.

Chmel a jeho pěstování - Leopold M. Zeithammer. Přes jistou neaktuálnost (1890), poskytuje kniha množství užitečných rad pěstitelům chmele. Podnební podmínky, příprava půdy, konstrukce chmelnic. Práce na chmelnici v různých etapách růstu chmele, čkání a sušení chmele, choroby a škůdci. Jazyk český. Adobe PDF - 102 stran - 2 MB.

Tabák - Gustav Cinner. Podtitul - Jeho pěstění pro výrobní spotřebu a různé druhy výroba a výrobky tabákové. Pokyny pro pěstování tabáku - a) vypěstěni sazenic, b) škůdci tabáku, nejdůležitější nemoci a poškození tabáku, c) pěstění na poli, d) sklizeň, e) sušení, f) kvašení, g) třídění a balení, h) vlastnosti kvašeného tabáku. Nejdůležitější světové odrůdy tabáku. 23 obrázků v textu, mapy. Jazyk český. Adobe PDF - 205 stran - 3,7 MB.

Klíč štěpařský - František Pixa. Kniha (1848) popisuje nejdůležitější množitelské techniky u ovocných stromů, které pomineme-li množení genetické se příliš nezměnily. Velmi cennou součástí knihy je seznam nepřeberného množství tehdejších odrůd ovocných stromů a charakteristika jejich plodů. Díky velkovýrobě se tato odrůdová rozmanitost velmi zůžila. 20 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 269 stran - 6 MB.

Více informací

910_023

198 Kč

pěstování kmínu, Koření, Tabák, chmel

 

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Pěstování kmínu a jiných siličnatých rostlin - Písařík, Hyždík
Příručka poskytuje informace pro ty, kteří pěstují kmín luční, fenykl obecný, anýz, koriandr setý, majoránka zahradní. Vhodné přírodní podmínky, vlastnosti půdy, osevní postupy, hnojení, choroby, sklizeň. Jazyk český. Adobe PDF - 40 stran - 1,5 MB.

Koření - Dr. Hans Melchior, Dr. Hans Kastner
Gewürce. Popsány desítky hlavních koření, jejich původ a hlavní charakteristiky. Standartní postupy při mikroskopickém vyšetření a chemickém vyšetření. Hlavní sledované veličiny pro jednotlivé druhy koření. 77 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 293 stran - 10,6 MB.

Chmel a jeho pěstování - Leopold M. Zeithammer

Přes jistou neaktuálnost (1890), poskytuje kniha množství užitečných rad pěstitelům chmele. Podnební podmínky, příprava půdy, konstrukce chmelnic. Práce na chmelnici v různých etapách růstu chmele, čkání a sušení chmele, choroby a škůdci. Jazyk český. Adobe PDF - 102 stran - 2 MB.

Tabák - Gustav Cinner

Podtitul - Jeho pěstění pro výrobní spotřebu a různé druhy výroba a výrobky tabákové. Pokyny pro pěstování tabáku - a) vypěstěni sazenic, b) škůdci tabáku, nejdůležitější nemoci a poškození tabáku, c) pěstění na poli, d) sklizeň, e) sušení, f) kvašení, g) třídění a balení, h) vlastnosti kvašeného tabáku. Nejdůležitější světové odrůdy tabáku. 23 obrázků v textu, mapy. Jazyk český. Adobe PDF - 205 stran - 3,7 MB.

Klíč štěpařský - František Pixa

Kniha (1848) popisuje nejdůležitější množitelské techniky u ovocných stromů, které pomineme-li množení genetické se příliš nezměnily. Velmi cennou součástí knihy je seznam nepřeberného množství tehdejších odrůd ovocných stromů a charakteristika jejich plodů. Díky velkovýrobě se tato odrůdová rozmanitost velmi zůžila. 20 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 269 stran - 6 MB.


This set contains e-books:

Gewürce - Dr. Hans Melchior, Dr. Hans Kastner

Described dozens of major spices, their origin and main charaktristics. Standard procedures for microscopic examination and chemical examination. The observed values ??for the various kinds of spices. German language. Adobe PDF - 293 pages - 10,6 MB.

Hop and its Cultivation - Leopold Zeithammer
Despite a certain topicality (1890), the book provides useful advice to growers of hops. Climatic conditions, soil preparation, construction hop fields. Work on the hop at various stages of growth hop and drying of hops, diseases and pests. Czech language. Adobe PDF - 102 pages - 2 MB.

Tobbaco - Gustav Cinner
Tabak. Directions for growing tobacco - a) cultivation of young plants, b) tobacco pests, diseases and damage tobacco c) cultivating the field, d) harvesting, e) drying, f) fermentation g) sorting and packing, h) the fermented tobacco . World's most important varieties of tobacco. 23 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 205 pages - 10,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně